Zarządzenie Nr 232/93/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-08 08:19:44 | Data modyfikacji: 2017-02-08 08:25:05.
 Zarządzenie Nr 231/92/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-08 08:19:00.
 Zarządzenie Nr 230/91/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Jedlińsk i jej jednostkach organizacyjnych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-08 08:18:07.
 Zarządzenie Nr 229/90/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-08 08:17:24.
 Zarządzenie Nr 228/89/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac pn. „Doświetlenie dróg gminnych w miejscowościach: Józefówek, Jedlanka, Klwaty Szlacheckie, Wólka Klwatecka, Zawady Stare, Godzisz, Obózek” w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 1 do umowy, ofercie Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-08 08:16:32.
 Zarządzenie Nr 227/88/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru sieci wodociągowej rozdzielczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola – Czekajów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:28:57.
 Zarządzenie Nr 226/87/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:26:29.
 Zarządzenie Nr 225/86/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:24:34.
 Zarządzenie Nr 224/85/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru sieci wodociągowej rozdzielczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Jedlance”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:23:21.
 Zarządzenie Nr 223/84/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:22:43.
 Zarządzenie Nr 222/83/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw tworzenia i organizacji jednostki budżetowej Gminy Jedlińsk – Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:19:46.
 Zarządzenie Nr 221/82/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach podległych Urzędowi Gminy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:17:33.
 Zarządzenie Nr 220/81/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny – etap I – Oczko wodne, ciek wodny”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Wierzchowiny”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:16:43.
 Zarządzenie Nr 219/80/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:15:49.
 Zarządzenie Nr 218/79/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:15:13.
 Zarządzenie Nr 217/78/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:13:47.
 Zarządzenie Nr 216/77/2016 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jedlińsk z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zorganizowania i funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:36:08.
 Zarządzenie Nr 215/76/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:35:00.
 Zarządzenie Nr 214/75/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:34:18.
 Zarządzenie Nr 213/74/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:33:37.
 Zarządzenie Nr 211/72/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:32:59.
 Zarządzenie Nr 210/71/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Remont pierwszego mostu drewnianego na rzece Młynówce (odnoga Radomki) km 1+800 w miejscowości Lisów, gmina Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:31:26.
 Zarządzenie Nr 209/70/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:10:03.
 Zarządzenie Nr 208/69/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty-Kolonia – droga krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty, Wsola ul. Graniczna, Wielogóra”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:07:24.
 Zarządzenie Nr 207/68/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Jedlińsk na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:06:15.
 Zarządzenie Nr 206/67/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:05:28.
 Zarządzenie Nr 205/66/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Północnej w Wielogórze i przebudowa ulicy Łąkowej w Wielogórze, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ulic Północnej i Łąkowej w Wielogórze”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:55:44.
 Zarządzenie Nr 204/65/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:55:04.
 Zarządzenie Nr 203/64/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:54:21.
 Zarządzenie Nr 202/63/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowalnych pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku” w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:53:26.
 Zarządzenie Nr 201/62/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli” w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli (docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymiana okien, wymiana systemu grzewczego)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:44:08.
 Zarządzenie Nr 200/61/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jedlanka”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:43:25.
 Zarządzenie Nr 199/60/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:43:08.
 Zarządzenie Nr 198/59/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 września 2016 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:41:10.
 Zarządzenie Nr 197/58/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie Centrum Wsi Wierzchowiny” – Etap I Oczko wodne, ciek wodny

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:40:28.
 Zarządzenie Nr 196/57/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:39:29.
 Zarządzenie Nr 195/56/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:38:38.
 Zarządzenie Nr 194/55/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:40:11.
 Zarządzenie Nr 193/54/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:39:15.
 Zarządzenie Nr 192/53/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 roku w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:37:49.
 Zarządzenie Nr 191/52/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:36:28.
 Zarządzenie Nr 190/51/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-24 14:17:42.
 Zarządzenie Nr 189/50/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-24 14:15:52.
 Zarządzenie Nr 188/49/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-24 14:14:39.
 Zarządzenie Nr 187/48/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-24 14:13:28.
 Zarządzenie Nr 186/47/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2016 r. w wsprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-24 14:12:17.
 Zarządzenie Nr 185/46/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:24:49.
 Zarządzenie Nr 184/45/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:24:11.
 Zarządzenie Nr 183/44/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Pałacowej we Wsoli”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:23:12.
 Zarządzenie Nr 182/43/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:21:23.
 Zarządzenie Nr 181/42/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:20:37.
 Zarządzenie Nr 180/41/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:19:16.
 Zarządzenie Nr 179/40/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola – Czekajów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:15:27.
 Zarządzenie Nr 178/39/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:12:18.
 Zarządzenie Nr 177/38/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:11:26.
 Zarządzenie Nr 176/37/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:10:40.
 Zarządzenie Nr 175/36/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty – Kolonia – droga krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty, Wsola ul. Graniczna, Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:09:54.
 Zarządzenie Nr 174/35/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:09:16.
 Zarządzenie Nr 172/33/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 12:12:36.
 Zarządzenie Nr 171/32/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Północnej w Wielogórze i przebudowę ulicy Łąkowej w Wielogórze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ulic Północnej i Łąkowej w Wielogórze

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 12:11:16.
 Zarządzenie Nr 170/31/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 12:09:34.
 Zarządzenie Nr 169/30/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:52:16.
 Zarządzenie Nr 168/29/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:50:36.
 Zarządzenie Nr 167/28/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:49:49.
 Zarządzenie Nr 166/27/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:48:29.
 Zarządzenie Nr 165/26/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:47:06.
 Zarządzenie Nr 164/25/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:45:31.
 Zarządzenie Nr 163/24/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy oraz ustalenia normy zużycia paliwa dla urządzeń ratowniczo-gaśniczych znajdujących się w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:43:56.
 Zarządzenie Nr 162/23/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:39:22.
 Zarządzenie Nr 161/22/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:32:50.
 Zarządzenie Nr 160/21/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:31:58.
 Zarządzenie Nr 159/20/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:19:07.
 Zarządzenie Nr 158/19/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:17:13.
 Zarządzenie Nr 157/18/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:16:05.
 Zarządzenie Nr 156/17/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:14:55.
 Zarządzenie Nr 155/16/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku ZSP we Wsoli w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli (docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana systemu grzewczego)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 10:13:53.
 Zarządzenie nr 154/15/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2015 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-04-08 10:48:49 | Data modyfikacji: 2016-04-08 11:09:38.
 Zarządzenie Nr 153/14/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:31:09.
 Zarządzenie Nr 152/13/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:29:56.
 Zarządzenie Nr 151/12/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:28:50.
 Zarządzenie Nr 150/11/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:27:30.
 Zarządzenie Nr 148/9/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do kasacji samochodu specjalistycznego pożarniczego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:19:48.
 Zarządzenie Nr 147/8/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:17:39 | Data modyfikacji: 2016-03-30 12:26:19.
 Zarządzenie Nr 145/6/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:15:38.
 Zarządzenie Nr 144/5/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Bursztynowej na odcinku od ul. Gombrowicza do ul. Pałacowej we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:14:05.
 Zarządzenie Nr 142/3/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jedlanka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:12:34.
 Zarządzenie Nr 141/2/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:10:42.
 Zarządzenie Nr 140/1/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:09:40.
 Zarządzenie Nr 149/10/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-26 13:07:15.
 Zarządzenie nr 146/7/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:06:35 | Data modyfikacji: 2016-02-18 10:08:12.
 Zarządzenie Nr 143/4/2016 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:59:13 | Data modyfikacji: 2016-02-24 14:12:57.
Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:59:13
Data modyfikacji: 2016-02-24 14:12:57
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk