Odbiór Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (PUPZ) czyli zwłok padłych bezpańskich zwierząt z terenu gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 09.01.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert i rozstrzygnięcie postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:17:41.

Budowa kanalizacji Wsola-Wielogóra I etap
Termin składania ofert: 31.01.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ i terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Zmiana nazewnictwa załączników

Załączniki do SIWZ po zmianie nazewnictwa

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:52:54 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:03:30.

Zamówienie z wolnej ręki na usługę pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-17 15:04:36 | Data modyfikacji: 2019-12-17 15:19:18.

Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2020 roku
Termin składania ofert: 17.12.2019 r. do godz.10:00

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:52:15 | Data modyfikacji: 2019-12-11 15:54:07.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 10.12.2019 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-11-27 14:15:19.

Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk na rok budżetowy 2020 na rok
Termin składania ofert: 22.11.2019 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-11-14 10:31:40.

Zamówienia na usługi społeczne polegające na: Świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Jedlińsk w 2020 r. na podstawie art. 138 o p. z p.
Termin składania ofert: 21.11.2019 r. do godz. 10:00 

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-11-13 13:48:17.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogiw Kamińsku w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi gminnej nr 350410W Piastów-Klwaty-Dąbrówka Nagórna z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
Termin składania ofert: 08.11.2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 11:26:40 | Data modyfikacji: 2019-11-08 13:47:46.

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 05.11.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-10-25 14:49:48.

Budowa placów zabaw, siłowni oraz zagospodarowania terenu ze środków funduszu sołeckiego w 2019 r. na terenie Gminy Jedlińsk-etap II
Termin składania ofert: 10.10.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-09-25 13:56:35.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego w Jedlińsku
Termin składania ofert: 03.10.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:11:57 | Data modyfikacji: 2019-09-24 10:13:32.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
Termin składania ofert: 26.09.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:43:43.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
Termin składania ofert: 23.09.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:27:49.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z zakresu infrastruktury drogowej w ramach zadania „Projekt przebudowy drogi dz. nr ewid. 108 obręb Jedlanka Gm. Jedlińsk” ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
Termin skladania ofert: 25.09.2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:03:46 | Data modyfikacji: 2019-09-17 15:04:24.

Budowa oświetlenia ulicznego
Termin składania ofert: 02.10.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:50:49 | Data modyfikacji: 2019-09-17 14:56:03.

Budowa placów zabaw, siłowni oraz zagospodarowania terenu ze środków funduszu sołeckiego w 2019r. na terenie Gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 27.09.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-09-12 13:15:31.

Opracowanie projektów zmiany stałych organizacji ruchu drogowego dla remontu dróg gminnych: Część I. droga gminna Nr 350427W Wsola – Kościół - Stawy w miejscowości Wsola, ul. Kalinowa, Część II. droga gminna Nr 350413W Jedlińsk – Jedlanka w miejscowości Jedlińsk, ul. Lipowa, Część III. droga gminna Nr 350428W Lisów – Bierwiecka Wola w miejscowości Lisów
Termin składania ofert: 17.09.2019 r.
Zmiana terminu składania ofert: 18.09.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na zapytania

Zmiana SIWZ i terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-09-09 20:50:08 | Data modyfikacji: 2019-09-12 13:54:04.

Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych gminy Jedlińsk oraz zasilenia obiektów użytkowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy.
Termin składania ofert: 17.09.2019 r. do godz. 9:00
Zmiana terminu składania ofert: 19.09.2019 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

Odpowiedzi na pytania zmiana SIWZ i uaktualnione zał. 7a i 7b

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:17:50 | Data modyfikacji: 2019-09-04 13:44:22.

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy odcinków dróg na terenie Gminy Jedlińsk wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
Termin składania ofert: 07.08.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Sprostowanie do protokołu z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:51:39.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł dla Gminy Jedlińsk przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Termin składania ofert: 29.07.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 1

Odpowiedzi na zapytania nr 2

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:41:04.

Projekt rewitalizacji parku podworskiego wraz ze stawem (dz. ew. nr 737 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
Termin składania ofert: 25.07.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany po zmianie SIWZ - Załączniku nr 6

Protokół z sesji otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-17 14:34:12.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Odwodnienie SUW Jedlińsk"
Termin składania ofert: 19.07.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-10 15:26:51.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
Termin składania ofert: 17.07.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-09 15:06:10.

Odwodnienie SUW Jedlińsk
Termin składania ofert: 18.07.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-03 15:47:21.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby ETAP II”
Termin składania ofert: 27.06.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:13:08.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jedlińsku”
Termin składania ofert: 26.06.2019 r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:39:51.

Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z przebudową instalacji i wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jedlińsku”
Termin składania ofert: 14.06.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie nr 1 o modyfikacji treści SIWZ

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 07:40:00.

Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby ETAP II
Termin składania ofert: 17.06.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:22:52.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budynku domu kultury z salą widowiskowo-kinową z salą widowiskowo-kinową z wbudowaną sceną na imprezy letnie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Kultury w Jedlińsku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.
Termin składania ofert: 11.06.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o modyfikacji treści SIWZ oraz zmiane terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Decyzja RZGW w zakresie Centrum Kultury

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o modyfikacji treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:24:22 | Data modyfikacji: 2019-06-04 15:12:35.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania centrum miejscowości i urządzenia placów zabaw i siłowni plenerowych w roku 2019 na terenie sołectw gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.
Termin składania ofert: 28.05.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:22:45.

Bieżące remonty, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie Gminy Jedlińsk w 2019 r.
Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Mapki dróg

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:26:56 | Data modyfikacji: 2019-05-14 15:27:15.

Budowa kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach
Termin składania ofert: 27.05.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 8A do SIWZ (do formularza oferty)

Protokół z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:15:55.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk
Termin składania ofert: 06.05.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:53:37.

Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk
Termin składania ofert: 08.05.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:25:47.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Budowa Kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach
Termin składania ofert: 15.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana formularza ofertowego

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-05 10:48:01.

Konserwacja, oczyszczanie i udrożnianianie odcinków rowów przydrożnych na terenie Gminy Jedlińsk w 2019 r.
Termin składania ofert: 11.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:15:07.

Budowa „Kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”. Część I „Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli”. Część II „Kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”.
Termin składania ofert: 10.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 4

Zmiana formularza ofertowego

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I - Wsola

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-25 16:43:11.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku (procedura prowadzona w trybie art. 138 o PZP)
Termin składania ofert: 08.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapytania do ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na zapytania

Załącznik do odpowiedzi na zapytania

Protokół z sesji otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:31:18 | Data modyfikacji: 2019-04-03 12:05:40.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem - stołówki Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Jedlińsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.
Termin składania ofert: 27.03.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-19 12:40:52 | Data modyfikacji: 2019-06-11 14:14:44.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku (procedura prowadzona w trybie art. 138 o PZP)
Termin składania ofert: 13.03.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:18:23.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Budowa ulicy Lipowej z oświetleniem
Termin składania ofert: 04.03.2019 r. do godz. 10:00

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-21 22:21:09.

Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem.
Termin składania ofert: 27.02.2019 r. do godz. 10:00

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:49:23.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji Budowa ulicy Reja w Jedlińsku
Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:25:41 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:33:42.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: "Zagospodarownie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach"
Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-30 14:58:50 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:27:47.

Budowa ulicy Reja w Jedlińska
Termin składania ofert: 14.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-30 14:47:22 | Data modyfikacji: 2019-01-30 14:55:46.

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole podstawowej w Bierwcach
Termin składania ofert: 11.02.2019 do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:33:20.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:46:17.
Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:46:17
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek