Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-04-19 10:06:33.
 Zarządzenie Nr 267/122/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:09:11.
 Zarządzenie Nr 266/121/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:08:59.
 Zarządzenie Nr 265/120/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:08:43.
 Zarządzenie Nr 264/119/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:08:30.
 Zarządzenie Nr 263/118/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 232/87/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:08:18.
 Zarządzenie Nr 262/117/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Klwatach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:08:08.
 Zarządzenie Nr 261/116/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:07:44.
 Zarządzenie Nr 260/115/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:07:16.
 Zarządzenie Nr 259/114/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 202 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:06:50.
 Zarządzenie Nr 258/113/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:06:32.
 Zarządzenie Nr 257/112/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Orange Polska Spółka Akcyjna odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:23:05.
 Zarządzenie Nr 256/111/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Wielogórze

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:22:20.
 Zarządzenie Nr 255/110/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Jedlińsku przy ul. Rynek

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:21:35.
 Zarządzenie Nr 254/109/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:20:40.
 Zarządzenie Nr 253/108/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:19:51 | Data modyfikacji: 2020-12-07 16:52:55.
 Zarządzenie Nr 252/107/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:18:52.
 Zarządzenie Nr 251/106/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:17:55.
 Zarządzenie Nr 250/105/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021–2026

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:16:59.
 Zarządzenie Nr 249/104/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Mokrosęk – Jedlanka, Płasków, Wielogóra, gm. Jedlińsk” dla inwestycji: „Budowa wodociągu w Płaskowie”, „Budowa wodociągu w Wielogórze”, „Budowa wodociągu Mokrosęk – Jedlanka”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:16:09.
 Zarządzenie Nr 248/103/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:15:07.
 Zarządzenie Nr 247/102/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:13:55.
 Zarządzenie Nr 246/101/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:13:02.
 Zarządzenie Nr 245/100/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:11:59.
 Zarządzenie Nr 244/99/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:10:39.
 Zarządzenie Nr 243/98/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:09:36.
 Zarządzenie Nr 242/97/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zamówienia publicznego pn.: „Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020 r.”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:05:37.
 Zarządzenie Nr 241/96/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania „Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” oraz „Administratora Systemów Teleinformatycznych” w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:04:33.
 Zarządzenie Nr 240/95/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych – Plan Ochrony Informacji Niejawnych i Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:02:34.
 Zarządzenie Nr 239/94/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Klwatach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:01:25.
 Zarządzenie Nr 238/93/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-02 16:00:29.
 Zarządzenie Nr 236/91/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:40:52.
 Zarządzenie Nr 235/90/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjnym wraz z zespołem urządzeń infrastruktury w m. Gutów oraz budowa sieci wodociągowej Ludwików – Górna Wola” w ramach zadania inwestycyjnego „Wodociąg i przepompownia Gutów – Jankowice”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:38:26.
 Zarządzenie Nr 234/88/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2020 r. w sprawie procesu opracowania planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:34:21.
 Zarządzenie Nr 233/88/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:33:10.
 Zarządzenie Nr 232/87/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:31:13.
 Zarządzenie Nr 231/86/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Piastowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:25:26.
 Zarządzenie Nr 229/84/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:23:20.
 Zarządzenie Nr 228/83/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:18:09.
 Zarządzenie Nr 227/82/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 193/48/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:12:15.
 Zarządzenie Nr 226/81/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:08:18.
 Zarządzenie Nr 225/80/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:06:09.
 Zarządzenie Nr 223/78/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:02:39.
 Zarządzenie Nr 222/77/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 13:00:38.
 Zarządzenie Nr 221/76/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 12:59:26.
 Zarządzenie Nr 220/75/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 12:58:27.
 Zarządzenie Nr 218/73/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym we współdziałaniu ze starostwem powiatowym, służbami, inspekcjami, strażami ze terenu powiatu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 12:53:58.
 Zarządzenie Nr 217/72/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 12:52:04.
 Zarządzenie Nr 215/70/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 12:50:29.
 Zarządzenie nr 224/79/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-09-22 13:50:24 | Data modyfikacji: 2020-11-04 08:17:06.
 Zarządzenie nr 219/74/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadznia Konsultacji Społecznych Programu Współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi 2021-2025

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-09-01 15:09:35.
 Zarządzenie Nr 216/71/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Jedlanki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-13 12:53:55.
 Zarządzenie Nr 214/69/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie miny w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:21:36.
 Zarządzenie Nr 213/68/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. księgowości budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:20:44.
 Zarządzenie Nr 212/67/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia zastępcy głównego księgowego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:19:46.
 Zarządzenie Nr 211/66/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:18:34.
 Zarządzenie Nr 210/65/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:11:50.
 Zarządzenie Nr 209/64/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Utwardzenie destruktem i zamknięciu podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020 r.”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:10:51.
 Zarządzenie Nr 208/63/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budową sieci wodociągowej rozdzielczej Mokrosęk – Jedlanka, Płasków, Wielogóra”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:09:39.
 Zarządzenie Nr 207/62/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utwardzenie destruktem i zamknięciu podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020 r.”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:05:10.
 Zarządzenie Nr 206/61/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mokrosęk – Jedlanka, Płasków, Wielogóra”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:03:22.
 Zarządzenie Nr 205/60/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Budowa kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach” – Część I Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:01:38.
 Zarządzenie Nr 204/59/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:00:14.
 Zarządzenie Nr 202/57/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Klwatach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 14:59:16.
 Zarządzenie Nr 201/56/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Piastowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 14:58:13.
 Zarządzenie Nr 203/58/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-16 16:19:35.
  Zarządzenie Nr 200/55/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszeń związanych z zalaniem poszczególnych sołectw podczas intensywnych opadów deszczu w 2020 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:23:54.
  Zarządzenie Nr 199/54/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:21:45.
 Zarządzenie Nr 198/53/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:19:01.
  Zarządzenie Nr 195/50/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-07-15 16:16:47.
 Zarządzenie Nr 197/52/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez remont istniejącego oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych w miejscowości Wsola, ul. Kalinowa i w miejscowości Jedlińsk, ul. Lipowa i miejscowości Lisów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-02 13:25:34.
 Zarządzenie Nr 196/51/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania i działania terenowej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane zjawiskami atmosferycznymi – nawałnicą i ulewnym deszczem w dniach 23–24 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-02 13:20:13.
 Zarządzenie Nr 194/49/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/81/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-02 13:10:05.
 Zarządzenie Nr 193/48/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-02 13:06:30.
 Zarządzenie Nr 192/47/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru dla zadania pn. „Budowa kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach – kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-02 13:05:18.
 Zarządzenie Nr 191/46/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:40:10.
 Zarządzenie Nr 190/45/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Zawady”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:39:11.
 Zarządzenie Nr 188/43/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:36:29.
 Zarządzenie Nr 187/42/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:34:33.
 Zarządzenie Nr 186/41/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:33:41.
 Zarządzenie Nr 183/38/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Klwatach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:32:35.
 Zarządzenie Nr 182/37/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Piastowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:29:49 | Data modyfikacji: 2020-06-24 09:22:08.
 Zarządzenie Nr 189/44/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-09 10:20:45.
 Zarządzenie Nr 185/40/2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie uchylenia zarządzenia nr 179/34/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-26 08:40:39.
 Zarządzenie Nr 184/39/2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-25 12:09:10.
 Zarządzenie Nr 179/34/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:10:02 | Data modyfikacji: 2020-05-21 15:10:30.
 Zarządzenie Nr 181/36/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:07:03.
 Zarządzenie Nr 180/35/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 166/21/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:03:09.
 Zarządzenie Nr 178/33/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:55:23.
 Zarządzenie Nr 177/32/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:50:26.
 Zarządzenie Nr 176/31/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:45:51.
 Zarządzenie Nr 175/30/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:37:34.
 Zarządzenie Nr 174/29/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:12:05.
 Zarządzenie Nr 173/28/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:05:17.
 Zarządzenie Nr 171/26/2020 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:00:33.
 Zarządzenie Nr 170/25/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-04-24 14:37:02 | Data modyfikacji: 2020-04-24 14:37:33.
 Zarządzenie Nr 172/27/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Wojta Gminy Jedlińsk nr 165/20/2020 w sprawie wytycznych odnośnie tworzenia klas i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-03-31 15:16:04 | Data modyfikacji: 2020-04-24 14:39:45.
 Zarządzenie Nr 169/24/2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie organizacji pracy szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2020/2020

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:39:34 | Data modyfikacji: 2020-03-30 16:08:14.
 Zarządzenie Nr 168/23/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wdrożenia procedury określającej zasady udzielania informacji przez telefon w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:09:17.
 Zarządzenie Nr 167/22/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:06:05.
 Zarządzenie Nr 166/21/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-03-27 08:03:17.
 Zarządzenie Nr 165/20/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wytycznych odnośnie tworzenia klas i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-03-19 09:31:22.
 Zarządzenie Nr 164/19/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-03-19 09:29:54.
 Zarządzenie Nr 160/15/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-03-19 09:28:32.
 Zarządzenie Nr 159/14/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-03-19 09:25:53.
 Zarządzenie Nr 163/18/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku - tenis stołowy.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-02-27 15:46:31.
 Zarządzenie Nr 162/17/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku - piłka siatkówa.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-02-27 13:44:46 | Data modyfikacji: 2020-02-27 13:46:42.
 Zarządzenie Nr 161/16/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku - piłka nożna.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-02-25 13:56:57.
 Zarządzenie Nr 158/13/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. – tenis stołowy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:34:19.
 Zarządzenie Nr 157/12/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. – piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:32:50.
 Zarządzenie Nr 156/11/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. – piłka nożna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:31:29.
 Zarządzenie Nr 155/10/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:30:06.
 Zarządzenie Nr 154/9/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej określenia trybu postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:28:51.
 Zarządzenie Nr 150/5/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:27:34.
 Zarządzenie Nr 149/4/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji Wsola – Wielogóra etap I”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:26:13.
 Zarządzenie Nr 148/3/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:25:58.

Zarządzenie Nr 152/7/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. - piłka siatkowa

Zarządzenie

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:50:28.

Zarządzenie Nr 151/6/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. - piłka nożna

Zarządzenie

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:48:58.

Zarządzenie Nr 153/8/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. - tenis stołowy

Zarządzenie

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:43:48.
 Zarządzenie Nr 147/2/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Jedlińsk jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 12:18:38 | Data modyfikacji: 2020-01-14 12:46:19.
 Zarządzenie Nr 146/1/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 12:14:03 | Data modyfikacji: 2020-01-15 10:33:52.
Data wprowadzenia: 2020-01-14 12:14:03
Data modyfikacji: 2020-01-15 10:33:52
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk