Dostawa paliw płynnych i gazu - SIWZ

Dostawa paliw płynnych i gazu - ZAPYTANIE

Dostawa paliw płynnych i gazu - WYNIK

 Dostawa paliw płynnych i gazu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:43:23.

Dostawa oleju napędowego w 2014 r. - SIWZ

Dostawa oleju napędowego w 2014 r. - WYNIK

 Dostawa oleju napędowego w 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-15 10:16:32.

Dostawa węgla kamiennego do Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli w 2014 roku - SIWZ

Dostawa węgla kamiennego do Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli w 2014 roku - WYNIK

 Dostawa węgla kamiennego do Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli w 2014 roku - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-13 09:13:54.
 Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-04 11:15:48 | Data modyfikacji: 2013-11-04 11:17:19.

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie - SIWZ

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie - ZP12

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie - WYNIK

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie - ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-10-18 12:21:06 | Data modyfikacji: 2013-10-18 12:30:00.

Budowa wodociągu Wsola - Marcelów - Józefówek - SIWZ

Budowa wodociągu Wsola - Marcelów - Józefówek - ZP12

Budowa wodociągu Wsola - Marcelów - Józefówek - WYNIK

 Budowa wodociągu Wsola - Marcelów - Józefówek

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-19 14:32:21.

Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk -WYNIK

Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk - SIWZ

 Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:14:59.

Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach - WYNIK

Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach - ZP12

 Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-08-29 14:18:46 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:25:36.

Budowa wodociągu Kruszyna - Bierwce - WYNIK

Budowa wodociągu Kruszyna - Bierwce - SIWZ

Budowa wodociągu Kruszyna - Bierwce - ZP12

 Budowa wodociągu Kruszyna - Bierwce - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-08-19 15:03:30.

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Jedlińsk - WYNIK

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Jedlińsk - ZAPYTANIE

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Jedlińsk - ZP12

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Jedlińsk - SIWZ

 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Jedlińsk - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-08-14 20:20:39 | Data modyfikacji: 2013-08-19 13:20:35.

Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku w roku szkolnym 2013/2014 - SIWZ

Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku w roku szkolnym 2013/2014 - WYNIK

 Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku w roku szkolnym 2013/2014 - OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-08-13 13:16:11.

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2013/2014 - WYNIK

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2013/2014 - ZP12

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2013/2014 - ZP21

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2013/2014 - SIWZ

 Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2013/2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-31 14:35:41.

Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku w roku szkolnym 2013/2014 - UNIEWAŻNIENIE

Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku w roku szkolnym 2013/2014 - SIWZ

 Zakup - sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i Jedlińsku w roku szkolnym 2013/2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-30 14:09:14.

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 z modułem ratownictwa technicznego dla OSP Jedlińsk - ZP12

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 z modułem ratownictwa technicznego dla OSP Jedlińsk - ZAPYTANIE I

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 z modułem ratownictwa technicznego dla OSP Jedlińsk - ZAPYTANIE II

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 z modułem ratownictwa technicznego dla OSP Jedlińsk - SIWZ

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 z modułem ratownictwa technicznego dla OSP Jedlińsk - ZAPYTANIE III

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 z modułem ratownictwa technicznego dla OSP Jedlińsk - WYNIK

 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 z modułem ratownictwa technicznego dla OSP Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:19:52.

Przebudowa ulicy Energetyków w Jedlińsku - SIWZ

Przebudowa ulicy Energetyków w Jedlińsku - ZP12

Przebudowa ulicy Energetyków w Jedlińsku - WYNIK

 Przebudowa ulicy Energetyków w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-06-18 14:12:09.

Przebudowa dróg gminnych w Jedlance - SIWZ

Przebudowa dróg gminnych w Jedlance - ZP12

Przebudowa dróg gminnych w Jedlance - WYNIK

 Przebudowa dróg gminnych w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-06-03 13:45:17.

Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe - SIWZ

Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe - ZP12

Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe - WYNIK

 Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-05-29 12:54:01.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego- SIWZ

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE I

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE II

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE III

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE IV

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - ZAPYTANIE V

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego- ZP12

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego- WYNIK

 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:25:56.

Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PSP w Jedlińsku - SIWZ

Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PSP w Jedlińsku -ZP12

Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PSP w Jedlińsku - WYNIK

 Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PSP w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:28:46.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk - SIWZ

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk - ZP12

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk - WYNIK

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-19 15:57:58 | Data modyfikacji: 2013-04-23 15:19:18.

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - SIWZ

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - ZAPYTANIE I

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - ZAPYTANIE II

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - ZAPYTANIE III

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - ZAPYTANIE IV

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - ZAPYTANIE V

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - ZAPYTANIE VI

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - ZP12

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - WYNIK

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-03-28 15:30:10 | Data modyfikacji: 2013-03-29 09:04:00.

Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce - ZP12

Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce - WYNIK

 Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-03-28 10:00:23 | Data modyfikacji: 2013-03-28 11:36:04.

Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli - SIWZ

Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli - ZMIANA DO SIWZ

Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli - ZP12

Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli - WYNIK

 Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-03-07 11:37:41.

Przebudowa dróg gminnych we Wsoli ul. Szkolna, Sportowa, Słoneczna - SIWZ

Przebudowa dróg gminnych we Wsoli ul. Szkolna, Sportowa, Słoneczna - ZP12

0 Przebudowa dróg gminnych we Wsoli ul. Szkolna, Sportowa, Słoneczna - WYNIK

 Przebudowa dróg gminnych we Wsoli ul. Szkolna, Sportowa, Słoneczna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-02-14 13:34:50.

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz.I - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz.I - ZP12

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz.I - WYNIK

 Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz.I

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:58:14.

Przebudowa drogi gminnej we Wsoli ul. Różana i chodników ul. Bursztynowa - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej we Wsoli ul. Różana i chodników ul. Bursztynowa - ZP12

Przebudowa drogi gminnej we Wsoli ul. Różana i chodników ul. Bursztynowa - WYNIK

 Przebudowa drogi gminnej we Wsoli ul. Różana i chodników ul. Bursztynowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:50:27.

Karosacja samochodu dla OSP Nowe Zawady - SIWZ

Karosacja samochodu dla OSP Nowe Zawady - ZP12

Karosacja samochodu dla OSP Nowe Zawady - WYNIK

 Karosacja samochodu dla OSP Nowe Zawady

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 13:09:22.

Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach - SIWZ

Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach - ZP12

Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach - WYNIK

 Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-18 15:24:42.

Modernizacja parkingu w Jedlińsku - SIWZ

Modernizacja parkingu Jedlińsku - ZP12

Modernizacja parkingu w Jedlińsku - WYNIK

 Modernizacja parkingu Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-18 15:14:42 | Data modyfikacji: 2013-01-18 15:15:02.

 Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk - SIWZ

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk - ZAPYTANIE

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk - ZAPYTANIE II

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk - ZAPYTANIE III

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk - ZAPYTANIE IV

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk - ZAPYTANIE V

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk - ZP12

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk - WYNIK

 Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-10 15:08:22 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:27:58.
Data wprowadzenia: 2013-01-10 15:08:22
Data modyfikacji: 2013-02-04 12:27:58
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek