Zarządzenie Nr 101/1/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10.01.2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 14:03:15.
 Zarządzenie Nr 102/2/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21.01.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 14:04:30.
 Zarządzenie Nr 103/3/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22.01.2008 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 14:05:22.
 Zarządzenie Nr 104/4/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2301.2008 r. w sprawie wytycznych Wójta Gminy Jedlińsk i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 14:06:58 | Data modyfikacji: 2008-03-13 14:13:47.
 Zarządzenie Nr 105/5/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12.02.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 14:07:39.
 Zarządzenie Nr 106/6/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.02.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 14:11:42.
 Zarządzenie Nr 107/7/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 07.03.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na asfaltowanie drogi gminnej Jedlanka-Narty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 14:13:33.
 Zarządzenie Nr 108/8/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 07.03.2008 r. w sprawie zużycia paliwa i wykorzystania samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Jankowicach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 11:38:29.
 Zarządzenie Nr 109/9/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14.03.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi gminnej Klwaty-Kamińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-19 15:20:04 | Data modyfikacji: 2008-03-19 15:27:47.
 Zarządzenie Nr 110/10/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14.03.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi gminnej Jeziorno-Wykrętek

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-19 15:21:32 | Data modyfikacji: 2008-03-19 15:27:36.
 Zarządzenie Nr 111/11/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi gminnej Wola Gutowska-Ludwików

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-19 15:22:47.
 Zarządzenie Nr 112/12/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na asfaltowanie drogi gminnej ul. Relaksowa w Wielogórze

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-19 15:23:44.
 Zarządzenie Nr 113/13/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2008 r. w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-19 15:25:30.
 Zarządzenie Nr 114/14/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.03.2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2007 r. Gminnej Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 11:50:04.
 Zarządzenie Nr 115/15/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.03.2008 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 11:51:01 | Data modyfikacji: 2008-04-02 12:11:47.
 Zarządzenie Nr 116/16/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.03.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 12:12:56.
 Zarządzenie Nr 117/17/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 02.04.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 12:13:45.
 Zarządzenie Nr 118/18/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 02.04.2008 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 12:16:00.
 Zarządzenie Nr 119/19/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 08.04.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 11:47:58.
 Zarządzenie Nr 120/20/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10.04.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 11:48:28.
 Zarządzenie Nr 121/21/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 08.04.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu materiałów zawierajcych informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 11:50:30.
 Zarządzenie Nr 122/22/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14.04.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 12:03:55.
 Zarządzenie Nr 123/23/2008 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.04.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 12:04:34.
 Zarządzenie nr 124/24/2008 z dnia 15.04.2008 r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 10:01:47.
 Zarządzenie nr 125/25/2008 z dnia 15.04.2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przyjmowania podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 10:32:52.
 Zarządzenie nr 126/26/2008 z dnia 15.04.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu kont jednostki budżetowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:15:46 | Data modyfikacji: 2008-10-10 11:31:38.
 Zarządzenie nr 127/27/2008 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:17:33.
 Zarządzenie nr 128/28/2008 z dnia 07.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:25:01.
 Zarządzenie nr 129/29/2008 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:26:22.
 Zarządzenie nr 130/30/2008 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:35:33.
 Zarządzenie nr 131/31/2008 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:36:34 | Data modyfikacji: 2008-10-10 11:37:38.
 Zarządzenie nr 132/32/2008 z dnia 02.06.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:38:22.
 Zarządzenie nr 133/33/2008 z dnia 02.06.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:38:50 | Data modyfikacji: 2008-10-10 11:40:31.
 Zarządzenie nr 134/34/2008 z dnia 19.06.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:39:38 | Data modyfikacji: 2008-10-10 11:40:42.
 Zarządzenie nr 135/35/2008 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:39:59 | Data modyfikacji: 2008-10-10 11:41:19.
 Zarządzenie nr 136/36/2008 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie nieospłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:57:39 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:00:36.
 Zarządzenie nr 137/37/2008 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:01:54.
 Zarządzenie nr 138/38/2008 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:06:34.
 Zarządzenie nr 139/39/2008 z dnia 11.07.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:07:20 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:07:31.
 Zarządzenie nr 140/40/2008 z dnia 18.07.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:08:00.
 Zarządzenie nr 141/41/2008 z dnia 18.07.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:08:48.
 Zarządzenie nr 142/42/2008 z dnia 18.07.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:10:07.
 Zarządzenie nr 143/43/2008 z dnia 18.07.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:10:55.
 Zarządzenie nr 144/44/2008 z dnia 25.07.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:11:27 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:11:53.
 Zarządzenie nr 145/45/2008 z dnia 01.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:13:00.
 Zarządzenie nr 146/46/2008 z dnia 01.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:13:27.
 Zarządzenie nr 147/47/2008 z dnia 13.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:13:54.
 Zarządzenie nr 148/48/2008 z dnia 18.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:16:00.
 Zarządzenie nr 149/49/2008 z dnia 18.08.2008 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za I półrocze 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:17:10.
 Zarządzenie nr 150/50/2008 z dnia 18.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:18:20.
 Zarządzenie nr 151/51/2008 z dnia 18.08.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:19:16.
 Zarządzenie nr 152/52/2008 z dnia 20.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora ZSP w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:20:59.
 Zarządzenie nr 153/53/2008 z dnia 18.08.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:26:18.
 Zarządzenie nr 154/54/2008 z dnia 25.08.2008 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa i wykorzytania samochodu ratowniczo gaśniczego przez OSP we Wsoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:28:17.
 Zarządzenie nr 155/55/2008 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:29:36.
 Zarządzenie nr 156/56/2008 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:30:32.
 Zarządzenie nr 157/57/2008 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:31:19.
 Zarządzenie nr 158/58/2008 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-09-01 08:33:55 | Data modyfikacji: 2008-10-10 12:33:09.
 Zarządzenie nr 159/59/2008 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora ZSP w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:34:40.
 Zarządzenie nr 160/60/2008 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:36:46.
 Zarządzenie nr 161/61/2008 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny i zniszczenia dokumentów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:39:11.
 Zarządzenie nr 162/62/2008 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:40:29.
 Zarządzenie nr 163/63/2008 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:45:00.
 Zarządzenie nr 164/64/2008 z dnia 23.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:46:44.
 Zarządzenie nr 165/65/2008 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:47:58.
 Zarządzenie nr 166/66/2008 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:48:22.
 Zarządzenie nr 167/67/2008 z dnia 02.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:49:06.
 Zarządzenie nr 168/68/2008 z dnia 06.10.2008 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:50:30.
 Zarządzenie nr 169/69/2008 z dnia 08.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-10 12:56:15.
 Zarządzenie nr 170/70/2008 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:09:51.
 Zarządzenie nr 172/72/2008 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:10:21.
 Zarządzenie nr 173/73/2008 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:13:32.
 Zarządzenie nr 174/74/2008 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Jedlińsku instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:16:05.
 Zarządzenie nr 175/75/2008 z dnia 28.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:17:48.
 Zarządzenie nr 176/76/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:18:58.
 Zarządzenie nr 177/77/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:19:28.
 Zarządzenie nr 178/78/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:20:34.
 Zarządzenie nr 179/79/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-06 15:32:49 | Data modyfikacji: 2008-11-13 13:28:57.
 Zarządzenie nr 180/80/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-13 13:28:24.
 Zarządzenie nr 181/81/2008 z dnia 14.11.2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 08:53:01.
 Zarządzenie nr 182/82/2008 z dnia 17.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 08:54:33.
 Zarządzenie nr 183/83/2008 z dnia 25.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 08:55:18.
 Zarządzenie nr 184/84/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 08:56:06.
 Zarządzenie nr 185/85/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 08:58:39.
 Zarządzenie nr 186/86/2008 z dnia 03.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zakup węgla kamiennego do szkół z terenu gimny Jedlińsk w 2009 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 08:59:40.
 Zarządzenie nr 187/87/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 09:00:20.
 Zarządzenie nr 188/88/2008 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 09:01:01.
 Zarządzenie nr 189/89/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 09:02:04.
 Zarządzenie nr 190/90/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 09:07:57.
 Zarządzenie nr 191/91/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 09:08:56 | Data modyfikacji: 2009-02-12 09:15:24.
 Zarządzenie nr 193/93/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 11:46:05.
 Zarządzenie nr 194/94/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 11:47:00 | Data modyfikacji: 2009-02-12 11:48:51.
 Zarządzenie nr 195/95/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 11:47:36.
 Zarządzenie nr 196/96/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 11:48:17.
Data wprowadzenia: 2009-02-12 11:48:17
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek