Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 209 w Jedlińsku w sprawie członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:17:05.
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu osób uprawnionych do głosowania

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:18:09.
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:14:44.
 Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:04:48.
 Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 28 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:03:37.
Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:03:37
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek