Zarządzenie Nr 335/103/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:16:02.
 Zarządzenie Nr 334/102/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:14:57.
 Zarządzenie Nr 333/101/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:11:22.
 Zarządzenie Nr 332/100/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:59:14.
 Zarządzenie Nr 331/99/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót np. „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:58:00.
 Zarządzenie Nr 330/98/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku dokonujących czynności kontrolnych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:56:19.
 Zarządzenie Nr 329/97/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:55:28.
 Zarządzenie Nr 327/95/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:54:27.
 Zarządzenie Nr 326/94/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa, węgla w podległych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:54:08.
 Zarządzenie Nr 325/93/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z zadaniem pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:51:28.
 Zarządzenie Nr 328/96/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o celowości wprowadzenia nazw ulic w obrębie geodezyjnym Jedlanka obejmującym miejscowości: Jedlanka, Kępiny, Czarna Rola

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-14 12:16:11.
 Zarządzenie Nr 324/92/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:27:52.
 Zarządzenie Nr 323/91/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, na którą składa się: 1. Polityka bezpieczeństwa informacji, 2. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:27:09.
 Zarządzenie Nr 322/90/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:26:14.
 Zarządzenie Nr 321/89/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:25:33.
 Zarządzenie Nr 320/88/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:24:54.
 Zarządzenie Nr 319/87/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:24:13.
 Zarządzenie Nr 318/86/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:23:33.
 Zarządzenie Nr 317/85/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:22:46.
 Zarządzenie Nr 316/84/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:15:28.
 Zarządzenie Nr 315/83/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:14:27.
 Zarządzenie Nr 314/82/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:13:48.
 Zarządzenie Nr 313/81/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:13:08.
 Zarządzenie Nr 312/80/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:12:25.
 Zarządzenie Nr 311/79/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:11:38.
 Zarządzenie Nr 310/78/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wielogórze – ul. Radosna w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej w Wielogórze – ul. Radosna”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:10:37.
 Zarządzenie Nr 307/75/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:09:50.
 Zarządzenie Nr 309/77/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-18 09:06:57.
 Zarządzenie Nr 308/76/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jedlance – Etap II”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-18 09:06:13.
 Zarządzenie Nr 306/74/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-18 09:05:30.
 Zarządzenie Nr 305/73/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy wypełnionych ankiet papierowych i elektronicznych: „Ankieta satysfakcji pacjentów Ośrodków Zdrowia w gminie Jedlińsk”, „Ankieta satysfakcji pacjentów Ośrodka Rehabilitacji w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-18 09:04:39.
 Zarządzenie Nr 304/72/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-11 11:44:49.
 Zarządzenie Nr 303/71/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-11 11:43:57.
 Zarządzenie Nr 302/70/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-11 11:42:45.
 Zarządzenie Nr 296/64/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:05:54.
 Zarządzenie Nr 295/63/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:02:57.
 Zarządzenie Nr 290/58/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:01:26.
 Zarządzenie Nr 301/69/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powoływania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie gminy Jedlińsk w ramach programu – „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:31:04.
 Zarządzenie Nr 300/68/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:30:21.
 Zarządzenie Nr 299/67/2017 Wójta Gminy Jedlińsk – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jedlińsk z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym we współdziałaniu ze starostwem powiatowym, służbami, inspekcjami, strażami z terenu powiatu radomskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:29:05.
 Zarządzenie nr 298/66/2017 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-07 15:27:56.
 Zarządzenie nr 297/65/2017 Wójt Gminy Jedlińsk z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-07 15:27:15.
 Zarządzenie Nr 294/62/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-09-05 11:25:04 | Data modyfikacji: 2017-09-14 09:32:40.
 Zarządzenie Nr 293/61/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 11:24:07.
 Zarządzenie Nr 292/60/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXVII/3/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku i nadania statutu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 11:22:25.
 Zarządzenie Nr 291/59/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XVIII/8/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 11:21:08.
 Zarządzenie Nr 289/57/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 11:19:58.
 Zarządzenie Nr 288/56/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 11:19:18.
 Zarządzenie Nr 287/55/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2017 roku w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 11:18:16.
 Zarządzenie Nr 285/53/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-05 11:17:12.
 Zarządzenie Nr 286/54/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 11:13:57.
 Zarządzenie Nr 284/52/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Mokrosęku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-16 09:00:09.
 Zarządzenie Nr 283/51/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 12:09:09.
 Zarządzenie Nr 282/50/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 12:08:24.
 Zarządzenie Nr 281/49/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu specjalistycznego pożarniczego IFA stanowiącego własność Urzędu Gminy w Jedlińsku oraz powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-14 12:05:50 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:25:22.
 Zarządzenie Nr 280/48/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-14 12:04:51 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:27:28.
 Zarządzenie Nr 279/47/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. księgowości budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-14 12:04:08 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:25:59.
 Zarządzenie Nr 278/46/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy oraz ustalenia normy zużycia dla urządzeń ratowniczo-gaśniczych znajdujących się w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:29:33.
 Zarządzenie Nr 277/45/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:25:50.
 Zarządzenie Nr 276/44/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:20:43.
 Zarządzenie Nr 275/43/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:18:14.
 Zarządzenie Nr 274/42/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mokrosęk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:14:10.
 Zarządzenie Nr 272/40/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:13:05.
 Zarządzenie Nr 273/41/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. – dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-21 16:22:27.
 Zarządzenie Nr 271/39/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu specjalistycznego pożarniczego IFA stanowiącego własność Urzędu Gminy w Jedlińsku oraz powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:46:30.
 Zarządzenie Nr 270/38/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. – dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:56:28 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:26:18.
 Zarządzenie Nr 269/37/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu z`na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:54:25.
 Zarządzenie Nr 268/36/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:50:53.
 Zarządzenie Nr 264/32/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:48:44.
 Zarządzenie Nr 267/35/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-23 10:47:49.
 Zarządzenie Nr 266/34/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. – piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-23 10:45:48.
 Zarządzenie Nr 265/33/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-05-22 14:17:49.
 Zarządzenie Nr 263/31/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie odwołania Pana Jana Dupli ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-05-22 14:15:24.
 Zarządzenie Nr 262/30/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-05-22 14:10:44 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:16:07.
 Zarządzenie Nr 261/29/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 maja 2017 r.; w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika z osprzętem”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:45:38.
 Zarządzenie Nr 260/28/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Jedlance – Etap II"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-09 16:04:14.
 Zarządzenie Nr 259/27/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:59:07.
 Zarządzenie Nr 258/26/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:58:20.
 Zarządzenie Nr 257/25/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu specjalistycznego pożarniczego IFA stanowiącego własność Urzędu Gminy w Jedlińsku oraz powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:57:18.
 Zarządzenie Nr 256/24/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:56:36.
 Zarządzenie Nr 255/23/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:55:48.
 Zarządzenie Nr 254/22/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:55:33.
 Zarządzenie Nr 253/21/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:52:29 | Data modyfikacji: 2017-05-09 07:32:19.
 Zarządzenie Nr 252/20/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych 16 i 30 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:47:08 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:26:44.
 Zarządzenie Nr 251/19/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-24 13:21:24.
 Zarządzenie Nr 250/18/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-24 13:20:27.
 Zarządzenie Nr 247/15/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-24 13:19:43.
 Zarządzenie Nr 249/17/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-16 13:47:51 | Data modyfikacji: 2017-03-16 13:48:05.
 Zarządzenie Nr 248/16/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna”, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-03-14 12:50:30 | Data modyfikacji: 2017-03-16 07:40:49.
 Zarządzenie Nr 246/14/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-14 12:48:47.
 Zarządzenie Nr 245/13/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek”, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek – ETAP I”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:55:52.
 Zarządzenie Nr 244/12/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:51:47.
 Zarządzenie Nr 243/11/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:36:27 | Data modyfikacji: 2017-03-16 07:40:58.
 Zarządzenie Nr 242/10/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem oraz wentylację mechaniczną, parkingi, zbiorniki na gaz i przydomową oczyszczalnię ścieków na działkach nr ewid. 224/2, 225/1, i części działki ewid. 223 (parking) położonych w miejscowości Ludwików w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Ludwikowie”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:29:12 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:26:14.
 Zarządzenie Nr 241/9/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:31:52 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:07:12.
 Zarządzenie Nr 240/8/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:30:12 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:06:56.
 Zarządzenie Nr 239/7/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:29:24 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:06:42.
 Zarządzenie Nr 237/5/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:27:37.
 Zarządzenie Nr 236/4/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wykorzystania służbowego samochodu w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:25:57.
 Zarządzenie Nr 235/3/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-08 08:22:48 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:26:52.
 Zarządzenie Nr 234/2/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-08 08:22:00 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:06:50.
 Zarządzenie Nr 233/1/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb UG Jedlińsk”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-08 08:20:42 | Data modyfikacji: 2017-08-14 13:26:08.
 Zarządzenie Nr 238/6/2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-02 10:09:54 | Data modyfikacji: 2017-02-08 08:23:33.
Data wprowadzenia: 2017-02-02 10:09:54
Data modyfikacji: 2017-02-08 08:23:33
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk