Zarządzenie Nr 364/96/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:28:45.
 Zarządzenie Nr 363/95/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:28:30.
 Zarządzenie Nr 362/94/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:28:15.
 Zarządzenie Nr 361/93/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:27:57.
 Zarządzenie Nr 360/92/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Jedlińsk”. Część 1: Budowa placu zabaw przy PSP w Wierzchowinach, dz. ew. nr 1 obręb Czarny Ług. Część 2: Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie, dz. ew. nr 2 i 3 obręb Ludwików. Część 3: Budowa placu zabaw oraz siłowni na dz. nr 174 w Piasecznie. Część 4: Budowa i montaż siłowni w Romanowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:27:41.
 Zarządzenie Nr 359/91/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego dla przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Jedlińsk w ramach zadania inwestycyjnego Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:27:19.
 Zarządzenie Nr 358/90/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:25:07.
 Zarządzenie Nr 357/89/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa załadunku i transportu mieszanki ziemno-skalnej z rozplantowaniem na drogach na terenie gminy Jedlińsk w 2021 r.”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:24:36.
 Zarządzenie Nr 356/88/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:23:44.
 Zarządzenie Nr 354/86/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:23:04.
 Zarządzenie Nr 355/87/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjne do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:07:38.
 Zarządzenie Nr 353/85/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:06:47.
 Zarządzenie Nr 352/84/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:06:05.
 Zarządzenie Nr 351/83/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:05:25.
 Zarządzenie Nr 350/82/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:04:57.
 Zarządzenie Nr 349/81/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:04:20.
 Zarządzenie Nr 348/80/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Jedlińsk Część 1 – Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:03:10.
 Zarządzenie Nr 347/79/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 13:46:54.
 Zarządzenie Nr 346/78/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-27 13:44:43.
 Zarządzenie Nr 345/77/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:16:35.
 Zarządzenie Nr 343/75/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Piastowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:15:51.
 Zarządzenie Nr 342/74/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:15:26.
 Zarządzenie Nr 341/73/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:14:26.
 Zarządzenie Nr 340/72/2021 Wójta Gminy Jedlinsk z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:13:14.
 Zarzżdzenie Nr 339/71/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania i działania terenowej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane zjawiskami atmosferycznymi - nawalnym deszczem i gradobiciem w dniu 24.06.2021 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:12:40.
 Zarządzenie Nr 337/69/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Gminy Jedliński

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:12:14.
  Zarzadzenie Nr 336/68/2021 Wójta Gminy Jedlinsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:10:57.
 Zarzadzenie Nr 335/67/2021 Wójta Gminy Jedlinsk z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postąpowania pn.: "Pełnienie funkcji inspektora przy zadaniu pn. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Jedlińsk - Wsola"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:08:02.
 Zarzadzenie Nr 334/66/2021 Wójta Gminy Jedlinsk z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postąpowania pn.: Dostawa wraz z montażem opraw ledowych w ramach zadania: Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Jedlińsk"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 16:03:13.
 Zarządzenie Nr 333/65/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Pionu Informacji Niejawnych i powołania jego składu Urzędzie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-22 15:59:11.
 Zarządzenie Nr 344/76/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-05 15:21:38.
 Zarządzenie Nr 332/64/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pn. Część 1 – Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:02:29.
 Zarządzenie Nr 331/63/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 329/61/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:02:00.
 Zarządzenie Nr 330/62/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 276/8/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:01:42.
 Zarządzenie Nr 329/61/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:01:24.
 Zarządzenie Nr 328/60/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia drogowego w 2021 roku na terenie gminy Jedlińsk wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:01:03.
 Zarządzenie Nr 327/59/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:00:36.
 Zarządzenie Nr 326/58/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Klwatach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:00:18.
 Zarządzenie Nr 325/57/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 08:00:06.
 Zarządzenie Nr 324/56/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janki gm. Jedlińsk”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:59:49.
 Zarządzenie Nr 323/55/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjnym wraz zespołem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki nr 139 w miejscowości Bród (obręb Gutów) i Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików, Górna Wola gm. Jedlińsk”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:59:37.
 Zarządzenie Nr 322/54/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Jedlińsk – Część 1 – Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie – zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – operacja realizowana w ramach w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Razem dla Radomki”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:59:20.
 Zarządzenie Nr 321/53/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Jedlińsk – Część 1 – Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:59:02.
 Zarządzenie Nr 320/52/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jedlińsk – Wsola”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:58:41.
 Zarządzenie Nr 319/51/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:58:29.
 Zarządzenie Nr 318/50/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:58:17.
 Zarządzenie Nr 317/49/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 7 na odcinku Jedlińsk – Wsola polegająca na urządzeniu ciągu pieszo-rowerowego (budowa mostu)”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:58:03 | Data modyfikacji: 2021-09-27 13:59:39.
 Zarządzenie nr 338/70/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-23 09:27:13 | Data modyfikacji: 2021-06-23 09:36:45.
 Zarządzenie Nr 316/48/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy progów zwalniających” Część 1 – Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu drogi gminnej: zadanie Montaż progów zwalniających na odcinku Klwaty Dwór – Dąbrówka Nagórna, Część 2 – Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu drogi gminnej: zadanie Montaż progów zwalniających na odcinku Klwaty – Kamińsk, Część 3 – Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu drogi gminnej: zadanie: Ustawienie spowalniaczy (progi) na drodze Bierwce – Kruszyna, dz. ew. nr 468 obręb Kruszyna, gm. Jedlińsk, Część 4 – Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu drogi gminnej: zadanie: Budowa 2 progów zwalniających na ul. Relaksowej w Wielogórze, Część 5 – Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu drogi gminnej: zadanie: Budowa 2 progów zwalniających na ul. Dojazdowej w Wielogórze, Część 6 – Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu drogi gminnej: zadanie: Montaż progów zwalniających na drodze nr 350405W Jedlińsk – Ludwików na odcinku Wola Gutowska

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:51:27.
 Zarządzenie Nr 315/47/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:50:57.
 Zarządzenie Nr 314/46/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:50:46.
 Zarządzenie Nr 313/45/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:50:30.
 Zarządzenie Nr 312/44/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:50:12.
 Zarządzenie Nr 311/43/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:49:11.
 Zarządzenie Nr 309A/41A/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:48:46.
 Zarządzenie Nr 307/39/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:48:22.
 Zarządzenie Nr 306/38/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące remonty dróg na terenie gminy Jedlińsk” Część 1 Bieżące remonty poprzez utwardzenia dróg na terenie gminy Jedlińsk w roku 2021 przy użyciu kruszywa oraz remonty przepustów, Część 2 Oczyszczanie i udrożnienie odcinków rowów drogowych i luster – bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:47:32.
 Zarządzenie Nr 305/37/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Piastowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-18 07:47:03.
 Zarządzenie Nr 308/40/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 marca 2021 r. roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-05 10:42:26 | Data modyfikacji: 2021-05-05 10:48:53.
 Zarządzenie Nr 310/42/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-04-07 15:23:29.
 Zarządzenie Nr 309/41/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:45:42.
 Zarządzenie Nr 302/34/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:43:25.
 Zarządzenie Nr 300/32/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Jedlińsk na lata 2021–2023

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:43:11.
 Zarządzenie Nr 299/31/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:42:57.
 Zarządzenie Nr 295/27/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jedlińsk oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:42:42.
 Zarządzenie Nr 294/26/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:42:10.
 Zarządzenie Nr 286/18/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw ledowych w ramach zadania Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w gminie Jedlińsk” oraz w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w gminie Jedlińsk”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:41:42.
 Zarządzenie Nr 285/17/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stołówki szkolnej przy ZSP w Jedlińsku” oraz w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Przebudowa stołówki szkolnej przy ZSP w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:41:27.
 Zarządzenie Nr 284/16/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021 na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:40:59.
 Zarządzenie Nr 304/36/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-24 10:25:07.
 Zarządzenie Nr 303/35/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczongo (licytacji) samochodu specjalistycznego pożarniczego JELCZ, stanowiącego własność Urzędu Gminy w Jedlińsku oraz powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-11 08:57:28.
 Zarządzenie Nr 301/33/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-04 10:54:51.
 Zarządzenie Nr 293/25/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego parterowego częściowo podpiwniczonego z poddaszem wykorzystywanym na pomieszczenia mieszkalne o powierzchni użytkowej 637 m2 i dwóch budynków gospodarczych o powierzchniach zabudowy: 78,00 m2 i 87,00 m2” zlokalizowanych w Jedlińsku przy ul. Warszawskiej 23 na działce na 1102.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:34:32.
 Zarządzenie Nr 292/24/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jedlanka w przedmiocie ustalenia miejscowości stanowiącej wieś o nazwie „Jedlanka” oraz zniesienia miejscowości Kępiny i Czarna Rola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:33:37.
 Zarządzenie Nr 291/23/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:33:15.
 Zarządzenie Nr 290/22/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:16:07.
 Zarządzenie Nr 283/15/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:15:47.
 Zarządzenie Nr 282/14/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:15:06.
 Zarządzenie Nr 281/13/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:13:58.
 Zarządzenie Nr 280/12/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:13:36.
 Zarządzenie Nr 276/8/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:11:15.
 Zarządzenie Nr 275/7/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:08:11.
 Zarządzenie Nr 274/6/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 08:24:52.
  Zarządzenie Nr 298/30/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku - tenis stołowy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-23 16:13:02 | Data modyfikacji: 2021-02-23 16:19:15.
  Zarządzenie Nr 297/29/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku - piłka siatkówa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-23 16:12:32 | Data modyfikacji: 2021-02-23 16:19:36.
  Zarządzenie Nr 296/28/2020 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku - piłka nożna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-23 16:12:00 | Data modyfikacji: 2021-02-23 16:20:01.
 Zarządzenie Nr 289/21/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. - tenis stołowy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-15 10:12:04 | Data modyfikacji: 2021-02-22 08:42:39.
 Zarządzenie Nr 288/20/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. - piłka siatkowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-15 10:11:33 | Data modyfikacji: 2021-02-22 08:43:02.
 Zarządzenie Nr 287/19/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. - piłka nożna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-15 10:09:07.

Zarządzenie Nr 279/11/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. - tenis stołowy

Zarządzenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:30:36 | Data modyfikacji: 2021-02-15 10:16:28.

Zarządzenie Nr 278/10/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. piłka siatkowa

Zarządzenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:29:37.

Zarządzenie Nr 277/9/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. - piłka nożna

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-26 13:10:37 | Data modyfikacji: 2021-02-15 10:40:35.
 Zarządzenie Nr 273/5/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Jedlińsk jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:46:23.
 Zarządzenie Nr 272/4/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Piastowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:45:17.
 Zarządzenie Nr 271/3/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 201 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:44:22.
 Zarządzenie Nr 270/2/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie niewykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:43:08.
 Zarządzenie Nr 269/1/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:41:30.
Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:41:30
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek