Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:12:39.
 Zarządzenie nr 2/2006 z dnia 12.12.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:13:29.
 Zarządzenie nr 3/2006 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:14:22.
 Zarządzenie nr 4/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie powołania komisji inwentyrazyjnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:15:36.
 Zarządzenie nr 5/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:16:35.
 Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:18:01.
 Zarządzenie nr 7/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:18:51.
 Zarządzenie nr 8/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:19:44.
 Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:20:33.
 Zarządzenie nr 10/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecia gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:21:14.
Data wprowadzenia: 2007-08-23 13:21:14
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek