Nr 1/2005 z dnia 11.01.2005 r. - kontrola wewnętrzna 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:23:52.
Nr 2/2005 z dnia 11.01.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na I kw. 2005r  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:13:50 | Data modyfikacji: 2007-03-09 11:24:05.
Nr 3/2005 z dnia 23.02.2005 r. w sprawie wytycznych Wójta Gminy i planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie Zarządzania Kryzysowego  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:14:57 | Data modyfikacji: 2007-03-09 11:24:14.
Nr 4/2005 z dnia 16.03.2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2004r  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:16:25 | Data modyfikacji: 2007-03-09 11:24:22.
Nr 5/2005 z  dnia 16.03.2005 r. w sprawie wprowadzenie stanu zagrożenie powodzią na skutek podwyższenia poziomu wody na rzece Radomce.  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:18:13 | Data modyfikacji: 2007-03-09 11:24:29.
Nr 6/2005 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie odwołania stanu zagrożenia powodzią wprowadzonego na skutek podwyższenia poziomu wody na rzece Radomce  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:19:42 | Data modyfikacji: 2007-03-09 11:24:37.
Nr 7/2005 Z dnia 23.03.2005 r. w sprawie powołania Zespołu d/s zniszczenia dokumentacji niearchwalnej kat. "B" 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:21:12.
Nr 8/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:26:00 | Data modyfikacji: 2007-03-09 11:27:15.
Nr 9/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie powołania oraz regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrzenia wniosków o pomoc materialną  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:27:30.
Nr 10/2005 z dnia 04.04.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na II kw. 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:28:38 | Data modyfikacji: 2007-03-09 11:51:44.
Nr 11/2005 z dnia 18.04.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:29:18.
Nr 12/2005 z dnia 18.04.2005 r. s sprawie wytycznych Wójta Gminy do działalności i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:30:27.
Nr 13/2005 z dnia 18.05.2005 r. w sprawie wprwadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:31:01.
Nr 14/2005 z dnia 18.05.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:31:33.
Nr 15/2005 z dnia 18.05.2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji dot. ochrony danych osobowych w urzędzie gminy Jedlińsk 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:32:41.
Nr 16/2005 z dnia 01.06.2005 r. w sprawie komisji przetargowej 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:33:17.
Nr 17/2005 z dnia 01.06.2005 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do postępowania o udzielenie zamówień publicznych 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:34:13.
Nr 18/2005 z dnia 20.06.2005 r. w sprawie Składu Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Jedlance 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:36:28.
Nr 19/2005 z dnia 24.06.2005 r. w sprawie ustalenia udziału środków własnych budżetowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:36:41 | Data modyfikacji: 2007-03-09 11:37:39.
Nr 20/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 11:54:05.

Nr 21/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:00:10.
Nr 22/2005 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie wyznaczania członków Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania "Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej z przykanalikami"  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:08:35.
Nr 23/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za I półrocze 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:10:22.
Nr 24/2005 z dnia 08.08.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:11:08.
Nr 25/2005 z dnia 08.08.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:12:15.
Nr 26/2005 z dnia 01.09.2005 r. w sprawie składów osadzonych obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:14:06.
Nr 27/2005 z dnia 01.09.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości zwrotu transportu środkami komunikacji publicznej dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:15:16.
Nr 28/2005 z dnia 08.09.2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie kryzysu i wojny 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:16:41.
Nr 29/2005 z dnia 13.09.2005 r. w sprawie powołania osób do pełnienia stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie kryzysu i wojny 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:18:39.
Nr 30/2005 z dnia 14.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:20:23.
Nr 31/2005 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:22:47.
Nr 32/2005 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:23:44 | Data modyfikacji: 2007-03-09 12:55:30.
Nr 33/2005 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie składów osobowych obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:56:11.

Nr 34/2005 z dnia 23.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie gminy na 2005 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:57:11.

Nr 35/2005 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie realizacji dochodów i wydatków za IV kwartał 2005 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:57:49.

Nr 36/2005 z dnia 06.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 12:59:39.

Nr 37/2005 z dnia 20.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:01:01.

Nr 38/2005 z dnia 20.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:22:01.

Nr 39/2005 z dnia w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2006 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:23:46.

Nr 40/2005 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:24:55.

Nr 41/2005 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:25:45.

Nr 42/2005 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:26:58.

Nr 43/2005 z dnia 16.11.2005 r. zasad gospodarowania odzieżą, obuwiem roboczym oraz środkami ochrony

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:29:27.
Nr 44/2005 z dnia 16.11.2005 r. zasad przydziału dla pracowników urzędu okularów korygujących wzrok przy pracy na monitorze ekranowym 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:33:18.
Nr 45/2005 z dnia 13.12.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:35:09.
Nr 46/2005 z dnia 13.12.2005 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:35:42.
Nr 47/2005 z dnia 13.12.2005 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:36:38.
Nr 48/2005 r. z dnia 13.12.2005 r. w w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:37:11.
Nr 49/2005 z dnia 27.12.2005 r. w sprawie powołania Komicji inwentaryzacyjnej materiałów na składzie w UG i jednostkach podległych UG 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:38:36.
Nr 50/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:39:39.

Nr 52/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:41:22.
Nr 51/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:40:48.
Data wprowadzenia: 2007-03-09 13:40:48
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek