Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie (dz. nr 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:44:14 | Data modyfikacji: 2016-10-12 15:45:01.

Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny - Etap I Oczko wodne, ciek wodny
Termin składania ofert: 29.09.2016 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-14 17:25:28.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola – Czekajów
Termin składania ofert: 29.07.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:41:31.

Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty, Wsola ul. Graniczna, Wielogóra
Termin składania ofert: 08.07.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-22 17:44:39.

Przebudowa ulicy Północnej w Wielogórze i przebudowa ulicy Łąkowej w Wielogórze w ramach zadania inwestycyjnego budowa ulic Północnej i Łąkowej w Wielogórze
Termin składania ofert: 20.06.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:27:48 | Data modyfikacji: 2016-06-03 16:47:28.

Sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk w miejscowości Ludwików - III przetarg
Termin składania ofert: 19.05.2016 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:03:33.

Remont sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku szkolnym w Wierzchowinach
Termin składania ofert: 31.05.2016 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 10:52:13.

Termomodernizacja segmentu sali gimnastycznej w budynku szkolnych w Starych Zawadach
Termin składania ofert: 30.05.2016 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 10:48:09.

Sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk w miejscowości Ludwików - II przetarg
Termin składania ofert: 12.05.2016 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-10 13:57:54.

Sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk w miejscowości Jedlińsk - II przetarg
Termin składania ofert: 12.05.2016 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-06 14:26:24 | Data modyfikacji: 2016-05-10 13:58:09.

Sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk w miejscowości Ludwików
Termin składania ofert: 12.05.2016 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:04:58.

Sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk w miejscowości Ludwików
Termin składania ofert: 09.05.2016 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-04 13:11:38.

Sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 06.05.2016 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:01:32.

Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli (docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymiana okien, wymiana systemu grzewczego)
Termin składania ofert: 22.04.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-04 16:23:21.

Przebudowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Pałacowej we Wsoli
Termin składania ofert: 23.03.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:34:44.

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku w ramach modernizacji budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku
Termin składania ofert: 01.03.2016 do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-12 08:54:48.

Przebudowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Pałacowej we Wsoli
Termin składania ofert: 24.02.2016 r. do godz. 10:00

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związanego z ofertą

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-08 12:35:08 | Data modyfikacji: 2016-03-04 08:16:05.

Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jedlanka
Termin składania ofert: 22.02.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:24:11.
Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:24:11
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk