Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 11.12.2018 r. do godziny 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-03 16:05:17.

Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk.
Terminu składania ofert: 04.12.2018 r. godz. 11:00.

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:58:23.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:
- "Przebudowa ul. Jaśminowej w Jedlińsku"
- "Przebudowa drogi gminnej Piastów - Młyn w miejscowości Piastów"
- "Przebudowa drogi gminnej w Klwatcje Szlacheckiej"
- "Budowa ul. Reja w Jedlińsku"
Termin składania ofert: 16.11.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-11-08 13:29:52.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówien publicznych na 2018 - aktualizacja listopad

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-11-08 12:44:56 | Data modyfikacji: 2018-11-08 12:47:01.

Przebudowa drogi gminnej Piastów – Młyn w miejscowości Piastów
Termin składania ofert: 22.11.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-07 14:13:10.

Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej
Termin składania ofert: 22.11.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-07 14:09:22.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urbanów.
Termin składania ofert: 05.11.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-10-19 12:30:48.

Zamówienie z wolnej ręki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-17 17:03:49.
  Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. - zaktualizowany

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:40:52 | Data modyfikacji: 2018-09-03 15:17:15.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.304.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:
-„Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny”,
-„Budowa wodociągu w Piastowie”,
-„Budowa wodociągu w Wielogórze”,
- „Przebudowa drogi gminnej Bierwce-Obózek-Cmentarz”,
-„Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Jedlanka”
-„Przebudowa drogi gminnej Nr 350405W relacji Ludwików-Wola Gutowska w miejscowości Narty”,
-„Remont drogi gminnej Nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny dz. ewid. 212/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+910 o dł. 0,910 km”,
-„Remont dachu strażnicy OSP Bierwce”,
-Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra– budowa placu sportowo – rekreacyjnego”,
-„Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice”,
-„Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”,
-„Zagospodarowanie centrum wsi Płasków”,
-„Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny”,
-„Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku Gutów”,
-„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urbanów dz. ewid. 25, 47 269 na odcinku od km 0+000 km do 1+060 o długości 1,060 km”
Termin składania ofert: 07.09.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:43:51.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
Zmiana terminu składania ofert: 04.09.2018 r. do godziny 10:00.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w wersji opublikowanej w dniu 23.08.2018r. nr 2018/S 161-369367

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w wersji przesłanej do publikacji w dniu 21.08.2018r.

Modyfikacja SIWZ - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu w wersji przesłanej do publikacji w dniu 25.07.2018 r.

Ogloszenie o zamowieniu w wersji opublikowanej w dniu 27.07.2018 r. nr 2018 S 143-328247

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:55:16 | Data modyfikacji: 2018-08-21 14:52:33.

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny".
Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:22:04.

Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra - budowa placu sportowo-rekreacyjnego.
Termin składania ofert: 01.08.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:26:18.

Remont drogi gminnej nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny.
Termin składania ofert: 31.07.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-12 18:26:39 | Data modyfikacji: 2018-07-12 18:31:05.

Budowa 4 otwartych stref aktywności w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowa placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków".
Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-11 23:47:55 | Data modyfikacji: 2018-07-11 23:54:57.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. - zaktualizowany

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-05 15:15:41.

Przebudowa drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików – Wola Gutowska w miejscowości Narty
Termin składania ofert: 20.07.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-04 12:21:16 | Data modyfikacji: 2018-07-09 22:40:47.

Budowa wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu – ETAP II w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów” oraz “Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie”
Termin składania ofert: 17.07.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-02 12:21:29.

Budowa 4 otwartych stref aktywności w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowa placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków".
Termin składania ofert: 09.07.2018 r. do godz. 10:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:09:12 | Data modyfikacji: 2018-07-09 22:45:17.

Budowa wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu – ETAP II w ramach zadania Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów oraz Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie.
Termin składania ofert: 29.06.2018 r. do godz. 10:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:30:45.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:
- „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk”
- „Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek”
Termin składania ofert: 23.05.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4

Wyjaśnienie nr 5

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:55:14 | Data modyfikacji: 2018-05-18 13:25:40.

Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. - zaktualizowany

Plan

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:34:13 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:47:48.

Przebudowa drogi gminnej Bierwce – Obózek – Cmentarz
Termin składania ofert: 29.05.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:49:24.

Zamówienie z wolnej ręki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:34:41.

Remont posadzek, łazienek oraz przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Jedlance – etap II.
Termin składania ofert: 25.04.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-04-11 11:34:18.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk.
Termin składania ofert: 16.03.2018 r. do godziny 10:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-03-08 16:05:58.

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno
Termin składania ofert: 01.03.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:02:30.

Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna - cz. 1

Dokumentacja techniczna - cz. 2

Dokumentacja techniczna - cz. 3

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:04:20.

Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:24:44.

Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Plan

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:17:00.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:17:00
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk