Zarządzenie Nr 283/ 9/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-06 15:03:04.
 Zarządzenie nr 288/14/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:57:34.
 Zarządzenie Nr 290/16/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 marca 2014 rok w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:01:38.
 Zarządzenie Nr 275/1/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce...

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:15:28.
 Zarządzenie Nr 276/2/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:17:47.
 Zarządzenie Nr 277/3/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:19:25.
 Zarządzenie Nr 278/4/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:22:42.
 Zarządzenie Nr 279/5/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielanie zamówienia publicznego na dokończenie "Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placy zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:28:38.
 Zarządzenie Nr 280/6/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:30:13.
 Zarządzenie Nr 281/7/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie wytycznych Wójta Gminy i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:32:09 | Data modyfikacji: 2014-03-20 08:33:09.
 Zarządzenie Nr 282/8/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia Statuetki Honorowej "Jedliński Raczek"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:34:13.
 Zarządzenie Nr 284/10/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej Jankowice - Górna Wola"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:36:20.
 Zarządzenie Nr 285/11/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ludwikowie, Mokrosęku i Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:38:52.
 Zarządzenie Nr 286/12/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 09:04:30.
 Zarządzenie Nr 287/13/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jedlińsku - przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 09:06:44.
 Zarządzenie Nr 289/15/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 09:12:40.
 Zarządzenie nr 291/17/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:00:10.
 Zarządzenie nr 292/18/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:01:00.

Załącznik do zarządzenia

 Zarządzenie nr 293/19/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.03.2014 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2013 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:06:14 | Data modyfikacji: 2016-04-08 11:05:18.
 Zarządzenie nr 294/20/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:08:49.
 Zarządzenie nr 295/21/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:10:59.
 Zarządzenie nr 296/22/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:12:52.
 Zarządzenie nr 297/23/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:14:07.
 Zarządzenie nr 298/24/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:15:02.
 Zarządzenie nr 299/25/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:19:59.
 Zarządzenie nr 300/26/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.05.2014 r. w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:23:43.
 Zarządzenie nr 301/27/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:25:08.
 Zarządzenie nr 302/28/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 06.05.2014 r. w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:26:11.
 Zarządzenie nr 303/29/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 08.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:26:55.
 Zarządzenie nr 304/30/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-16 13:52:37 | Data modyfikacji: 2014-09-11 09:35:14.
 Zarządzenie nr 305/31/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12.05.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:29:11.
 Zarządzenie nr 306/32/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20.05.2014 r. w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Wielogórze w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-20 14:52:50.
 Zarządzenie nr 307/33/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-03 08:34:58.
 Zarządzenie nr 308/34/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21.05.2014 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-03 08:36:16.
 Zarządzenie nr 309/35/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-03 08:43:42.
 Zarządzenie nr 310/36/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27.05.2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-03 08:45:42.
 Zarządzenie nr 311/37/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-03 08:46:29.
 Zarządzenie nr 312/38/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 03.06.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.,, Poprawa zaopatrzenia gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-03 08:52:25.
 Zarządzenie nr 313/39/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 03.06.2014 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-16 13:54:50.
 Zarządzenie nr 314/40/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10.06.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-16 13:56:33.
 Zarządzenie nr 315/41/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-16 13:58:04.
 Zarządzenie nr 316/42/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-16 13:58:46.
 Zarządzenie nr 317/43/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17.06.2014 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 12:23:45 | Data modyfikacji: 2014-09-11 09:24:48.
 Zarządzenie nr 318/44/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-20 14:28:02.
 Zarządzenie nr 319/45/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23.06.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego - "Budowa boiska w Woli Gutowskiej"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:38:40.
 Zarządzenie nr 320/46/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:41:32.
 Zarządzenie nr 321/47/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-30 12:30:58.
 Zarządzenie nr 322/48/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-30 12:32:01.
 Zarządzenie nr 323/49/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:43:08.
 Zarządzenie nr 324/50/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27.06.2014 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:44:31.
 Zarządzenie nr 325/51/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17.07.2014 r. w sprawie powołania komisjina zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wsola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:46:37.
 Zarządzenie nr 326/52/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22.07.2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:48:41.
 Zarządzenie nr 327/53/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:53:22.
 Zarządzenie nr 328/54/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25.07.2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk,

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:54:54.
 Zarządzenie nr 329/55/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:56:15 | Data modyfikacji: 2014-09-11 11:55:55.
 Zarządzenie nr 330/56/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31.07.2014 r. w sprawie nadania regulaminu świetlicy wiejskiej w Nowych Zawadach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 09:59:16.
 Zarządzenie nr 331/57/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:14:48.
 Zarządzenie nr 332/58/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26.08.2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:18:01.
 Zarządzenie Nr 333/ 59/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-28 15:37:40 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:25:42.
  Zarządzenie Nr 334/ 60/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-28 15:36:56 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:25:55.
 Zarządzenie nr 335/61/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:21:48.
 Zarządzenie Nr 336/ 62/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Urbanowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:23:21.
 Zarządzenie Nr 337/ 63/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu na stanowiska urzędnicze

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-12 14:31:25.
 Zarządzenie Nr 339/65/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:00:40 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:31:44.
 Zarządzenie Nr 340/65/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 września 2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego - pn. Budowa drogi gminnej Lisów - Bierwiecka Wola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:02:16 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:25:23.
 Zarządzenie Nr 341/67/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 września 2014 w sprawie powołania Zespołu d/s zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:04:06 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:25:07.
 Zarządzenie Nr 342/68/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:05:52 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:24:39.
 Zarządzenie Nr 343/69/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:07:37 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:24:17.
 Zarządzenie Nr 344/70/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:09:27 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:23:55.
 Zarządzenie Nr 345/71/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:23:17 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:52:37.
 Zarządzenie Nr 338/64/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:33:54.
 Zarządzenie Nr 346/72/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 października 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pon. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach Nowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:49:12 | Data modyfikacji: 2015-02-11 14:25:45.
 Zarządzenie Nr 347/73/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 października 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pon. Przebudowa drogi gminnej w Jedlance - skrzyżowanie Jedlińsk DPS - etap !

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:03:16 | Data modyfikacji: 2015-02-11 15:09:47.
 Zarządzenie Nr 348/74/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:05:06 | Data modyfikacji: 2015-02-11 15:19:42.
 Zarządzenie Nr 349/75/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 października 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:21:54.
 Zarządzenie Nr 350/76/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 października 2014 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Socjalnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:25:56.
 Zarządzenie Nr 351/77/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:27:08.
 Zarządzenie Nr 352/78/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-12 09:07:39.
 Zarządzenie Nr 353/79/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 listopada 2014 w sprawie przeznaczenia do oddania pod dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk oraz ogłoszenia jej wykazu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-12 09:23:12.
 Zarządzenie Nr 354/80/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-12 09:29:10.
 Zarządzenie Nr 355/81/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-12 09:31:46 | Data modyfikacji: 2015-02-12 09:32:17.
 Zarządzenie Nr 357/83/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-12 09:35:11 | Data modyfikacji: 2015-02-12 09:36:28.
 Zarządzenie Nr 356/82/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-12 13:26:05 | Data modyfikacji: 2015-02-12 13:27:10.
 Zarządzenie Nr 1/1/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 12:17:12.
 Zarządzenie Nr 2/2/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 12:35:56.
 Zarządzenie Nr 3/3/2014 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy oraz ustalenia norm zużycia dla urządzeń ratowniczo-gaśniczych znajdujących się w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 12:42:23.
Data wprowadzenia: 2015-03-16 12:42:23
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk