Zarządzenie nr 197/1/2009 z dnia 09.01.2009 r. w sprawie stawki czynszu za lokale mieszkalne

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 13:15:12.
 Zarządzenie nr 198/2/2009 z dnia 15.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu pisemnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 13:16:19.
 Zarządzenie nr 199/3/2009 z dnia 22.01.2009 r. w sprawie wytycznych Wójta Gminy do działalności w sprawach pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 13:17:46.
 Zarządzenie nr 200/4/2009 z dnia 27.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 13:18:20.
 Zarządzenie nr 201/5/2009 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 13:21:28.
 Zarządzenie nr 202/6/2009 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-12 13:21:57 | Data modyfikacji: 2009-03-20 14:51:25.
 Zarządzenie nr 203/7/2009 z dnia 10.02.2009 r. w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-20 15:24:56 | Data modyfikacji: 2009-03-20 15:33:07.
 Zarządzenie nr 204/8/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-20 15:25:42 | Data modyfikacji: 2009-03-20 15:33:25.
 Zarządzenie nr 205/9/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-20 15:27:36.
 Zarządzenie nr 206/10/2009 z dnia 02.03.2009 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-20 15:28:43.
 Zarządzenie nr 207/11/2009 z dnia 06.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-20 15:31:07.
 Zarządzenie nr 208/12/2009 z dnia 06.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-20 15:31:47.
 Zarządzenie nr 209/13/2009 z dnia 06.03.2009 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-20 15:32:40.
 Zarządzenie nr 210/14/2009 z dnia 19.03.2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 07:44:13.
 Zarządzenie nr 211/15/2009 z dnia 19.03.2009 r. w sprawie corocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 07:45:21.
 Zarządzenie nr 212/16/2009 z dnia 02.04.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 07:46:08.
 Zarządzenie nr 213/17/2009 z dnia 02.04.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 07:46:54.
 Zarządzenie nr 214/18/2009 z dnia 02.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 07:47:57.
 Zarządzenie nr 215/19/2009 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 08:08:28.
 Zarządzenie nr 216/20/2009 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 08:09:10.
 Zarządzenie nr 217/21/2009 z dnia 28.04.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 08:09:39.
 Zarządzenie nr 218/22/2009 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzania kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 08:11:08.
 Zarządzenie nr 219/23/2009 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 08:12:55.
 Zarządzenie nr 220/24/2009 z dnia 06.05.2009 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 08:14:25.
 Zarządzenie nr 221/25/2009 z dnia 06.05.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 10:19:39.
 Zarządzenie nr 222/26/2009 z dnia 13.05.2009 r. w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 10:51:51.
 Zarządzenie nr 223/27/2009 z dnia 18.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 10:53:06.
 Zarządzenie nr 224/28/2009 z dnia 18.05.2009 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w składach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 10:54:24.
 Zarządzenie nr 225/29/2009 z dnia 18.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 11:52:37.
 Zarządzenie nr 226/30/2009 z dnia 26.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 11:53:21.
 Zarządzenie nr 227/31/2009 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 11:59:28 | Data modyfikacji: 2009-07-03 12:00:14.
 Zarządzenie nr 228/32/2009 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 11:54:19 | Data modyfikacji: 2009-07-03 11:57:42.
 Zarządzenie nr 229/33/2009 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:07:23.
 Zarządzenie nr 230/34/2009 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:07:48.
 Zarządzenie nr 231/35/2009 z dnia 10.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:09:15.
 Zarządzenie nr 232/36/2009 z dnia 10.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:09:52.
 Zarządzenie nr 233/37/2009 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:10:24.
 Zarządzenie nr 234/38/2009 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomoc finansowej uczniom na zakup podręczników

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:13:26.
 Zarządzenie nr 235/39/2009 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:14:19.
 Zarządzenie nr 236/40/2009 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:14:51 | Data modyfikacji: 2009-07-03 12:16:54.
 Zarządzenie nr 237/41/2009 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Jedlińsku do realizacji zadań z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:16:30.
 Zarządzenie nr 238/42/2009 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:17:39 | Data modyfikacji: 2009-07-03 12:19:32.
 Zarządzenie nr 239/43/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:20:18.
 Zarządzenie nr 240/44/2009 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 11:26:07.
 Zarządzenie nr 241/45/2009 z dnia 15.07.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 11:29:34.
 Zarządzenie nr 242/46/2009 z dnia 17.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej Wola Gutowska - Narty.

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 11:33:36 | Data modyfikacji: 2009-09-08 11:39:51.
 Zarządzenie nr 243/47/2009 z dnia 17.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizację - przebudwę drogi dojazdowej w miejscowości Piastów

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 11:36:32 | Data modyfikacji: 2009-09-08 11:40:29.
 Zarządzenie nr 244/48/2009 z dnia 17.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudwę parkingu przy świetlicy w Ludwikowie

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 11:39:39.
 Zarządzenie nr 245/49/2009 z dnia 17.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 11:45:09.
 Zarządzenie nr 246/50/2009 z dnia 03.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót - Przebudowa drogi gminnej Jedlanka - Bierwiecka Wola

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:00:08.
 Zarządzenie nr 247/51/2009 z dnia 03.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:03:52.
 Zarządzenie nr 248/52/2009 z dnia 07.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2009/2010"

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:06:57.
 Zarządzenie nr 249/53/2009 z dnia 10.08.2009 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za I półrocze 2009 roku

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:09:43.
 Zarządzenie nr 250/54/2009 z dnia 11.08.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na "Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:12:17.
 Zarządzenie nr 251/55/2009 z dnia 13.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:14:08.
 Zarządzenie nr 252/56/2009 z dnia 17.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:15:48.
 Zarządzenie nr 253/57/2009 z dnia 17.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej Lisów - świetlica

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:18:15.
 Zarządzenie nr 254/58/2009 z dnia 19.08.2009 w sprawie przygotowania się i udziału w ćwiczeniu powiatowo-obronnym

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-08 15:01:14.
 Zarządzenie nr 255/59/2009 z dnia 19.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej Bierwce - Kruszyna

Opublikowane przez: Wioleta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2009-09-08 12:21:05.
 Zarządzenie nr 256/60/2009 z dnia 31.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-08 15:25:21 | Data modyfikacji: 2009-10-08 15:34:32.
 Zarządzenie nr 257/61/2009 z dnia 01.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na budowę boksów do czasowej kwarantanny zwierząt w miejscowości Urbanów

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 07:46:53.
 Zarządzenie nr 258/62/2009 z dnia 01.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i instalację urządzenia do pionowego transportu ludzi

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 07:50:42.
 Zarządzenie nr 259/63/2009 z dnia 08.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej ul. Orkana w Wielogórze

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 07:52:56.
 Zarządzenie nr 260/64/2009 z dnia 08.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej Boża Wola-Wierzchowiny

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 07:55:15.
 Zarządzenie nr 261/65/2009 z dnia 08.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizację drogi gminnej Wsola-Marcelów

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 07:57:12.
 Zarządzenie nr 262/66/2009 z dnia 23.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej w Bierwcach

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 08:00:42.
 Zarządzenie nr 263/67/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji w Jedlance

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 08:02:48.
 Zarządzenie nr 264/68/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów transportu środkami komunikacji publicznej dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 08:08:08.
 Zarządzenie nr 265/69/2009 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-10-09 08:10:10 | Data modyfikacji: 2009-10-09 08:20:44.
 Zarządzenie nr 266/70/2009 z dnia 15.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na modernizację oświetlenia drogowego w gminie

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-11-06 09:15:19.
 Zarządzenie nr 267/71/2009 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na cel publiczny

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-11-06 09:18:00.
 Zarządzenie nr 268/72/2009 z dnia 20.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance

Opublikowane przez: Paweł Chudzik | Data wprowadzenia: 2009-11-06 09:21:25.
 Zarządzenie nr 269/73/2009 z dnia 27.10.2009 r.w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:16:36.
 Zarządzenie nr 270/74/2009 z dnia 30.10.2009 r.w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:18:17.
 Zarządzenie nr 271/75/2009 z dnia 05.11.2009 r.w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:19:26.
 Zarządzenie nr 272/76/2009 z dnia 06.11.2009 r.w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:20:49.
 Zarządzenie nr 273/77/2009 z dnia 03.11.2009 r.w sprawie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:21:46.
 Zarządzenie Nr 274/78/2009 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13.11.2009 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:23:50.
 Zarządzenie Nr 275/79/2009 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20.11.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:25:09.
 Zarządzenie Nr 276/80/2009 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30.11.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:26:23.
 Zarządzenie nr 277/81/2009 z dnia 30.11.2009 r.w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny i zniszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:28:24.
 Zarządzenie nr 278/82/2009 z dnia 09.11.2009 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:31:08.
 Zarządzenie nr 279/83/2009 z dnia 15.12.2009 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:34:17.
 Zarządzenie nr 280/84/2009 z dnia 15.12.2009 r.w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 14:29:20.
 Zarządzenie nr 281/85/2009 z dnia 15.12.2009 r.w sprawie przeprowadznia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 14:31:48.
 Zarządzenie nr 282/86/2009 z dnia 15.12.2009 r.w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 15:14:12.
 Zarządzenie nr 283/87/2009 z dnia 21.12.2009 r.w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 15:15:14 | Data modyfikacji: 2010-02-03 15:19:27.
 Zarządzenie nr 284/88/2009 z dnia 21.12.2009 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 15:16:46.
 Zarządzenie nr 285/89/2009 z dnia 31.12.2009 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 15:17:08 | Data modyfikacji: 2010-02-03 15:18:43.
Data wprowadzenia: 2010-02-03 15:17:08
Data modyfikacji: 2010-02-03 15:18:43
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek