OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Piaseczno” o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 140, 141, 142, 143 w m. Piaseczno, Gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2022-01-04 14:29:39.
 Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego „Produkcja wyrobów betonowych z betonu” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 15/1, 15/2 obręb Wielogóra i 299/3 i 300/3 obręb Wsola gm. Jedlińsk.”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-12-30 15:17:22 | Data modyfikacji: 2021-12-30 15:19:09.
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr RAD3318B

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-12-29 15:59:56.
 Informacja o wszczęściu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-12-29 15:57:58.
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: polegającego na „Rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjną na działkach nr 135/9, 135/10, 137/12, 137/24, 137/25, 137/31, 137/30, 137/32 w m. Wsola, powiat Radomski, Woj. Mazowieckie.”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-12-20 09:04:59.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została wydana decyzja Nr 105S/AAB/2020 zatwierdzająca projekt budowlany "Budowa mostu w km 88+139 na linii kolejowej nr 8"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-12-17 17:52:54 | Data modyfikacji: 2021-12-29 16:11:51.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-26 15:58:19 | Data modyfikacji: 2021-12-29 16:16:53.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji telefonii komórkowej w miejscowości Janiszew, gmina Zakrzew"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 15:34:53.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk, znak: RSG.6220.7.2021 z dnia 8.06.2021 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 196 wylewek betonowych, pola betonowego oraz budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 224/6, 224/19 powiat radomski, Gmina Jedlińsk, obręb Wielogóra

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:54:14 | Data modyfikacji: 2021-10-29 13:58:41.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pod nazwą „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym na działkach o nr ewid. 63/7, 63/11, 327/10, 327/8, 406/1 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk.”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:17:49 | Data modyfikacji: 2021-10-28 08:18:37.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Artura Walczaka w zakresie parametrów kładki pieszo-rowerowej prowadzonej przez rzekę Młynówkę

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-10-18 09:38:05.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy 196. wylewek betonowych, pola betonowego oraz budynku magazynowego wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach nr ew. 224/6 i 224/19 - obrę Wielogóra.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-10-07 16:24:15.
 Zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzew znak: IGK.6220.16.10.2021 o zakończeniu postępowania dowodowego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr RAD 3318 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z lokalizacją na działce obrębu 0014 Janiszew o nr ew. 123 w miejscowości Janiszew w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. Mazowieckie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-13 16:35:02.
 Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Rozbudowie drogi powiatowej nr 3512W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk na odcinku od granicy powiatu radomskiego do skrzyżowania z droga powiatową nr 3515W

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-07 09:01:24 | Data modyfikacji: 2021-09-07 09:01:57.
 Obwieszczenie Wójt Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.28.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjną na działkach nr 135/9, 135/10, 137/12, 137/24, 137/25, 137/31, 137/30, 137/32 w m. Wsola, powiat radomski, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-25 13:27:57.
 Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia OP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-08-23 16:48:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew znak: IGK.6220.16.1a.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr RAD 3318 B wraz z niezbędną infrastrukturą” z lokalizacją na nieruchomości położonej na działce o nr ew. 123 obręb 0014 Janiszew w miejscowości Janiszew w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-08-17 15:00:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.4.2021 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z jego przebudową na zakład produkcji karmy dla zwierząt domowych” zlokalizowanego na działkach 451/2, 452/2, 453/2 i 881/1 w Jedlińsku znak RSG.6220.4.2021 z dnia 11.08.2021 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-11 14:55:18 | Data modyfikacji: 2021-08-24 13:55:23.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.20.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3512W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk na odcinku od granicy powiatu radomskiego do skrzyżowania z droga powiatową nr 3515W”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-10 14:39:41.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.16.2021 o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na : „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133 Stara Błotnica – Jedlanka oraz 3511W Urbanów – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk” znak RSG.6220.16.2021 z dnia 14.07.2021r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-15 08:24:05.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.4.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z jego przebudową na zakład produkcji karmy dla zwierząt domowych” zlokalizowanego na działkach 451/2, 452/2, 453/2 i 881/1 w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-08 13:05:26.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.7.2021 o przekazaniu w dniu 7.07.2021r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania inwestora od decyzji odmownej Wójta w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 196 wylewek betonowych, pola betonowego oraz budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 224/6, 224/19 powiat radomski, Gmina Jedlińsk, obręb Wielogóra znak RSG.6220.7.2021 z dnia 8.06.2021r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-07 13:55:27.
 Obwieszczenie i wydaniu dezycji środowiskowej - budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Romanów) o łącznej mocy do 3MW włącznie ( w tym także etapowo) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 719, 720, 721, 606/2, 608/2, 609/2, 765 obręb Romanów, gmina Jedlińsk. znak RSG.6220.11.2021 z dnia 28.06.2021r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-29 15:36:37.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.20.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3512W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk na odcinku od granicy powiatu radomskiego do skrzyżowania z droga powiatową nr 3515W”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-28 13:49:32.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.16.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica – Jedlanka oraz 3511W Urbanów – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:41:30.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak: RSG.6220.7.2021 o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 196 wylewek betonowych, pola betonowego oraz budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 224/6, 224/19 powiat radomski, Gmina Jedlińsk, obręb Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-09 14:52:39.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.11.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Romanów) o łącznej mocy do 3MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 719, 720, 721, 606/2, 608/2, 609/2, 765 obręb Romanów, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:41:58.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133 Stara Błotnica – Jedlanka oraz 3511W Urbanów – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-26 14:34:08.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.7.2021 z dnia 11.05.2021 r. o zamiarze wydania rozstrzygnięcia w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa 196 wylewek betonowych, pola betonowego oraz budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 224/6, 224/19 powiat radomski, Gmina Jedlińsk, obręb Wielogóra.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2021-05-12 10:08:34.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.19.2020 z dnia 27.04.2021r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 64 w miejscowości Piaseczno gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-04-27 09:10:58.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.20.2020 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym na działce o nr ewid. 15/7 w Zawadach Nowych Gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2021-04-14 11:38:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.7.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 196 wylewek betonowych, pola betonowego oraz budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 224/6, 224/19 powiat radomski, Gmina Jedlińsk, obręb Wielogóra.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2021-04-01 14:58:24.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.19.2020 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 64 w miejscowości Piaseczno gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2021-03-31 08:44:12.
 Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Romanów)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-26 09:28:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.4.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z jego przebudową na zakład produkcji karmy dla zwierząt domowych” zlokalizowanego na działkach 451/2, 452/2, 453/2 i 881/1 w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-23 13:25:30.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.20.2020 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym na działce o nr ewid. 15/7 w Zawadach Nowych Gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2021-03-08 16:14:42 | Data modyfikacji: 2021-03-08 16:15:42.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.18.2020 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „LUDWIKÓW I” „LUDWIKÓW II” o łącznej mocy do 2MW na działce o nr ewid. 42 (obręb 0021) w obrębie ewid. Ludwików gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:26:50.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.18.2020 o o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „LUDWIKÓW I” „LUDWIKÓW II” o łącznej mocy do 2MW na działce o nr ewid. 42 (obręb 0021) w obrębie ewid. Ludwików gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2021-01-15 10:09:55.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.20.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym na działce o nr ewid.15/7 w Zawadach Nowych Gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-12-18 09:52:58.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.19.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 64 (obręb 0027) w miejscowości Piaseczno gm. Jedlińsk"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-12-17 10:15:30.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk znak RSG.6220.18.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „LUDWIKÓW I” „LUDWIKÓW II” o łącznej mocy do 2MW na działce o nr ewid. 42 (obręb 0021) w obrębie ewid. Ludwików gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-12-03 13:45:49 | Data modyfikacji: 2020-12-03 14:11:22.
 Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększenie terenu górniczego i obszaru górniczego o pow. 0,41 ha bez zmian numerów geodezyjnych działek dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Eksploatacji piasków skalniowo kwarcowych ze złoża "Dąbrówka Podłężna II"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-11-25 10:30:24.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w związku z odpołaniem od decyzji Nr 92/SPEC/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu w/c MOP 8,4 MPa KN 1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka-Wronów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-11-20 07:50:13.
 Obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowych polegającej na powiększenie terenu górniczego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-10-21 16:55:56.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RUZ.4210.123m.2020.JSM o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych tj. rowów wraz z przepustami zlokalizowanymi na terenie gminy Stara Błotnica, powiat białobrzeski, gminy Jedlińsk, powiat radomski, gminy Głowaczów, Kozienice, Sieciechów i Gniewoszów, powiat kozienicki, gminy Puławy i Końskowola, powiat puławski w ramach inwestycji pt. „Budowa gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-10-21 14:55:19.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji "budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wron

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji "budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wron

 Obwieszczenie znak RSG.6220.6.2020 Wójt Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji środowiskowej znak RSG.6220.5.2020 z dnia 03.08.2020r. dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu na terenie działek o nr ewid. 365/3 i 365/5 obręb Jedlanka, położonych w m. Kępiny, gmina Jedlińsk, powiat radomski

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-08-03 15:58:44.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.5.2020 Wójt Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji środowiskowej znak RSG.6220.5.2020 z dnia 7.07.2020r. dla przedsięwzięcia: „Punkt do zbierania, w tym przeładunku złomu” zlokalizowanego na działce nr 316/6 w m. Lisów gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:24:19.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.5.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu na terenie działek o nr ewid. 365/3 i 365/5 obręb Jedlanka, położonych w m. Kępiny, gmina Jedlińsk, powiat radomski

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-07-03 10:33:55.
 OBWIESZCZENIE Nr RSG.6220.5.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:47:30.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.3.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Jedlińsk II" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Jedlińsk - na terenie działek o nr ewid. 398 i 399 w m. Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-08 16:32:18.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.2.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Jedlińsk I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Jedlińsk – na terenie działek o nr ewid. 398 i 399 w m. Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-03 15:22:51.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.1.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5MWp na terenie działek o nr ewid. 32, 420 w m. Nowe Zawady, gmina Jedlińsk”

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-01 16:12:16.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.5.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu na terenie działek o nr ewid. 365/3 i 365/5 obręb Jedlanka, położonych w m. Kępiny, gmina Jedlińsk, powiat radomski

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:08:28.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.24.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o sprostowaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Rozbudowa zakładu Kratki pl. o nową halę produkcyjną na działkach nr 137/12,137/14, 137/24, 137/25 w m. Wsola w Gminie Jedlińsk, powiat radomski, woj. mazowieckie znak RSG.6224.24.2019 z dnia 11.03.2020r.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-21 13:06:44.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.3.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej „Jedlińsk II” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Jedlińsk – na terenie działek o nr ewid. 398 i 399 w m. Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:19:57.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka - Wronów, jako część inwestycji "budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-14 07:43:21.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka - Wronów, stanowiącego część inwestycji "Budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-12 10:39:35 | Data modyfikacji: 2020-05-14 07:45:22.
 Obwieszczenie w sprawie inwestycji "Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 Mpa DN1000 relacji Gustrzyn-Wronów, Etap III rawa Maz. - Wronów, jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skropionego gazu ziemnego w Świniujściu

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-07 15:27:00.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.5.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Punkt do zbierania, w tym przeładunku złomu” zlokalizowanego na działce nr 316/6 w m. Lisów gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-07 14:29:51.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka - Wronów, stanowiącego część inwestycji "Budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:45:39 | Data modyfikacji: 2020-05-06 08:51:11.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.2.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej „Jedlińsk I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Jedlińsk – na terenie działek o nr ewid. 398 i 399 w m. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:44:01.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.1.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5MWp na terenie działek o nr ewid. 32, 420 w m. Nowe Zawady, gmina Jedlińsk”

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:39:12 | Data modyfikacji: 2020-05-04 13:39:27.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka - Wronów, jako część inwestycji "budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:51:18.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie udzielenia wodnoprawnego - w ramach inwestycji "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 7 na odcinku Jedlińsk-Wsola"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-04-20 13:57:59.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.3.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Jedlińsk II” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Jedlińsk – na terenie działek o nr ewid. 398 i 399 w m. Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-03-24 10:22:45 | Data modyfikacji: 2020-03-24 13:01:47.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.2.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Jedlińsk I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Jedlińsk – na terenie działek o nr ewid. 398 i 399 w m. Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:12:38.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.24.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o o wydaniu decyzji środowiskowe dla przedsięwzięcia: Rozbudowa zakładu Kratki pl. o nową halę produkcyjną na działkach nr 137/12,137/14, 137/24, 137/25 w m. Wsola w Gminie Jedlińsk, powiat radomski, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:03:03.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.24.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: rozbudowa zakładu o nową halę produkcyjną w m. Wsola

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:53:30.
 Obwieszczenie znak: RSG.6220.1.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5MWp na terenie działek o nr ewid. 32, 420 w m. Nowe Zawady, gmina Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-11 14:29:21.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.25.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wsola oraz Wielogóra w gminie Jedlińsk – II etap

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:09:09.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.25.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wsola oraz Wielogóra w gminie Jedlińsk – II etap

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-09 13:01:46 | Data modyfikacji: 2020-02-07 13:03:57.
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 16:11:21.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.19.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 59, 60 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:08:14.
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzą nowego obiektu budowlanego tj. Domu Kutlury z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 935, 934/3, 934/12 w miejscowości Jedlińsk, pow. radomski, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:50:31 | Data modyfikacji: 2019-12-12 14:51:42.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.25.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wsola oraz Wielogóra w Gminie Jedlińsk – Etap II”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:08:28.
 Obwieszenie znak RSG.6220.24.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjną na działkach nr 137/12, 137/14, 137/24, 137/25 w m. Wsola, powiat Radomski, Woj. Mazowieckie.”

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-23 11:00:22.

Obwieszczenie nr RSG.6131.81.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Jedlińsk

Obwieszczenie

Druk zastrzeżeń i wniosków

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-26 12:28:15.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.8.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 188 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:10:00.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.6.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornika azotu przy istniejącej hali produkcyjnej na terenie działki nr 137/12 w m. Wsola

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:07:28.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.4.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 60 w m. Lisów, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:05:29.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.3.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 7 na odcinku Jedlińsk – Wsola polegającej na urządzeniu ciągu pieszo-rowerowego – projekt obiektu mostowego przez rzekę Młynówkę działka nr 608 obręb Piastów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:03:02.
 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.422.1.2018.TR.4 w sprawie przekazanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-13 14:01:25.

Obwieszczenie nr RSG.602.2.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jedlińsk"

Obwieszczenie

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-06 10:23:51.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu7 projektowanej stacji demontażu pojazdów zlokalizowanych na działce 128/28 obręb Gutów, gm. Jedlińsk, pow. radomski.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-03 10:11:36.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji znak: WA.RUZ.421.368.2019.WC w przedmiocie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną w zakresie odprowadzani wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych oraz wód

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-25 12:27:18.
 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 14 czerwca 2019 r. znak WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące doprowadzenie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola -Wojciechów".

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:14:11.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie - Radom na odcinku Warka - Radom (od km 58.100 do km 100.850) Część III: szlak Dobieszyn - Radom od km 75.920 do km 100.850"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:00:58.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.2.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 42 w m. Zawady Nowe, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-23 12:55:30 | Data modyfikacji: 2019-04-24 08:37:22.
 Obwieszczenie Nr WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych, wykonane urządzeń wodnych oraz ich przebudowę oraz na usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:44:47.
  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa i rozbudowa (modernizacjia) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okręcie - Radom na odcinku Warka - Radom (od km 58.100 do km 100.850) Część III: szlak Dobieszyn - Radom od km 75.920 do km 100.850 powiaty: białobrzeski, radomski, miasto Radom, województwo mazowieckie."

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:32:38.
  Obwieszczenie Nr RSG.6220.14.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wyciągów do narciarstwa wodnego z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 635, 648, 649, 650, 662, 663, 665, 666, 667 w Piastowie, gmina Jedlińsk, powiat radomski.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:03:17.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2018r. o wydaniu decyzji w przedmiocie wydania pozwoleń wodnoprawnych Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w ramach zadania pn. "Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - Etap I od km 0+000 do km 22+350.00"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2018-12-18 14:50:00 | Data modyfikacji: 2018-12-18 14:57:54.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.13.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewidencyjnych 5/5 i 5/9 w miejscowości Mokrosęk, gmina Jedlińsk, powiat Radomski.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2018-12-11 11:54:14.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w dolinach rzeki Radomki i rzeki Mlecznej nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w ramach modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:41:29.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji w przedmiocie pozwoleń wodnoprawnych w ramach modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom na odcinku Warka – Radom

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-13 15:06:02.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-09 10:10:26.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych wraz z infrastrukturą na terenie działek 128/18, 128/21, 128/28 w m Gutów gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-27 09:01:32.

Obwieszczenie nr RSG.6220.7.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlińsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlińsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:05:16.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych wraz z infrastrukturą na terenie działek 128/18, 128/21, 128/28 w m. Gutów gm. Jedllińsk

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:05:10 | Data modyfikacji: 2018-07-12 09:01:08.
 Obwieszczenie Starosty Radomskiego Nr ROŚ.6540.2.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy słupów linii elektroenergetycznej 220 kV Kozienice – Rożki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-26 15:10:32.
 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - stacja demontażu Gutów.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-19 11:52:27 | Data modyfikacji: 2018-04-24 07:44:33.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.3.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików – Wola Gutowska w m. Narty, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-12 09:50:13.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2018 r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w gminie Zakrzew oraz w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-22 10:27:09 | Data modyfikacji: 2018-03-22 10:28:13.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2018 r. o działaniach podejmowanych w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: rozbudowie drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w gminie Zakrzew oraz w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-27 13:32:03.
 Obwieszczenie Nr RGS.6220.1.2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w gminie Zakrzew oraz w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:36:21.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000 do km 22+350 w zakresie lokalnych zmian niwelety drogi ekspresowej oraz budowy Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-17 15:35:06 | Data modyfikacji: 2017-08-17 16:57:13.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.7.2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 sierpnia o wydani decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa samochodowego warsztatu blacharsko-lakierniczego w Jankowicach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-09 12:05:37 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 Postanowienie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333 w obrębie gruntów Dąbrówka Podłężna, w miejscowości Kolonia Piaski w gminie Zakrzew powiat radomski, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:06:07.
 Postanowienie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i założenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych, na działkach o nr ew. 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333 obręb Dąbrówka Podłężna, miejscowość Kolonia Piaski w gm. Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:05:56.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:22:32.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Jedlińsk odmawiającą uchylenia własnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-16 15:13:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wniesieniu odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia własnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-16 08:05:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia własnej ostatecznej decyzji z dnia o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-22 10:05:12.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 38,800 do km 100,850 (wg kilometrażu istniejącego)"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:10:17.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie o opinii w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 38,800 do km 100,850 (wg kilometrażu istniejącego)"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:07:31.
 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację tymczasowego mostu technologicznego zlokalizowanego w pasie drogi ekspresowej S7 w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:25:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wznowieniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:46:49.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000 do km 22+350 w zakresie lokalnych zmian niwelety drogi ekspresowej oraz budowy Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-02 16:48:30.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o dopuszczeniu do postępowania na prawach strony organizacji ekologicznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-15 15:08:29.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 09:42:52.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o dalszym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:04:28.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:28:30.
 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 10:41:02.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa lakierni samochodowej na terenie działki nr ewid. 175/1 we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:23:12.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:57:18.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Wielogóra – Wsola gm. Jedlińsk – Etap – IA”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-19 11:48:27 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: wydobycie kopaliny ze złoża piasku „Gutów”, udokumentowanego na działkach nr 358, 359, 363, 364, 365, 366 położonych we wsi Gutów, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:14:57.
 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - kopalnia Gutów.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:21:26.
 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - lakiernia Wsola.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:20:41.
 Obwieszczenie III RSG.6220.10.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz. nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:11:58.
 Obwieszczenie III RSG.6220.9.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (dz. nr 50, 51)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:10:23.
 Obwieszczenie III RSG.6220.8.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:09:38.
 Obwieszczenie III RSG.6220.7.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:08:55.
  Obwieszczenie III RSG.6220.6.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Płasków (dz. nr 122,121,123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:08:13.
 Obwieszczenie III RSG.6220.5.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Romanów (dz. nr 446, dz. nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz. nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola (dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:05:56.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.10.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz. nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:19:16 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:36:43.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.9.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (dz. nr 50, 51 )

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:18:32 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:35:13.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.8.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:16:23 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.7.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:15:00.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.6.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Płasków (dz. nr 122,121,123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:13:45.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.5.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Romanów (dz. nr 446, dz. nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz. nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola (dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:12:54.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na łącznej powierzchni 4,88 ha w miejscowości Gózdek (działki nr 20 i 21) w gminie Zakrzew i miejscowości Piastów (działki nr 34 i 35) w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:31:07.
 Obwieszczenie nr WOOŚ-II.4210.12.2015.ŁJ.2 o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedśiewzięcia - linia kolejowa nr 8

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-05-15 14:27:32.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.10.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz.nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:53:34.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.9 .2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (50, 51)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:50:04.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.8.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:39:40.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.7.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:37:00.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbiny wiatrowej: budowa parku wiatrowego w obrębie Płasków (dz.nr 122, 121, 123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:34:57.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Romanów (dz.nr 446, dz.nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz.nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola ( dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:32:44.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.8.2014/2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa- Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-28 15:21:12 | Data modyfikacji: 2015-01-28 15:24:15.
  Obwieszczenie RSG.6220.8.2014/2015 dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-16 15:00:08.
 Obwieszczenie RSG.6220.8.2014 dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:44:15.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wydaniu decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:11:39.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: – „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7 w m. Klwaty – Piastów – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra”.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-20 13:01:56.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.1.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA wraz z lakiernią na działce nr 274/10 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-19 14:50:22.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o planowanym wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-19 14:49:13 | Data modyfikacji: 2014-08-19 14:54:42.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 w sprawie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola ul. Graniczna - Wielogóra gm. Jedlińsk o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:02:27.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 w sprawie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola ul. Graniczna - Wielogóra gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:50:25 | Data modyfikacji: 2014-07-11 12:05:01.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2014 w sprawie planowanego przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w dniu 09.07.2014r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 - dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:07:22.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2014 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA wraz z lakiernią na działce nr 274/10 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-29 13:37:19.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2014 o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu znak SKO.ŚU.13.994.2014 z 12.05.2014r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2014r. znak RSG.6220.4.2012 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-16 08:41:16.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wniesieniu w dniu 7.04.2014r. przez Panią Monikę Prus odwołania od decyzji Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2014r. znak RSG.6220.4.2012r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:35:53.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 19.03.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-19 13:31:42.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 13.02.2014 r. o zakończeniu postępowania prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-17 10:36:07 | Data modyfikacji: 2014-02-17 10:36:58.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 08.01.2014 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-09 14:29:56 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.12.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: – budowa drogi gminnej w m. Bierwiecka Wola – Czekajów, gm. Jedlińsk - decyzja z 30.12.2013r. znak RSG.6220.12.2013.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-31 15:19:25.
 o wszczęciu postępowania administracyjnego: budowa drogi gminnej w m. Bierwiecka Wola – Czekajów, gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-22 13:58:30.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30.09.2013 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno o aktualnych czynnościach podejmowanych w sprawie.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-30 13:53:03.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12.08.2013 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno o aktualnych czynnościach podejmowanych w sprawie.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-08-12 15:30:45.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:36:57.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-03 10:36:41.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030 - MAPA

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030

 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt "Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2013"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-03-20 12:06:03.
 Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów""

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-22 13:24:18.
 Wydanie decyzji dla inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-22 13:16:24.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr RSG.6220.2.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-23 15:27:37 | Data modyfikacji: 2012-07-24 08:26:45.
 Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazwowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 11 lipca do 30 września 2012 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-16 13:50:28.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-16 09:22:18.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.2.2012 o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-06-26 15:28:17 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.2.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-02 15:49:47.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2011 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-13 12:02:47.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jedlińsk o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:50:57.
 ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:50:36.
 Informacja Wójta Gminy Jedlińsk o planowanej przebudowie drogi w miejscowości Klwaty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-05 15:29:37.
 Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania nr PRG.6220.2.2011 w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-02 15:07:24.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-20 10:41:16.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr PRG.6220.2.2011 w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-13 15:13:33 | Data modyfikacji: 2011-04-13 15:15:24.
Data wprowadzenia: 2011-04-13 15:13:33
Data modyfikacji: 2011-04-13 15:15:24
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek