Obwieszczenie Nr IGK 6733.53c.11a.2020 Wójta Gminy Zakrzew o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:45:00.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.43.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-12-31 08:26:49.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.1.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie zmiany decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:13:31.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:59:57.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.41.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:58:44.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.42.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-18 08:33:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.O.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-10 13:02:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-10 10:24:40.
 Obwieszczenie Nr WI-I.747.2.7.2020.MP inwestycji polegającej na "budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 87.400 do km 87,500 w ramach zadania pn. "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów; C, D, E w formule "Projektuj i buduj" w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 "Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (LOT C, D, E)".

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-08 15:12:17.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.38.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-07 15:04:51.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.39.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:49:34.
 Obwieszczenie Nr IGK 6733.53c.1a.2020 Wójta Gminy Zakrzew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:50:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-25 09:36:48.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.40.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 10:05:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.43.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 10:04:03.
 Obwieszczenie Nr WI-I.747.2.9.2020.MP inwestycji polegającej na "budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 80.315 do km 80,395 w ramach zadania pn. "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-6w; C, D, E w formule "Projektuj i buduj" w ramach projektu POIIS 5.1-10 "Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (LOT C, D, E)".

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-19 08:02:23.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.41.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:05:32.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-13 09:20:34.
 Postanowienie Nr PRG.6733.36.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-12 14:32:21.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-12 08:41:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.42.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-10 14:26:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:39:10.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.37.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:21:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-11-03 10:22:16.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-30 08:51:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-30 08:49:00.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-28 11:32:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-27 15:22:53 | Data modyfikacji: 2020-10-27 15:30:18.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.30.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-26 16:48:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-23 14:23:55.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.8.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-23 11:48:57.
 Obwieszczenie znak: DLI-I.7620.1.2019.SG.15 (DLI-I.4620.1.2019) dotyczące linii kolejowej nr 8

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-10-23 10:16:17 | Data modyfikacji: 2020-10-23 10:18:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-16 08:03:44.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.35.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-14 10:48:30.
 Postanowienie Nr PRG.6733.27.2018.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27.2018.20

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-12 15:55:35.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-12 15:51:19.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.34.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:25:01.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.33.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:24:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-09 13:14:31.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.32.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-07 14:01:17.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:17:38.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-09-09 09:11:46.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.O.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:56:00 | Data modyfikacji: 2020-09-08 12:00:32.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:53:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:08:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-09-04 12:12:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-09-01 14:22:09.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-08-26 12:01:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 14:58:02.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:39:09.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu Znak: SKO.ZP.4110.201.1406.2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.06.2020r. znak:PRG.6733.8.2020 odmawiającej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 08:37:42.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu Znak: SKO.ZP.4110.191.1332.2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24.06.2020r. znak:PRG.6733.6.2020 ustalelającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 08:17:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 09:11:57.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:32:16.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.28.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:30:36.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.29.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:28:58.
 Postanowienie Nr PRG.6733.13.1.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13.2020.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-08-03 16:01:25.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.27.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-30 15:03:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-29 08:30:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-28 14:15:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-21 14:14:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.O.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:27:26.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-17 10:14:31.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-17 10:13:29.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.23.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-15 08:59:47.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-15 08:58:48.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-15 08:57:48.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegajacej na "budowie, przebudowie i rozbudowie linii koloejowej nr 8 na odcinku Warka - Radom od km 87.400 do km 87.500

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:18:26.
 Postanowienie Nr PRG.6733.16.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2020.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-07-13 16:42:43.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-13 09:22:54.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.24.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-10 09:44:42.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:15:16.
 Postanowienie Nr PRG.6733.13.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13.2020.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 09:37:00.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.20.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-07 09:04:14.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-07-07 09:03:14.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:27:48.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.25.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:20:05.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.22.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:19:11.
 Obwieszczenie Nr WI-I.7840.7.12.2020.EA inwestycji polegającej na "budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 79,251 do km 88,108 z wyłączeniem części działek ew. nr: 653/2 obreb 0017 Kruszyna od km 80,315 do km 80,395 oraz nr: 313/3 i 313/5 (powstałych po podziale dz. ewid. nr 313/2) obręb 0020 Lisów od km 87+400 do km 87+500"

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:24:02 | Data modyfikacji: 2020-06-30 10:31:45.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-29 09:51:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:38:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-23 14:53:12 | Data modyfikacji: 2020-06-23 15:06:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-23 14:52:11 | Data modyfikacji: 2020-06-23 15:06:35.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:36:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-19 09:41:13.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.16.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-18 12:36:46.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.20.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:58:05.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.19.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:54:46.
 Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania "budowa gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka-Wronów, jako część inwestycji "budowa gazociągów Wronów-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego".

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:55:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-15 16:45:39.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.18.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:01:29.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.17.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:00:10.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.15.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:58:39.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.14.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:54:53.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.9.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:44:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:40:05 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:58:01.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.6.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:36:13.

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Tekst projektu planu

Załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 1

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 2

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 3

Klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:50:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-04 15:05:45.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-03 14:37:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-03 09:39:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:38:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-01 16:38:57.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.11.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-01 16:33:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:28:42.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-29 09:19:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6721.1.10.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 08:02:47.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:05:43.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.12.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-21 11:56:04.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zmianie we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-21 11:01:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.20.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-08 12:04:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-07 15:13:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:40:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-04-28 15:23:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.S.2020 Wójta Gminy Jedlińsk - sprostowanie obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-04-27 15:13:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-04-27 15:11:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-04-23 15:06:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.z.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zmianie zakresu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:10:28.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu Znak: SKO.ZP.4110.29.442.2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17.01.2020r. znak:PRG.6733.23.2019.2020 umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-04-16 12:38:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:59:13 | Data modyfikacji: 2020-03-31 14:25:38.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:54:15 | Data modyfikacji: 2020-03-31 14:25:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:51:55 | Data modyfikacji: 2020-03-31 14:25:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:53:09 | Data modyfikacji: 2020-03-31 13:49:51.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-26 15:42:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-26 15:40:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:39:20.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.5.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-18 15:19:31.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.4.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-18 15:16:45.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-09 17:07:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-09 17:05:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:16:58.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno.

Tekst projektu planu

Załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 13:07:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-02 16:41:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-02 16:13:10.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.2.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-02 16:06:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6721.13.2018.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-25 08:59:27.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.3.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-19 15:25:55.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.1.OZ.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-19 15:21:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-19 14:25:54.
 Obwieszczenie nr FEIT 6733.65c.11a.2019 Wójta Gminy Zakrzew o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-19 11:57:57.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-18 15:13:49.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.53.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-14 09:47:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.52.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-14 09:37:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.49.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-12 09:52:06.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.54.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:39:36.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.51.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:37:42.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.50.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:35:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.OW.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:48:27 | Data modyfikacji: 2020-02-07 13:53:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.O.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie złożonego odwołania od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:42:05.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-03 16:49:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.48.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-27 14:05:59.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.53.OZ.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-27 14:04:30.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.52.OZ.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-27 14:00:41.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.51.OZ.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:35:42.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.54.OZ.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:32:25 | Data modyfikacji: 2020-01-23 08:39:46.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.50.OZ.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:25:43 | Data modyfikacji: 2020-01-23 08:40:00.
 Obwieszczenie Nr PRG.6730.187.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegajacej na: przebudowie drogi wewnętrzej Bierwiecka Wola - Godzisz

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-22 12:51:38.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:40:14.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.23.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o umorzeniu w całości postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:28:32.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.49.OZ.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:12:34.
 Obwieszczenie nr FEIT 6733.65c.1a.2019 Wójta Gminy Zakrzew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:43:51.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.46.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-13 10:22:06.
 Obwieszczenie Nr PRG.6730.189.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegajacej na: przebudowie drogi wewnętrzej Gutow - Narty - Etapa II w Nartach

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:29:53 | Data modyfikacji: 2020-01-10 13:33:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.47.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:26:36.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:25:16.

Ogłoszenie Nr PRG.6721.1.1.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o podjęciu przez Radę Gminy Jedlińsk uchwały Nr XIV/68/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie

Uchwała Nr XIV/68/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Załącznik graficzny do uchwały Nr XIV/68/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:16:31 | Data modyfikacji: 2020-01-10 09:22:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.44.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:04:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:24:38.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:59:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-02 15:22:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.2019.2020 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:34:19.
Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:34:19
Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz