Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk na rok budżetowy 2021.
Termin składania ofert: 09.11.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-10-30 10:25:21.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz zespołem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki nr 139 w miejscowości Bród (obręb Gutów ) i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików, Górna Wola gm. Jedlińsk w ramach zadania inwestycyjnego „Wodociąg i przepompownia Gutów – Jankowice”
Termin składania ofert: 29.10.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-10-21 14:41:26.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Termin składania ofert: 12.11.2020 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-10-13 11:26:26 | Data modyfikacji: 2020-10-13 11:28:20.

Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz zespołem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki nr 139 w  miejscowości Bród (obręb Gutów ) i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików, Górna Wola gm. Jedlińsk w ramach zadania inwestycyjnego „Wodociąg i przepompownia Gutów – Jankowice".
Termin składania ofert: 22.10.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapytania - odpowiedzi do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-10-08 14:39:50.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku (procedura prowadzona w trybie art. 138 o PZP)
Termin składania ofert: 19.10.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniniki do ogłoszenia

Odpowiedzi do ogłoszenia

Zmodyfikowane załączniki po udzieleniu odpowiedzi na pytania

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-10-08 10:38:09.

Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020 r.
Termin składania ofert: 18.09.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-09-10 14:08:01.

Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020 r.
Termin składania ofert: 08.09.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:53:46.

Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020 r.
Termin skladania ofert: 03.09.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-21 13:44:02 | Data modyfikacji: 2020-08-21 13:58:15.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Wielgórze
Termin składania ofert: 26.08.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapytania - odpowiedzi do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-18 09:23:50 | Data modyfikacji: 2020-08-18 09:24:16.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśnieczego dla ochotniczej straży pożarnej w Wielgórze
Termin składania ofert: 19.08.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:56:11 | Data modyfikacji: 2020-08-11 15:58:04.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mokrosęk - Jedlanka, Płaskow, Wielogóra
Termin składania ofert: 21.08.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - Zmiana treści

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-06 15:45:18 | Data modyfikacji: 2020-08-17 09:47:33.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020 r.
Termin składania ofert: 14.08.2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:35:47 | Data modyfikacji: 2020-08-17 09:46:22.

Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020 r.
Termin skladania ofert: 14.08.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:45:42.

Budowa Sieci Wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Mokrosęk- Jedlanka, Płasków, Wielogóra gm. Jedlińsk
Termin składania ofert: 13.08.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-07-29 13:35:43.

Prace remontowe w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance – Etap III
Termin składania ofert: 23.07.2020 r. do godzina 09:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-07-09 20:30:02.

Prace remontowe w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance – Etap III
Termin składania ofert: 06.07.2020 r. do godzina 09:15

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-19 17:44:47.

Prace remontowe w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance – Etap III
Termin składania ofert: 17.06.2020 r. do godzina 09:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:22:02 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:38:06.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna"
Termin składania ofert: 28.05.2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert online >>

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:12:36 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:49:33.

Prace remontowe w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance – Etap III
Termin składania ofert: 29.05.2020 r. do godzina 09:00

Otwarcie ofert online

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-14 14:47:51 | Data modyfikacji: 2020-05-29 15:42:51.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - STAR
Przetarg odbędzie się 21 maja 2020 roku o godz. 13:00

Ogłoszenie

Wycena

Ogłoszenie wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-12 15:10:16 | Data modyfikacji: 2020-05-12 15:10:52.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - IVECO
Przetarg odbędzie się 21 maja 2020 roku o godz. 10:00

Ogłoszenie

Wycena

Ogłoszenie wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-12 15:06:24 | Data modyfikacji: 2020-05-12 15:07:45.

Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna
Termin składania ofert: 27.05.2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert online >>

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:49:31 | Data modyfikacji: 2020-05-27 12:38:17.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku"
Termin składania ofert: 27.02.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-02-19 17:42:47 | Data modyfikacji: 2020-03-03 15:01:13.

Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 27.02.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-02-12 12:27:09.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji Wsola-Wielogóra I etap”
Termin składania ofert: 06.03.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Przedłużenie terminu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-24 12:28:41 | Data modyfikacji: 2020-02-27 13:40:23.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówien publicznych na 2020

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-21 12:19:14.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 05.02.2020 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w dniu: 03.01.2020 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu (wysłane do publikacji w dniu: 31.12.2019 r.)

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:24:30.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:24:30
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek