Sprzedaż drewna opałowego
Termin składania ofert: 12.01.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-29 15:26:32 | Data modyfikacji: 2015-12-30 08:04:54.

Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Termin składania ofert: 11.01.2016 do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:05:07 | Data modyfikacji: 2016-01-26 14:58:20.

Sprzedaż na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku paliwa płynnego: etyliny bezołowiowej oraz oleju napędowego ON
Termin składania ofert: 18.12.2015 do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o jakość paliwa

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Stacje paliw - wg rozdzielnika

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-10 15:13:22 | Data modyfikacji: 2015-12-10 15:17:17.

Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 08.12.2015 godzina 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zmianie treści SIWZ - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:07:07.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzeaż samochodu specjalistycznego pożarniczego MAGIRUS-DEUTZ
Termin przeprowadzenia przetargu (licytacji): 24.11.2015 r. o godz. 10:00

Protokół z przeprowadzenia ustnego przetargu na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego

 Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-09 15:27:26.

Przebudowa drogi gminnej w Czarnym Ługu
Termin składania ofert: 30.09.2015 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-15 14:50:37 | Data modyfikacji: 2015-09-15 14:55:20.

Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2015/2016
Termin składania ofert: 19.08.2015 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-08-11 14:26:13 | Data modyfikacji: 2015-08-11 14:32:01.

„Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli, gmina Jedlińsk” – Etap I Segment A z mieszkaniami w ramach termomodernizacji budynku ZSP we Wsoli.
Termin składania ofert: 14.08.2015 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Sprostowanie do SIWZ

Zapytanie I do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:25:09 | Data modyfikacji: 2015-08-14 13:07:04.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 01.09.2015 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytania III do SIWZ

Zapytanie II do SIWZ

Zapytanie I do SIWZ

Sprostowanie do SIWZ

Ogłoszenie przesłane do publikacji w dniu 21 lipca 2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu w wersji opublikowanej w dniu 25.07.2015 r.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 15:34:58 | Data modyfikacji: 2015-08-14 13:06:06.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytania do SIWZ

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu w wersji opublikowanej w dniu 18.07.2015 r.

Ogłoszenie w wersji przesłanej do publikacji dnia 14.07.2015 r.

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:43:44 | Data modyfikacji: 2015-07-20 11:40:54.

Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piaseczno - Mosty.
Termin składania ofert: 16.07.2015 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Wyjaśnienie do SIWZ

Druk oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-30 13:54:22 | Data modyfikacji: 2015-08-04 15:31:45.

Zamówienie z wolnej ręki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-17 15:44:31 | Data modyfikacji: 2015-06-17 15:48:05.

Przebudowa drogi gminnej Klwaty Dwór - Dąbrówka
Termin składania ofert: 24.06.2015 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-09 16:08:31 | Data modyfikacji: 2015-07-13 15:28:17.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Jedlanka.
Termin składania ofert: 22.06.2015 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-03 15:29:32 | Data modyfikacji: 2015-07-03 13:37:13.

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową dla budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli gmina Jedlińsk.
Termin składania ofert: 24.06.2015 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:34:23 | Data modyfikacji: 2015-07-13 15:08:23.

Prace remontowo-drogowe na placu szkolnym w Jedlance
Termin składania ofert: 25.05.2015 r. do godz. 10:00

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie I do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-05-07 13:57:46 | Data modyfikacji: 2015-05-07 13:59:01.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Jedlanka
Termin składania ofert: 04.05.2015 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-17 13:32:56 | Data modyfikacji: 2015-04-17 13:36:33.

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż drewna
Termin składania ofert: 27.04.2015 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-13 15:51:19 | Data modyfikacji: 2015-04-14 11:46:39.

Termomodernizacja budynku szkolnego w Ludwikowie
Termin składania ofert: 24.04.2015 r. do godziny 10:00.

Zapytanie I do SIWZ

Zapytanie II do SIWZ

ZP-12

Informacja o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-04-07 14:38:07 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:41:32.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk

Unieważnienie postępowania

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Wzór formularza ofertowego z naniesionymi zmianami

Zbiorcze zestawienie ofert

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu w wersji opublikowanej

Ogłoszenie - ogłoszenie w wersji przesłanej do publikacji w dniu 3.04.2015 r.

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-03 13:28:59 | Data modyfikacji: 2015-05-15 15:11:12.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka
Termin składania ofert: 20.04.2015 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie

SIWZ

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 15:53:20 | Data modyfikacji: 2015-04-20 11:46:03.

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-24 15:25:47 | Data modyfikacji: 2015-03-24 15:26:28.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - w ramach 50% umowy zasadniczej z dnia 30.06.2014 r."

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:20:39 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:29:28.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:48:44.
Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:48:44
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek