Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 14.12.2017 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-12-04 17:00:13.

Sprzadaż posypywarek/rozsypywarek nastawnych
Termin przetargu ustnego (licytacji): 20.11.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-06 09:26:40.

Sprzadaż pługa do odśnieżania i posypywarek/rozsypywarek nastawnych
Termin przetargu ustnego (licytacji): 27.10.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-12 09:24:55.

Dostawa kotłów grzewczych wraz z rozładunkiem na terenie gminy Jedlińsk w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Jedlińsk”
Termin składania ofert: 12.10.2017 r. do godz. 10:00

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 1

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-04 16:21:38.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. - zaktualizowany

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-02 10:09:40.

Sprzadaż pługa do odśnieżania i posypywarek/rozsypywarek nastawnych
Termin przetargu ustnego (licytacji): 10.10.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:52:04.

Sprzadaż prasy do odpadów miękkich PM-260A
Termin IV przetargu ustnego (licytacji): 22.09.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-08 14:17:17.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Jedlińsk.
Termin składania ofert: 14.09.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr IV do SIWZ

Wyjaśnienie nr III do SIWZ

Wyjaśnienie nr II do SIWZ

Wyjaśnienie nr I do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-28 16:35:38.

Sprzadaż posypywarek/rozsypywarek nastawnych/solarko-piaskarek ze wstępnym nawilżaniem
Termin przetargu ustnego (licytacji): 05.09.2017 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 15:41:25.

Sprzadaż pługów do odśnieżania
Termin przetargu ustnego (licytacji): 05.09.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 15:37:26.

Sprzadaż prasy do odpadów miękkich PM-260A
Termin III przetargu ustnego (licytacji): 31.08.2017 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:30:36.

Sprzadaż ładowarki-kompaktora
Termin III przetargu ustnego (licytacji): 31.08.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:29:17.

Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek’’, w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek – ETAP I’’
Termin składania ofert: 25.08.2017 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-10 16:17:10 | Data modyfikacji: 2017-08-10 19:00:59.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Mokrosęku.
Termin: 11.09.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie

Regulamin

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-04 12:50:52.

Sprzadaż samochodu specjalistycznego pożarniczego
Termin III przetargu (licytacji): 09.08.2017 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:34:03.

Sprzadaż ładowarki-kompaktora
Termin II przetargu (licytacji): 17.07.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-30 15:36:51.

Sprzadaż prasy do odpadów miękkich PM-260A
Termin II przetargu (licytacji): 17.07.2017 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-30 15:35:08.

Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 11.07.2017 do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-06-26 18:43:13.

Sprzadaż samochodu specjalistycznego pożarniczego
Termin II przetargu (licytacji): 21.06.2017 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:01:09.

Sprzadaż prasy do odpadów miękkich PM-260A
Termin przetargu (licytacji): 09.06.2017 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 13:21:16.

Sprzadaż ładowarki-kompaktora
Termin przetargu (licytacji): 09.06.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 13:19:30 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:20:36.

Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek’’, w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek – ETAP I’’
Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna

Przedmiary robót

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-29 14:47:25.

Remont posadzek, łazienek oraz przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Jedlance - etap I
Termin składania ofert: 06.06.2017 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:55:00.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie
Termin składania ofert: 02.06.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Przedłużenie terminu związania ofertą

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-18 15:03:46.

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 01.06.2017 r. do godz. 10:00.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:57:48.

Przebudowa drogi gminnej w Jedlance – Etap II
Termin składania ofert: 25.05.2017 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacje Techniczne

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:12:05.

Przebudowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna
Termin składania ofert: 24.05.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacje techniczne

Stała organizacja ruchu

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:56:54.

Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby
Termin składania ofert: 24.05.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna

Stała organizacja ruchu

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:05:03.

Sprzadaż samochodu specjalistycznego pożarniczego
Termin przetargu (licytacji): 10.05.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-19 15:18:31 | Data modyfikacji: 2017-04-19 15:19:23.

Zakup ciągnika wraz z osprzętem
Termin składania ofert: 06.04.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Pozostałe załączniki do SIWZ

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-29 11:52:26.

Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby
Termin składania ofert: 04.04.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna

Stała organizacja ruchu

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:13:11.

Przebudowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna
Termin składania ofert: 31.03.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacje Techniczne

Stała organizacja ruchu

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:54:52 | Data modyfikacji: 2017-03-16 14:58:40.

Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek’’, w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek – ETAP I’’
Termin składania ofert: 29.03.2017 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiary robót

Specyfikacja Techniczna

Stała organizacja ruchu

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:25:09 | Data modyfikacji: 2017-03-15 15:31:42.

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem oraz wentylację mechaniczną, parkingi, zbiornik na gaz i przydomową oczyszczalnię ścieków na działkach nr ewid. 224/2, 225/1 i część działki ewid. 223 (parking) położonych w miejscowości Ludwików w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Ludwikowie
Termin składania ofert: 27.03.2017 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiary robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Informacja o Planie Bezpieczeństwa i Ochronie Zdrowia

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:17:18.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 15.03.2017 r. do godziny 10:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie II do SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie do SIWZ

Zapytanie I do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-07 15:29:02.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 11:45:27.

Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 12.01.2017 r. do godz. 11:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP12 - Zbiorcze zestwienie ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:02:08.
Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:02:08
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek