Zarządzenie Nr 137/134/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-02-02 13:58:45 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:03:51.
 Zarządzenie Nr 136/133/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmia w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-02 13:56:36.
 Zarządzenie Nr 135/132/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:25:30.
 Zarządzenie Nr 134/131/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku na Ośrodek Pomocy Społecznej”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:24:42.
 Zarządzenie Nr 133/130/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego praz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:23:35.
 Zarządzenie Nr 132/129/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót pn. „Doświetlenie dróg gminnych w miejscowościach: Wsola ul. Kalinowa, Piastów, Klwaty, Górna Wola, Gutów, Kruszyna, Wielogóra, Lisów, Piastów”, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:21:16.
 Zarządzenie Nr 131/128/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie opracowania założeń do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:16:34 | Data modyfikacji: 2016-01-05 10:27:52.
 Zarządzenie Nr 130/127/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru opracowanej dokumentacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:13:49.
 Zarządzenie Nr 129/126/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:12:10.
 Zarządzenie Nr 128/125/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:11:22.
 Zarządzenie Nr 127/124/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:08:13 | Data modyfikacji: 2016-01-05 10:09:37.
 Zarządzenie Nr 126/123/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji palowa, węgla w podległych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:06:38.
 Zarządzenie Nr 125/122/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:55:11.
 Zarządzenie Nr 124/121/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czarnym Ługu”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:54:33.
 Zarządzenie Nr 123/120/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk oraz ogłoszenia wykazu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:53:33.
 Zarządzenie Nr 122/119/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:52:38.
 Zarządzenie Nr 121/118/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:51:58.
 Zarządzenie Nr 120/117/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:51:13.
 Zarządzenie Nr 119/116/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie oddania w używanie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:50:37.
 Zarządzenie Nr 118/115/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlenie dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Wola, Czarna Rola, Gutów Bród, Boża Wola, Zawady Nowe_1 (dg), Zawady Nowe_2 (dp), Klwatka Szlachecka (dg St. Klwatka Szlachecka 5), Klwatka Szlachecka (dp St. Klwatka Szlachecka 4), Klwatka Szlachecka (dp St. Klwatka Szlachecka 4), Romanów, Gutów, Jedlanka”, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:49:36.
 Zarządzenie Nr 117/114/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:49:02.
 Zarządzenie Nr 116/113/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:48:16.
 Zarządzenie Nr 115/112/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:46:57.
 Zarządzenie Nr 114/111/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:44:26.
 Zarządzenie Nr 113/110/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Centrum Zdrowia w Jedlińsku – poprawki”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:43:15.
 Zarządzenie Nr 112/109/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i naprawa instalacji wody lodowej oraz wymiana izolacji termicznej na instalacji zasilania i powrotu 35 kilmakonwektorów w budynku Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Opieki Społecznej w miejscowości Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:42:01.
 Zarządzenie Nr 111/108/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Doświetlenie dróg gminnych na terenie gminy Jedlińsk w miejscowościach: Wola Gutowska, Zawady Stare, Wierzchowiny Zielonka, Czarny Ług, Wielogóra ul. Ceglana, Wielogóra ul. Piaskowa, Narty, Górna Wola, Bierwce, Wola Bierwiecka, Urbanów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:40:58.
 Zarządzenie Nr 110/107/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu specjalistycznego pożarniczego MAGIRUS-DEUTZ stanowiącego własność Urzędu Gminy w Jedlińsku oraz powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:40:23.
 Zarządzenie Nr 109/106/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:37:39.
 Zarządzenie Nr 108/105/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:37:02.
 Zarządzenie Nr 107/104/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2015 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:36:22.
 Zarządzenie Nr 106/103/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli, gmina Jedlińsk – Etap I segment A z mieszkaniami w ramach termomodernizacji budynku ZSP we Wsoli”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:35:35.
 Zarządzenie Nr 105/102/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 października 2015 r. w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Wierzchowinach i powołania do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:34:54.
 Zarządzenie Nr 104/101/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piaseczno – Mosty”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:33:27.
 Zarządzenie Nr 103/100/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:30:53.
 Zarządzenie Nr 102/99/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:29:43.
 Zarządzenie Nr 101/98/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2015 r. do prowadzenia czynności losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:28:29.
 Zarządzenie Nr 100/97/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:27:21.
 Zarządzenie Nr 99/96/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016–2020”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:26:46.
 Zarządzenie Nr 98/95/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:25:50.
 Zarządzenie Nr 97/94/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 września 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:25:04.
 Zarządzenie Nr 96/93/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Czarnym Ługu"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-25 07:47:12 | Data modyfikacji: 2015-09-25 07:54:56.
 Zarządzenie Nr 95/92/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-25 07:44:05.
 Zarządzenie Nr 94/91/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Klwaty Dwór - Dąbrówka"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-25 07:41:57.
 Zarządzenie Nr 93/90/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową dla budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli, gmina Jedlińsk" w ramach termomodernizacji ZSP we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-25 07:39:29 | Data modyfikacji: 2015-09-25 07:52:29.
 Zarządzenie Nr 92/89/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Wójta Gminy Jedlińsk Nr 78/75/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-25 07:37:32.
 Zarządzenie Nr 91/88/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli, gmina Jedlińsk - Etap I Segment "A" z mieszkaniami" w ramach termomodernizacji budynku ZSP we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-25 07:23:24.
 Zarządzenie Nr 90/87/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Jedlińsku Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-25 07:20:15.
 Zarządzenie Nr 89/86/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-24 15:03:41.
 Zarządzenie Nr 88/85/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-24 15:02:32.
 Zarządzenie Nr 87/84/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Pani Beaty Jagielskiej ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-24 14:05:07 | Data modyfikacji: 2015-09-24 15:01:10.
 Zarządzenie Nr 86/83/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 roku w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-24 14:03:33 | Data modyfikacji: 2015-09-25 07:15:43.
 Zarządzenie Nr 80/77/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie u użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-01 12:32:58.
 Zarządzenie Nr 85/82/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:58:27.
 Zarządzenie Nr 84/81/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Głównego Księgowego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:57:16.
 Zarządzenie Nr 83/80/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej do Spraw Referendum nr 3 w Jedlance i powołania do składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 3 w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:53:31 | Data modyfikacji: 2015-08-24 14:54:29.
 Zarządzenie Nr 82/78/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 4 w Bierwcach i Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 7 w Wierzchowinach i powołania do składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 3 w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:49:37.
 Zarządzenie Nr 81/78/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Jedlanka, gmina Jedlińsk"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:47:14 | Data modyfikacji: 2015-08-24 14:51:20.
 Zarządzenie Nr 79/76/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:45:58.
 Zarządzenie Nr 78/75/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:42:12.
 Zarządzenie Nr 77/74/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:35:49 | Data modyfikacji: 2015-08-26 14:42:06.
 Zarządzenie Nr 76/73/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Jedlińsk zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:29:48 | Data modyfikacji: 2015-08-24 14:38:12.
 Zarządzenie Nr 75/72/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:27:31 | Data modyfikacji: 2015-08-24 14:37:43.
 Zarządzenie Nr 74/71/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:25:55 | Data modyfikacji: 2015-08-24 14:37:23.
 Zarządzenie Nr 73/70/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli, gmina Jedlińsk - Etap I Segment "A" z mieszkaniami" w ramach termomodernizacji budynku ZSP we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:23:21.
 Zarządzenie Nr 72/69/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:19:19.
 Zarządzenie Nr 71/68/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania i działania terenowej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane zjawiskami atmosferycznymi - gradobiciem, nawałnicą i ulewnym deszczem w dniu 19 lipca 2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:17:54.
 Zarządzenie Nr 70/67/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:15:39.
 Zarządzenie Nr 69/66/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Jedlanka"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:13:03.
 Zarządzenie Nr 68/65/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Jedlińsk"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:09:16.
 Zarządzenie Nr 67/64/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:07:06 | Data modyfikacji: 2015-08-24 14:11:37.
 Zarządzenie Nr 66/63/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 14:02:37 | Data modyfikacji: 2015-08-24 14:10:16.
 Zarządzenie Nr 65/62/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 13:50:00.
 Zarządzenie Nr 64/61/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 13:48:39.
 Zarządzenie Nr 63/60/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 13:47:10.
 Zarządzenie Nr 62/59/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 13:26:15.
 Zarządzenie Nr 61/58/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 12:28:50.
 Zarządzenie Nr 60/56/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piaseczno - Mosty"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 12:25:15.
 Zarządzenie Nr 59/55/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku - Przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 12:22:55.
 Zarządzenie Nr 58/54/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 12:19:57.
 Zarządzenie Nr 57/53/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-24 12:17:49.
 Zarządzenie Nr 56/52/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 11:48:07.
 Zarządzenie Nr 55/51/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 11:46:36.
 Zarządzenie Nr 54/50/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 11:43:40 | Data modyfikacji: 2015-06-24 11:44:49.
 Zarządzenie Nr 53/49/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia inspektora Referatu Społeczno-Administracyjnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:59:39 | Data modyfikacji: 2020-05-07 13:57:53.
 Zarządzenie Nr 52/48/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:53:24 | Data modyfikacji: 2015-06-13 11:47:52.
 Zarządzenie Nr 51/47/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:52:23.
 Zarządzenie Nr 50/46/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej Klwaty Dwór - Dąbrówka"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:49:52.
 Zarządzenie Nr 49/45/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Jedlanka, gmina Jedlińsk"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:46:55.
 Zarządzenie Nr 48/44/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na gazową dla budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli gmina Jedlińsk" w ramach termomodernizacji ZSP we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:44:09.
 Zarządzenie Nr 47/43/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:09:37.
 Zarządzenie Nr 46/42/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:07:38.
 Zarządzenie Nr 45/41/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:05:14.
 Zarządzenie Nr 44/40/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:01:01 | Data modyfikacji: 2015-07-27 10:33:03.
 Zarządzenie Nr 43/39/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:23:31.
 Zarządzenie Nr 42/38/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu inwentaryzacji robót zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:21:01.
 Zarządzenie Nr 41/37/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:03:58.
 Zarządzenie Nr 40/36/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:59:48.
 Zarządzenie Nr 39/35/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:56:33 | Data modyfikacji: 2015-07-27 10:33:33.
 Zarządzenie Nr 38/34/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych do wydawania dowodów osobistych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:52:54.
 Zarządzenie Nr 37/33/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:50:49.
 Zarządzenie Nr 36/32/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Jedlińsk w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:37:39.
 Zarządzenia Nr 35/31/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 16:00:52 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:19:01.
 Zarządzenia Nr 34/30/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Jedlanka"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 15:55:41.
 Zarządzenia Nr 33/29/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 15:47:16 | Data modyfikacji: 2015-05-18 15:56:33.
 Zarządzenia Nr 32/28/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego pism wytwarzanych w Urzędzie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 15:45:41 | Data modyfikacji: 2015-05-18 15:53:00.
 Zarządzenie Nr 31/27/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 15:20:04.
 Zarządzenie Nr 30/26/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:35:58.
 Zarządzenie Nr 29/25/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:31:51 | Data modyfikacji: 2015-05-18 14:34:33.
 Zarządzenie Nr 28/24/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:28:58 | Data modyfikacji: 2015-11-17 11:55:10.
 Zarządzenie Nr 27/23/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:25:30 | Data modyfikacji: 2015-05-18 14:32:57.
 Zarządzenie Nr 26/22/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/31/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:23:04 | Data modyfikacji: 2015-07-27 10:34:06.
 Zarządzenie Nr 25/21/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:19:11.
 Zarządzenie Nr 24/20/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:14:53 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:25:51.
 Zarządzenie Nr 23/19/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:12:44.
 Zarządzenie Nr 21/17/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 07:31:05.
 Zarządzenie Nr 20/16/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 07:28:39.
 Zarządzenie Nr 18/14/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:28:28.
 Zarządzenie Nr 17/13/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:26:20.
 Zarządzenie Nr 16/12/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Społeczno-Administracyjnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:23:59 | Data modyfikacji: 2015-03-30 10:24:36.
 Zarządzenie Nr 15/11/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:17:50.
 Zarządzenie Nr 14/10/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:09:10.
 Zarządzenie Nr 13/9/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:07:17.
 Zarządzenie Nr 11/7/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:01:23.
 Zarządzenie Nr 10/6/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:26:57.
 Zarządzenie Nr 9/6/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:24:11 | Data modyfikacji: 2015-09-17 10:31:01.
 Zarządzenie Nr 8/5/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacji tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:56:37.
 Zarządzenie Nr 7/4/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk oraz ogłoszenia ich wykazu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:47:16.
 Zarządzenie Nr 6/3/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jedlińsk na kadencję 2014-2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:45:08.
 Zarządzenie Nr 5/2/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:42:22.
 Zarządzenie Nr 4/1/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:39:57 | Data modyfikacji: 2015-12-07 11:17:11.
 Zarządzenie Nr 22/18/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 marca 2015 w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-13 16:02:02.
 Zarządzenie Nr 19/15/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:21:18.
 Zarządzenie Nr 12/8/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 14:51:23 | Data modyfikacji: 2015-07-27 10:34:35.
Data wprowadzenia: 2015-02-13 14:51:23
Data modyfikacji: 2015-07-27 10:34:35
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk