Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk.
Termin składania ofert: 25.09.2014 r. do godziny 10:00.

WYNIK

SIWZ

 OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:16:54 | Data modyfikacji: 2014-09-18 12:18:05.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Termin składania ofert: do 23.07.2014 r. do godz. 10:00

WYNIK

ZP12

ZAPYTANIE I DO SIWZ

ZAPYTANIE I DO SIWZ- załącznik

ZAPYTANIE II DO SIWZ

OGŁOSZENIE

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprawozdanie Rb-Z

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-27S

Sprawozdanie Rb-28S

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:51:12 | Data modyfikacji: 2014-07-15 13:58:04.

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola
Termin składania ofert: do 18.07.2014 r. do godz. 10:00

WYNIK

ZP12

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

ZAPYTANIE II DO SIWZ

ZAPYTANIE III DO SIWZ

ZAPYTANIE DO SIWZ

OGŁOSZENIE

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-09 15:01:19 | Data modyfikacji: 2014-07-15 13:59:03.

Budowa budynku Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie
Termin składania ofert: do 18.07.2014 r. do godz. 10:00

WYNIK

ZP12

ZAPYTANIE DO SIWZ

OGŁOSZENIE

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:05:24 | Data modyfikacji: 2014-07-15 13:59:19.

Przebudowa drogi gminnej w Jedlance – skrzyżowanie Jedlińsk – DPS etap I

WYNIK

ZP12

OGŁOSZENIE

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-27 15:24:50 | Data modyfikacji: 2014-07-14 13:26:18.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra

WYNIK

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE

ZP12

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-19 15:40:26.

Remont podłóg wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku

WYNIK

OGŁOSZENIE

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:32:29.

Budowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku

WYNIK

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP12

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

OGŁOSZENIE

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:19:33.

Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piastów Stara Wieś – Górna Wieś

WYNIK

ZP12

SIWZ

 OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:00:38.

Remont kapitalny budynku przedszkola w Jedlińsku - WYNIK

Remont kapitalny budynku przedszkola w Jedlińsku - SIWZ

 Remont kapitalny budynku przedszkola w Jedlińsku - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-24 14:21:51.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - SIWZ

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - WYNIK

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE II

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE III

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE IV

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE V

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE VI

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE VII

Opinia geotechniczna do zapytania VIII

ST04 Zbiorniki - do zapytania nr VIII.pdf

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE VIII

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE IX

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE X

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XI

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XII

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XIII

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XIV

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XV

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - Inwentaryzacja przyrodnicza - do zapytania nr XV

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XVI

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XVII

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XVIII

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZAPYTANIE XIX

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - ZP12

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-10 15:40:45 | Data modyfikacji: 2014-04-10 15:45:36.

Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola - WYNIK

Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola - ZAPYTANIE

Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola - SIWZ

Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola - ZP12

 Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-07 16:30:04.

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - ZP12

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE IV

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE III

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE II

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - SIWZ

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - WYNIK

 Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-07 16:27:33 | Data modyfikacji: 2014-04-07 16:45:35.

Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli - SIWZ

Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli - ZP12

Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli - WYNIK

 Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-28 15:34:00.

Przebudowa drogi gminnej w Nartach - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej w Nartach - ZP12

Przebudowa drogi gminnej w Nartach - WYNIK

 Przebudowa drogi gminnej w Nartach - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-28 15:15:44 | Data modyfikacji: 2014-03-28 15:30:04.

Remont elewacji budynków szkolnych - SIWZ

Remont elewacji budynków szkolnych - ZAPYTANIE

Remont elewacji budynków szkolnych - WYNIK

 Remont elewacji budynków szkolnych - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 13:25:41.

Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych - ZAPYTANIE

Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych - ZP12

Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych - WYNIK

Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych - SIWZ

 Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:05:26.
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ludwikowie, Mokrosęku i Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-20 08:01:28.

Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady - ZP12

Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady - WYNIK

Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady - SIWZ

 Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-04 20:51:24 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:28:25.

Przebudowa drogi gminnej Jankowice – Górna Wola - ZP12

Przebudowa drogi gminnej Jankowice – Górna Wola - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej Jankowice – Górna Wola - WYNIK

 Przebudowa drogi gminnej Jankowice – Górna Wola - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:49:56 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:16:48.

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - WYNIK

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - ZP12

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - ZAPYTANIE I

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - ZAPYTANIE II

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - SIWZ

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - ZAPYTANIE III

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - ZAPYTANIE IV

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - SPROSTOWANIE ZAPYTANIE IV

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - ZAPYTANIE V

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - ZAPYTANIE VI

 Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-27 16:13:26 | Data modyfikacji: 2014-01-27 16:14:05.

Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej - ZP12

Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej - WYNIK

Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej - ZAPYTANIE

Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej - SIWZ

 Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-10 09:54:04 | Data modyfikacji: 2014-01-10 10:02:00.

Dokończenie budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu - ZP12

Dokończenie budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu - ZAPYTANIE

Dokończenie budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu - SIWZ

Dokończenie budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu - WYNIK

 Dokończenie budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-10 09:51:15.
Data wprowadzenia: 2014-01-10 09:51:15
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek