Kamil Dziewierz - Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz - Wójt Gminy

Do zadań Wójta  należy w szczególności:
1. Przygotowanie projektów uchwał rady gminy.
2. Określenie sposobu wykonania uchwał.
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
4. Przygotowanie wszelkich spraw o których stanowi Rada Gminy, w tym zwłaszcza przygotowanie projektu budżetu.
5. Wykonywanie budżetu.
6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-06-25 14:38:06 | Data modyfikacji: 2014-12-15 13:41:27.
Data wprowadzenia: 2003-06-25 14:38:06
Data modyfikacji: 2014-12-15 13:41:27
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek