Zarządzenie Nr 142/130/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/105/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 11:03:29.
 Zarządzenie Nr 141/129/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania analizy funkcjonowania gminnego systemu oświaty

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:49:54.
 Zarządzenie Nr 140/128/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:49:40.
 Zarządzenie Nr 139/127/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji Wsola – Wielogóra etap I”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:46:05.
 Zarządzenie Nr 138/126/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:45:52.
 Zarządzenie Nr 137/125/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:43:02.
 Zarządzenie Nr 136/124/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:41:53.
 Zarządzenie Nr 135/123/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie SUW Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:39:57.
 Zarządzenie Nr 134/122/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa i węgla w podległych jednostkach OSP

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:39:41.
 Zarządzenie Nr 133/121/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego – część I, II, III, IV, V”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:02:40.
 Zarządzenie Nr 132/120/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk położonej w Wielogórze przy ul. Długiej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:59:39.
 Zarządzenie Nr 131/119/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:57:46.
 Zarządzenie Nr 130/118/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:55:37.
 Zarządzenie Nr 129/117/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:54:13.
 Zarządzenie Nr 128/116/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:53:04.
 Zarządzenie Nr 127/115/2019 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jedlińsk z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:51:27.
 Zarządzenie Nr 126/114/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości gminnej położonej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:29:45.
 Zarządzenie Nr 125/113/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:22:00.
 Zarządzenie Nr 124/112/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020–2026

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:20:17.
 Zarządzenie Nr 123/111/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:35:18.
 Zarządzenie Nr 122/110/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:22:56.
 Zarządzenie Nr 120A/108A/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:16:58.
 Zarządzenie Nr 120/108/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:12:40.
 Zarządzenie Nr 119/107/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi w Kamińsku w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej nr 350410W Piastów – Klwaty – Dąbrówka Nagórna z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:10:53.
 Zarządzenie Nr 118/106/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:41:30.
 Zarządzenie Nr 117/105/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:39:47.
 Zarządzenie Nr 116/104/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:36:39.
 Zarządzenie Nr 115/103/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie gminy Jedlińsk – Część I obejmuje południową część obszaru gminnym, część II obejmuje północną część obszaru gminy”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:34:23.
 Zarządzenie Nr 114/102/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:32:24.
 Zarządzenie Nr 121/109/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie komisji od odbioru zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby Etap II"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-11-06 14:55:23.
 Zarządzenie Nr 113/101/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:35:24.
 Zarządzenie Nr 112/100/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości gminnej położonej w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:30:43.
 Zarządzenie Nr 111/99/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:26:01.
 Zarządzenie Nr 110/98/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji” Część I – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty z grillem wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem przy świetlicy w Ludwikowie w ramach zadania „Projekt budowy wiaty z grillem wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem działki przy świetlicy” Część II – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni plenerowej w ramach zadania Projekt budowy siłowni zewnętrznej w Romanowie (dz. ew. nr 601 obręb Romanów gm. Jedlińsk) wraz z montażem urządzeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:24:37.
 Zarządzenie Nr 109/97/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu infrastruktury drogowej w ramach zadania „Projekt przebudowy drogi dz. nr ewid. 108 obręb Jedlanka gm. Jedlińsk” ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:19:59.
 Zarządzenie Nr 108/96/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowę oświetlenia ulicznego w gminie Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:03:46.
 Zarządzenie Nr 107/95/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia ulicznego w gminie Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:02:06.
 Zarządzenie Nr 106/42/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:00:02.
 Zarządzenie Nr 105/93/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa placów zabaw, siłowni oraz zagospodarowanie terenu ze środków funduszu sołeckiego w 2019 r. na terenie gminy Jedlińsk, w ramach których: Część I pod nazwą – Doposażenie istniejącego boiska wielofunkcyjnego o plac zabaw w Woli Gutowskiej – etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Montaż urządzeń placu zabaw w obrębie istniejącego boiska wielofunkcyjnego (dz. ew. nr 125 obręb Wola Gutowska gm. Jedlińsk)”; Część II pod nazwą – „Zagospodarowanie centrum wsi Wsola – etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt zagospodarowania centrum wsi Wsola (dz. ew. nr 151/5, 151/9, 151/10 obręb Wsola gm. Jedlińsk)”; Część III pod nazwą – Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie – etap I w ramach zadania inwestycyjnego :Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk)”; Część IV pod tytułem – Projekt budowy placu zabaw i siłowni wraz z realizacją i ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej Woli 34 (dz. nr ew. 110 obręb Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk) – plac zabaw”; Część V pod tytułem – „Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej”; Część VI pod tytułem – Zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach w ramach inwestycji „Projekt + zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:54:21.
 Zarządzenie Nr 104/92/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:54:08.
 Zarządzenie Nr 103/91/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedlińsku oraz wolne stanowiska kierowników jednostek podległych Wójtowi Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:50:39.
 Zarządzenie Nr 102/90/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30sierpnia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:47:21.
 Zarządzenie Nr 101/89/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:47:07.
 Zarządzenie Nr 100/88/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:22:18 | Data modyfikacji: 2019-10-29 13:22:58.
 Zarządzenie Nr 98/86/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:16:28.
 Zarządzenie Nr 97/85/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Centrum wsi Kamińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:07:09.
 Zarządzenie Nr 96/84/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:47:14.
 Zarządzenie Nr 95a/83a/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych gminy Jedlińsk oraz zasilania obiektów użytkowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:44:28.
 Zarządzenie Nr 95/83/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:41:39.
 Zarządzenie Nr 94/82/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:39:41.
 Zarządzenie Nr 93/81/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:23:20.
 Zarządzenie Nr 92/80/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:22:00.
  Zarządzenie Nr 99/87/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-08-26 14:06:29.
 Zarządzenie Nr 91/79/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:10:04.
 Zarządzenie Nr 90/78/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Jedlińsk wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”: Część I – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego (dz. ew. nr 431/28, 431/3 obręb Jedlanka, gm. Jedlińsk); Część II – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Projekt przebudowy drogi gminnej nr 350420W w miejscowości Narty; Część III – Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi publicznej nr 350403W Jeziorno – Józefówek o obrębie sołectwa Piaseczno (dz. ew. nr 85 obręb Piaseczno, gm. Jedlińsk); Część IV – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Gutów – Narty; Część V – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Bierwiecka Wola – Godzisz

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:06:57.
 Zarządzenie Nr 89/77/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:06:37.
 Zarządzenie Nr 41/29/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 11:44:54.
 Zarządzenie Nr 88/76/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł na Gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 09:06:20.
 Zarządzenie Nr 87/75/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 09:04:26.
 Zarządzenie Nr 86/74/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:53:35.
 Zarządzenie Nr 85/73/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Projekt rewitalizacji parku podworskiego wraz ze stawem (dz. ew. nr 737 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:50:34.
 Zarządzenie Nr 84/72/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Odwodnienie SUW Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:49:16.
 Zarządzenie Nr 83/71/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach” – część IV zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie. Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej i prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli, budowa boiska piłkarskiego w wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej i prostej zakończonej skocznią do skoku w dal i trójskoku, miasteczka ruchu drogowego i placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:48:10.
 Zarządzenie Nr 81/69/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. o zmianie zarządzenia nr 169/30/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawanie decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:47:08.
 Zarządzenie Nr 80/68/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odwodnienie SUW Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:44:04.
 Zarządzenie Nr 79/67/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia drogowego w roku 2019 na terenie gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego: Część I – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 756 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)”; Część II – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk); Część III – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sienkiewicza w Jedlińsku (dz. ew. nr 447 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk)”; Część IV – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi gminnej Nr 350415W Piastów -Kamińsk nr ewid. 302/4 Kamińsk”; Część V – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania „Projekt budowy oświetlenia od posesji nr 39A Klwaty do 39 Klwaty przy drodze publicznej Nr 350412W Klwaty –Radom oraz od nr 47B (dz. ew. nr 31/5 obręb Klwaty gm. Jedlińsk) do nr 47a”; Część VI – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Łąkowej w Wielogórze”; Część VII – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Jodłowej w Wielogórze”; Część VIII – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Radosnej w Wielogórze”; Część IX – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Polnej w Wielogórze”; Część X – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w ramach zadania „Projekt budowy oświetlenia drogi (dz. ew. nr 216 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk) obejmujący oświetlenie parcel od nr dz. ew. 172 do 168/1 obręb Wierzchowiny”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:42:25.
 Zarządzenie Nr 78/66/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:40:52.
 Zarządzenie Nr 77/65/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:39:49.
 Zarządzenie Nr 76/64/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:37:55.
 Zarządzenie Nr 75/63/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-23 07:36:59.
 Zarządzenie Nr 74/62/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 17:00:27.
 Zarządzenie Nr 73/61/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 16:37:48.
 Zarządzenie Nr 72/60/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 16:37:32.
 Zarządzenie Nr 71/59/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 16:23:18.
 Zarządzenie Nr 70/58/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 16:20:45.
 Zarządzenie Nr 69/57/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 16:19:03.
 Zarządzenie Nr 68/56/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 16:16:53.
 Zarządzenie Nr 67/55/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 16:13:22.
 Zarządzenie Nr 66/54/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby ETAP II”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 16:06:32.
 Zarządzenie Nr 65/53/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 15:49:11.
 Zarządzenie Nr 64/52/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 15:45:59.
 Zarządzenie Nr 63/51/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 15:43:24.
 Zarządzenie Nr 62/50/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-22 15:41:58.
  Zarządzenie Nr 82/70/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn."Budowa ul. Lipowej w Jedlińsku wraz z oświetleniem"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-08 13:45:28.
 Zarządzenie Nr 61/49/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby ETAP II"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-30 13:55:13.
 Zarządzenie Nr 60/48/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Reja w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:24:55.
 Zarządzenie Nr 59/47/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:23:35.
 Zarządzenie Nr 58/46/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:22:10.
 Zarządzenie Nr 57/45/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:20:15.
 Zarządzenie Nr 56/44/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa „Kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach” – Część II „Kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach” jest to część III zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie, Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej i prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli, budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, bieżni okrągłej i prostej zakończonej skocznią do skoku w dal i trójskoku, miasteczka ruchu drogowej i placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:18:57.
 Zarządzenie Nr 55/43/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania centrów miejscowości i urządzeń placów zabaw i siłowni plenerowej w roku 2019 na terenie gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego”: Część I – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw i siłowni w ramach zadania „Projekt budowy placu zabaw i siłowni wraz z realizacją i ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej Woli 34 (dz. nr ew. 110 obręb Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk)”, Część II – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej”, Część III – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej w ramach zadania „Projekt budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie (dz. ew. nr 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk)”, Część IV – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej w ramach zadania „Projekt + zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach”, Część V – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni i placu zabaw w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy siłowni i place zawab wraz z ogrodzeniem (dz. nr 174 0bręb Piaseczno, gm. Jedlińsk)”, Część VI – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt budowy placu zabaw przy świetlicy w Nowych Zawadach (działka ew. nr 57 obręb Zawady Nowe, gm. Jedlińsk)”, Część VII – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt placu zabaw dla dzieci w Romanowie (dz. ew. nr 601 obręb Romanów, gm. Jedlińsk)”, Część VIII – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt doposażenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego o plac w Woli Gutowskiej (dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska, gm. Jedlińsk)”, Część IX – Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w ramach zadania „projekt zagospodarowania centrum wsi Wsola (dz. ew. nr 151/8, 151/9, 151/10 obręb Wsola, gm. Jedlińsk) wraz z realizacją”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:11:58.
 Zarządzenie Nr 54/42/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na obszarze miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 15:58:42.
 Zarządzenie Nr 53/41/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-29 15:57:05.
 Zarządzenie Nr 50/38/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:14:01.
 Zarządzenie Nr 48/36/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:12:51 | Data modyfikacji: 2019-05-13 12:32:48.
 Zarządzenie Nr 47/35/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:11:40.
 Zarządzenie Nr 46/34/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące remonty, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie gminy Jedlińsk w roku 2019. Część I Bieżące remonty, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie gminy Jedlińsk w roku 2019 przy użyciu kruszywa. Część II Bieżące remonty cząstkowe, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie gminy Jedlińsk w roku 2019 z użyciem żużla kotłowego”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:10:18.
 Zarządzenie Nr 45/33/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:09:58.
 Zarządzenie Nr 44/32/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Piastów – Młyn w miejscowości Piastów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:08:10.
 Zarządzenie Nr 43/31/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku domu kultury z salą widowiskowo-kinową z wbudowaną sceną na imprezy letnie”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:04:40.
 Zarządzenie Nr 42/30/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:03:29.
 Zarządzenie Nr 40/28/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja, oczyszczanie i udrażnianie odcinków rowów przydrożnych na terenie gminy Jedlińsk w 2019 r.”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:02:34.
 Zarządzenie Nr 39/27/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy PSP w Starych Zawadach”. Część I Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZSP we Wsoli”, Część II Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:00:50.
 Zarządzenie Nr 38/26/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:57:51.
 Zarządzenie Nr 37/25/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:56:47.
 Zarządzenie Nr 36/24/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:55:33.
 Zarządzenie Nr 35/23/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZSP we Wsoli – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych”; i „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:54:14.
 Zarządzenie Nr 52/40/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:46:03 | Data modyfikacji: 2019-05-08 12:36:49.
 Zarządzenie Nr 51/39/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:40:38.
 Zarządzenie nr 49/37/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do obioru zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:41:42.
 Zarządzenie Nr 34/22/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Remontu kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem – stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:58:38.
 Zarządzenie Nr 30/18/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:57:28.
 Zarządzenie Nr 26/14/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia pracowniczego dotyczącego monitorowania jakościowego i ilościowego sprzętu komputerowego (stacji roboczej)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:57:02.
 Zarządzenie Nr 23/11/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 15:15:57.
 Zarządzenie Nr 21/9/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 15:03:39.
 Zarządzenie Nr 20/8/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Reja w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 15:03:27.
 Zarządzenie Nr 19/7/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:41:55.
 Zarządzenie Nr 18/6/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Reja w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:36:51.
 Zarządzenie Nr 16/4/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP w Bierwcach” na działce ewid. 739/3 gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:29:12.
 Zarządzenie Nr 14/2/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:27:47.
  Zarządzenie Nr 33/21/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - dyscyplina tenis stołowy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:25:16.
 Zarządzenie Nr 32/20/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-11 17:21:17 | Data modyfikacji: 2019-03-13 15:29:01.
 Zarządzenie Nr 31/19/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. dyscyplina - piłka nożna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-11 17:18:11.
 Zarządzenie Nr 29/17/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2019 r. w srpawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - tenis stołowy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:33:37.
  Zarządzenie Nr 28/16/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2019 r. w srpawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - piłka siatkowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:27:37 | Data modyfikacji: 2019-03-05 10:32:28.
 Zarządzenie Nr 27/15/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - piłka nożna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:24:36 | Data modyfikacji: 2019-03-05 10:26:43.

Zarządzenie Nr 25/13/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - tenis stołowy

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-18 09:08:55.

Zarządzenie Nr 24/12/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - piłka siatkowa

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:04:13 | Data modyfikacji: 2019-02-14 13:05:39.

Zarządzenie Nr 22/10/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - piłka nożna

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:44:13 | Data modyfikacji: 2019-02-14 12:31:00.
 Zarządzenie nr 17/5/2019 Wójta Gimny Jedlińsk z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jedlińsk na kadencję 2018-2023

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:47:50 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:16:46.
 Zarządzenie nr 15/3/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Jedlińsk jest orgranem prowadzącym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:21:06 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:04:35.
 Zarządzenie nr 13/1/2019 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:16:31 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:19:14.
Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:16:31
Data modyfikacji: 2019-01-24 10:19:14
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek