Zarządzenie nr 11/1/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 stycznia 2007 r w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-16 12:53:54 | Data modyfikacji: 2007-05-16 12:55:09.
 Zarządzenie nr 12/2/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 stycznia 2007 r w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Jedlińsk do prowadzenia określonych spraw

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-16 12:56:22 | Data modyfikacji: 2007-05-16 13:25:58.
 Zarządzenie nr 13/3/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 stycznia 2007 r w sprawie upoważnienia pracowników administracyjnych do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-16 13:51:50.
 Zarządzenie nr 14/4/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie stawki czynszu za lokale mieszkalne

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-16 13:53:04.
 Zarządzenie nr 15/5/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 stycznia 2007 r w sprawie powołania komisji przetargowej na remont świetlicy w Jankowicach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-16 13:55:19.
 Zarządzenie nr 16/6/2007 w sprawie planu kontroli wewnętrznejna 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 14:22:34.
 Zarządzenie nr 17/7/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 14:23:55.
 Zarządzenie nr 18/8/2007 w sprawie wytycznych Wójta Gminy do działalności w sprawie pozamilitarnych przygotowań w gminie Jedlińsk na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 14:30:51.
 Zarządzenie nr 19/9/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 14:42:53.
 Zarządzenie nr 20/10/2007 z dnia 27.02.2007 r. w sprawie wytycznych Wójta Gminy Jedlińsk i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:08:40.
 Zarządzenie nr 21/11/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozubowę drogi gminnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:14:03.
 Zarządzenie nr 22/12/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.03.2007 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej na rozbudowę drogi gminnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:15:18 | Data modyfikacji: 2007-05-28 15:17:14.
 Zarządzenie nr 23/13/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:16:49.
 Zarządzenie nr 24/14/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.03.2007 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:18:24.
 Zarządzenie nr 25/15/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.03.2007 r. w sprawie zakresu czynności dla Pana Włodzimierza Dłużewskiego-zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy Jedlińśk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:19:28 | Data modyfikacji: 2007-05-28 15:22:30.
 Zarządzenie nr 26/16/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:24:08.
 Zarządzenie nr 27/17/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.03.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:25:22.
 Zarządzenie nr 28/18/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.03.2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk na 2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:33:06.
 Zarządzenie nr 29/19/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego i referenta ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:34:55.
 Zarządzenie nr 30/20/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:36:07.
 Zarządzenie nr 31/21/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:38:10.
 Zarządzenie nr 32/22/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:39:43.
 Zarządzenie nr 33/23/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.03.2007 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pienieżnego dla członków OSP z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:40:43.
 Zarządzenie nr 34/24/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16.04.2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:41:48.
 Zarządzenie nr 35/25/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na termomodernizację budynku publicznej szkoły podstawowej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:49:33.
 Zarządzenie nr 36/26/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:51:31.
 Zarządzenie nr 37/27/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20.04.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowysieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka, Piaseczno i Wola Gutowska

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:53:05 | Data modyfikacji: 2007-05-28 15:53:28.
 Zarządzenie nr 38/28/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26.04.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kontroli finansowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-28 15:54:40.
 Zarządzenie nr 39/29/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 07.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-29 08:13:39.
 Zarządzenie nr 40/30/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10.05.2007r. w sprawie utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-29 08:15:56.
 Zarządzenie nr 41/31/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-29 08:19:25.
 Zarządzenie nr 42/32/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.05.2007 r. w sprawie powołania Włodzimierza Dłużewskiego na Pełnomocnika Ochrony Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-29 08:24:31.
 Zarządzenie nr 43/33/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-29 08:26:19.
 Zarządzenie nr 44/34/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17.05.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-29 08:27:52 | Data modyfikacji: 2007-05-29 08:28:19.
 Zarządzenie nr 45/35/2007 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 11:57:42 | Data modyfikacji: 2007-08-21 11:15:40.
 Zarządzenie nr 46/36/2007 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 11:58:44 | Data modyfikacji: 2007-08-21 11:16:39.
 Zarządzenie nr 47/37/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:00:37 | Data modyfikacji: 2007-08-21 11:17:17.
 Zarządzenie nr 48/38/2007 w sprawie powołania zespołu ds. oceny i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:02:20.
 Zarządzenie nr 49/39/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:03:13 | Data modyfikacji: 2007-07-27 12:04:18.
 Zarządzenie nr 50/40/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:04:06 | Data modyfikacji: 2007-07-27 12:04:25.
 Zarządzenie nr 51/41/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:05:17 | Data modyfikacji: 2007-07-27 12:05:25.
 Zarządzenie nr 52/42/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:06:05 | Data modyfikacji: 2007-07-27 12:07:38.
 Zarządzenie nr 53/43/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:06:56.
 Zarządzenie nr 54/44/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:08:20 | Data modyfikacji: 2007-07-27 12:13:22.
 Zarządzenie nr 55/45/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:14:08.
 Zarządzenie nr 56/46/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:14:56 | Data modyfikacji: 2007-07-27 12:51:46.
 Zarządzenie nr 57/47/2007 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-25 08:33:03 | Data modyfikacji: 2007-07-25 08:35:39.
 Zarządzenie nr 58/48/2007 w sprawie uaktualnienia składu osobowego członków GZZK

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-29 09:24:04.
 Zarządzenie nr 59/49/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 12:19:13.
 Zarządzenie nr 60/50/2007 z dnia 25.07.2007 r. w sprawie wykorzystywania samochodu służbowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 09:31:59.
 Zarządzenie nr 61/51/2007 z dnia 01.08.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:46:58.
 Zarządzenie nr 62/52/2007 z dnia 01.08.2007 r. w sprawie ustalenie ceny nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:47:34.
 Zarządzenie nr 63/53/2007 z dnia 17.08.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:59:45.
 Zarządzenie nr 64/54/2007 z dnia 20.08.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:00:38.
 Zarządzenie nr 65/55/2007 z dnia 20.08.2007 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:03:37.
 Załącznik do zarządzenia nr 65/55/2007

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 09:23:17.
 Zarządzenie nr 66/56/2007 z dnia 24.08.2007 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-24 10:43:08.
 Zarządzenie nr 67/57/2007 z dnia 24.08.2007 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-24 10:44:05.
 Zarządzenie nr 68/58/2007 z dnia 27.08.2007 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-27 12:25:44.
 Zarządzenie nr 69/59/2007 z dnia 27.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-30 09:12:23 | Data modyfikacji: 2007-09-05 08:45:30.
 Zarządzenie nr 70/60/2007 z dnia 28.08.2007 r. sprawie powołania Komisji Przetargowej na odnowę nawierzchni

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-30 09:13:54.
 Zarządzenie nr 71/61/2007 z dnia 28.08.2007 r. sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-30 09:14:42.
 Zarządzenie nr 72/62/2007 z dnia 29.08.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsku na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 10:02:20 | Data modyfikacji: 2007-09-26 10:03:36.
 Zarządzenie nr 73/63/2007 z dnia 31.08.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 10:04:16.
 Zarządzenie nr 74/64/2007 z dnia 12.09.2007 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryazcji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 10:06:45.
 Zarządzenie Nr 75/65/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 września 2007 r. w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwemw Gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-10-02 11:59:23 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:47:00.
 Zarządzenie Nr 76/66/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20.09.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sieci wodociągowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-10-02 12:11:38 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:48:00.
 Zarządzenie Nr 77/67/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-10-02 12:17:39 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:46:01.
 Zarządzenie Nr 78/68/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27.09.2007 r. w sprawie Obwodych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-10-02 12:19:08 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:46:10.
 Zarządzenie Nr 79/69/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-20 13:36:36 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:45:50.
 Zarządzenie Nr 80/70//2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.09.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16.10.2007r. przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Piaseczno i Lisów wraz z załącznikiem

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-20 13:43:10 | Data modyfikacji: 2007-11-20 13:44:23.
 Zarządzenie Nr 81/71/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-20 13:45:27 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:45:42.
 Zarządzenie Nr 82/72/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 09.10.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-20 13:47:17.
 Zarządzenie Nr 83/73/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.10.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na remont ścian i posadzek w Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku i Wierzchowinach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-20 13:49:45.
 Zarządzenie Nr 84/74/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.10.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-20 13:57:28 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:47:22.
 Zarządzenie Nr 85/75/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26.10.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawcę średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP we Wsoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-20 14:01:53.
 Zarządzenie Nr 86/76/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30.10.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-20 14:15:01 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:46:40.
 Zarządzenie Nr 87/77/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31.10.2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-16 14:13:39 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:30:35.
 Zarządzenie Nr 88/78/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31.10.2007 r. w sprawie dokumentacji i warunków stosowanych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jedlińsk (Polityka bezpieczeństwa)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-16 14:15:29 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:47:52.
 Zarządzenie nr 89/79/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.11.2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:35:57 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:38:19.
 Załącznik do zarządzenia nr 89/79/2007

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 11:09:03.
 Zarządzenie Nr 90/80/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:23:23 | Data modyfikacji: 2007-11-23 13:30:25.
 Zarządzenie Nr 91/81/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20.11.2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk w Piaseczenie i Lisowie gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:37:29.
 Zarządzenie Nr 92/82/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:33:07.
 Zarządzenie Nr 93/83/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.12.2007 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:34:25.
 Zarządzenie Nr 94/84/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 05.12.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:35:53 | Data modyfikacji: 2008-03-13 13:40:47.
 Zarządzenie Nr 95/85/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13.12.2007 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:40:28 | Data modyfikacji: 2008-03-13 13:41:38.
 Zarządzenie Nr 96/86/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:42:28.
 Zarządzenie Nr 97/87/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów na składzie w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych Urzędowi Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:43:59.
 Zarządzenie Nr 98/88/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:45:13.
 Zarządzenie Nr 99/89/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27.12.2007 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:46:41.
 Zarządzenie Nr 100/90/2007 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:48:08.
Data wprowadzenia: 2008-03-13 13:48:08
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek