IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bierwcach gm. Jedlińsk - WYNIKI

 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bierwcach gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-11-09 08:56:01.


Zagospodarowanie centrum wsi ul. warszawska w Jedlińsku - SIWZ

Zagospodarowanie centrum wsi ul. warszawska w Jedlińsku - ZAPYTANIE

Zagospodarowanie centrum wsi ul. warszawska w Jedlińsku - ZAPYTANIE

Zagospodarowanie centrum wsi ul. warszawska w Jedlińsku - ZAPYTANIE

Zagospodarowanie centrum wsi ul. warszawska w Jedlińsku - ZP12

Zagospodarowanie centrum wsi ul. warszawska w Jedlińsku -WYNIKI

 Zagospodarowanie centrum wsi ul. warszawska w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-10-16 08:52:55 | Data modyfikacji: 2009-10-16 10:17:12.

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bierwcach gm. Jedlińsk - WYNIKI

 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bierwcach gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-09-23 15:59:24.

modernizacja oświetlenia drogowego w gminie - SIWZ

modernizacja oświetlenia drogowego w gminie - KOSZTORYSY OFERTOWE PRZEDMIARY

modernizacja oświetlenia drogowego w gminie - ZP12

modernizacja oświetlenia drogowego w gminie - WYNIKI

 Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-09-23 11:27:36 | Data modyfikacji: 2009-09-23 11:32:57.

dokumentacja_kanalizacja.zip


dokumentacja_oczyszczalnia.zip


przedmiary_kanalizacja.zip


przedmiary_oczyszczalnia.zip

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - SIWZ

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - ZAPYTANIE

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance -ZP12

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance -WYNIKI

 Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-08-28 08:22:27 | Data modyfikacji: 2009-08-28 09:32:11.

Modernizacja drogi gminnej Wsola - Marcelów - SIWZ

Modernizacja drogi gminnej Wsola - Marcelów - WYNIKI

 Modernizacja drogi gminnej Wsola - Marcelów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-08-20 14:43:01 | Data modyfikacji: 2009-08-24 14:44:50.

Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana w Wielogórze - WYNIKI

Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana w Wielogórze - SIWZ

 Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana w Wielogórze

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-08-20 14:37:06.

Przebudowa drogi gminne Boża Wola - Wierzchowiny - WYNIKI

Przebudowa drogi gminne Boża Wola - Wierzchowiny - SIWZ

 Przebudowa drogi gminne Boża Wola - Wierzchowiny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-08-20 14:26:17 | Data modyfikacji: 2009-08-24 14:46:39.

Termomodernizacja budynku urzędu gminy i instalacja urządzenia do pionowego transportu ludzi-WYNIKI

Termomodernizacja budynku urzędu gminy i instalacja urządzenia do pionowego transportu ludzi-SIWZ,przedmiary, SST

 Termomodernizacja budynku urzędu gminy i instalacja urządzenia do pionowego transportu ludzi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-08-11 09:23:07.

Budowa boksów do czasowej kwarantanny zwierząt w miejscowości Urbanów - WYNIKI

Budowa boksów do czasowej kwarantanny zwierząt w miejscowości Urbanów - SIWZ, przedmiary

Budowa boksów do czasowej kwarantanny zwierząt w miejscowości Urbanów - ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 Budowa boksów do czasowej kwarantanny zwierząt w miejscowości Urbanów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-08-11 09:11:59.

Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku - SWIZ

Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku - WYNIKI

 Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-31 09:35:19.

Przebudowa drogi gminnej Bierwce - Kruszyna - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej Bierwce - Kruszyna - WYNIKI

 Przebudowa drogi gminnej Bierwce - Kruszyna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-29 08:39:26.

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2009/2010 - WYNIKI

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2009/2010 - SIWZ

 Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2009/2010

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-28 09:17:26.

Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej - WYNIKI

 Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:09:36.

Przebudowa drogi gminnej Lisów - Świetlica - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej Lisów - Świetlica - WYNIKI

 Przebudowa drogi gminnej Lisów - Świetlica

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:06:04.

Przebudowa drogi gminnej Wola Gutowska - Narty - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej Wola Gutowska - Narty - WYNIKI

 Przebudowa drogi gminnej Wola Gutowska - Narty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-26 09:09:20.

Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piastów - WYNIKI

Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piastów - SIWZ

 Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piastów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-26 09:05:20.

Przebudowa parkingu przy świetlicy w Ludwikowie - SIWZ

Przebudowa parkingu przy świetlicy w Ludwikowie - WYNIKI

 Przebudowa parkingu przy świetlicy w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-26 09:01:37.

Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance - WYNIKI

Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance - sprostowanie

Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance - SIWZ

Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance - zapytanie-odpowiedź

 Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-18 10:57:28.

Budowa wodociągu Godzisz - WYNIK

Budowa wodociągu Godzisz - SIWZ

Budowa wodociągu Godzisz - Przedmiar

Budowa wodociągu Godzisz - Opis

Budowa wodociągu Godzisz - Specyfikacja techniczna

 Budowa wodociągu Godzisz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-05 07:59:17.

Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska


Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska - SIWZ i STT 


Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska - KOSZTORYS


Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska - PROJEKT


Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska - zapytanie-odpowiedź


Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska - zapytanie-odpowiedź

Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska - WYNIKI

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-03 09:36:18 | Data modyfikacji: 2009-06-18 07:46:40.

Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach - SIWZ

Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach-mapa

Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach - przedmiar

Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach - wyniki

 Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-28 12:43:30.
 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku - wynik

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-25 14:28:14.

Wynik przetargu na sprzedaż wozu strażackiego

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-22 08:37:32.

Wymiana stolarki w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli-WYNIKI

Wymiana stolarki w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli-SIWZ

Wymiana stolarki w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli-przedmiary

Wymiana stolarki w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli-zapytanie odpowiedź

 Wymiana stolarki w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-15 10:13:59.

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PSP w Jedlance-odpowiedź zapytanie

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PSP w Jedlance-WYNIKI

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PSP w Jedlance-SIWZ

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PSP w Jedlance-przedmiary

 Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PSP w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-15 09:49:17.

Przebudowa drogi gminnej Jedlanka-Nowa Wola - wynik

Przebudowa drogi gminnej Jedlanka-Nowa Wola - SIWZ

 Przebudowa drogi gminnej Jedlanka-Nowa Wola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-14 10:37:06 | Data modyfikacji: 2009-05-14 12:21:46.

Przebudowa drogi gminnej Klwaty - Kamińsk - WYNIKI

Przebudowa drogi gminnej Klwaty - Kamińsk - SIWZ

 Przebudowa drogi gminnej Klwaty - Kamińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-14 10:32:55 | Data modyfikacji: 2009-05-14 12:24:15.
 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku powtórzenie czynności

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:47:22.
 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku-roztrzygnięcie protestu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-12 13:45:27.
 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku-zapytanie-odpowiedź

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-12 10:05:34.
 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku-zapytanie-odpowiedź

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:29:29.

Budowa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej przy ul. Witolda Gombrowicza we Wsoli
Budowa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej przy ul. Witolda Gombrowicza we Wsoli-SIWZ
Budowa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej przy ul. Witolda Gombrowicza we Wsoli-PRZEDMIAR
Budowa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej przy ul. Witolda Gombrowicza we Wsoli-PROJEKT
Budowa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej przy ul. Witolda Gombrowicza we Wsoli-wynik

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-07 10:40:22 | Data modyfikacji: 2009-05-29 12:32:12.

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Bierwcach - wynik

 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-06 15:12:36.

Budowa Ośrodka we Wsoli - projekt

Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli - SIWZ

Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli - przedmiary

Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli - zapytanie-odpowiedź

Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli - zapytanie-odpowiedź

Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli - zapytanie-odpowiedź

Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli - zapytanie-odpowiedź

Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli - zapytanie-odpowiedź

Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli - wyniki

 Budowa Ośrodka Zdrowia We Wsoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-05 07:52:27 | Data modyfikacji: 2009-05-18 10:37:45.
 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku-zapytanie-odpowiedź

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-04 14:50:14.
Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku - przedmiary   

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-28 11:59:13.
Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku - projekt   

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-28 11:58:31.
Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku SIWZ  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-28 11:42:19 | Data modyfikacji: 2009-04-28 11:47:28.

Protest

Treść protestu

 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-28 10:47:49.
 Przebudowa ulic: Stawna - Krótka w Jedlińsku - wyniki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-24 13:54:18.
 Zapytanie-odpowiedź do przetargu nieograniczonego na zadanie przebudowa ulic: Stawna – Krótka w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-17 09:37:13.
 Przebudowa ulic: Stawna - Krótka w Jedlińsku - SIWZ

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-03 08:09:41.
 Przebudowa ulic: Stawna - Krótka w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-03 08:08:31.
 Przebudowa drogi gminnej Jankowice - Radomka - SIWZ

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-03 08:07:20.
 Przebudowa drogi gminnej Jankowice - Radomka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-03 08:06:32.
Data wprowadzenia: 2009-04-03 08:06:32
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek