Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-01-21 11:02:53.
 Zarządzenie nr 3 z dnia 6 stycznia 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 10:26:59.
 Zarządzenie nr 4 z dnia 3 marca 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 10:27:38.

Zarządzenie nr 5/2004 z dnia 25.03.2004 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu naGminy Jedlińsk za 2003 r

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:20:05 | Data modyfikacji: 2004-10-20 15:22:05.

Zarządzenie nr 6/2004 z dnia 25.03.2004 w sprawie nadania regulaminu przyznawania dopłat do czesnego nauczycieli placówek oświatowych w gminie Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:22:15.

Zarządzenie nr 7/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy za 2004 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:23:10.

Zarządzenie nr 8/2004 z dnia 05.04.2004 r w sprawie wytycznych Wójta Gminy i planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2004 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:24:40.

Zarządzenie nr 9/2004 z dnia 15.04.2004 r. w sprawie powołania Pełnomocnika oraz Zespołu Zadaniowego Gminy Jedlińsk ds. Rozwoju Lokalnego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:26:07.

Zarządzenie nr 10/2004 z dnia 15.04.2004 r. w spawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na II kwartał 2004 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:27:01.

Zarządzenie nr 11/2004 z dnia 20.05.2004 r. w sprawie składów obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:28:00.

Zarządzenie nr 12/2004 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:28:47.

Zarządzenie nr 13/2004 z dnia 31.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:29:42.

Zarządzenie nr 14/2004 z dnia 31.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych

  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:31:26.

Zarządzenie nr 15/2004 z dnia 31.05.2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej

   

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-20 15:31:50 | Data modyfikacji: 2004-10-20 15:32:24.
Zarządzenie nr 16/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 08:52:46.
Zarządzenie nr 17/2004 z dnia 28.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 08:53:54.
Zarządzenie nr 18/2004 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie podziału części rezerwy ogólnej na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 08:54:43.
Zarządzenie nr 19/2004 z dnia 30.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 08:58:59 | Data modyfikacji: 2004-10-22 09:00:43.
Zarządzenie nr 20/2004 z dnia 03.07.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 09:00:33.
Zarządzenie nr 21/2004 z dnia 16.07.2004 r. w sprawie ustalenia udziału środków własnych budżetowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 09:12:15.
Zarządzenie nr 22/2004 z dnia 20.07.2004 r. w sprawie ustalenia organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 09:14:06.
Zarządzenie nr 23/2004 z dnia 03.08.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 09:29:21.
Zarządzenie nr 24/2004 z dnia 18.08.2004 r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za I półrocze 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 09:30:36.
Zarządzenie nr 25/2004 z dnia 30.08.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów transportu środkami komunikacji publicznej dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 09:33:43.
Zarządzenie nr 26/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami" 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 09:37:23.

Zarządzenie nr 27/2004 z dnia 06.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 10:01:25.
Zarządzenie nr 28/2004 z dnia 06.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 10:15:15.
Zarządzenie nr 29/2004 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie gminy na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 10:18:15.
Zarządzenie nr 30/2004 z dnia 27.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 10:19:27.
Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 28.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 10:20:07.
Zarządzenie nr 32/2004 z dnia 28.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 10:22:09.
Zarządzenie nr 33/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 10:51:02.
Zarządzenie nr 34/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-22 10:52:02.
Zarządzenie nr 35/2004 z dnia 12.11.2004 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2005 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 09:49:04 | Data modyfikacji: 2004-12-14 09:51:49.
Zarządzenie nr 36/2004 z dnia 17.11.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.   

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 09:53:02 | Data modyfikacji: 2004-12-14 09:59:47.
Zarządzenie nr 37/2004 z dnia 17.11.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 09:56:07.
Zarządzenie nr 38/2004 z dnia 17.11.2004 r. w sprawie podziału części rezerwy ogólnej na 2004 r.  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 10:01:22 | Data modyfikacji: 2004-12-14 10:07:39.
Zarządzenie nr 39/2004 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 10:05:04 | Data modyfikacji: 2004-12-14 10:07:14.
Zarządzenie nr 40/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji przedm. niertw. i materiałów na składzie UG i jedn. podl. UG. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 10:06:48.
Zarządzenie nr 41/2004 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie podziału części rezerwy ogólnej na 2004 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 10:09:05.
Data wprowadzenia: 2004-12-14 10:09:05
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek