Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:47:35.
 Ogłoszenie Nr PRG.6722.8.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o podjęciu przez Radę Gminy Jedlińsk uchwały Nr XIII/78/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-18 07:33:34.
 Decyzja Nr 8.2015 umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-12-11 08:00:26.
 Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:07:30.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.10.2015 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-11-20 13:54:58.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.9.2015 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-11-09 15:17:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.OW.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:56:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OW.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:45:02.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.6.2015 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 14:55:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.OW.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:44:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.OZ.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-09-17 15:27:16.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.OW.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-08-25 15:29:30 | Data modyfikacji: 2015-08-25 15:30:23.

Obwieszczenie o przyjęciu częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk w sołectwie Bierwce i o możliwości zaopoznania się z jego treścią

Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunklowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk w sołectwie Bierwce

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Załącznik nr 4 do uchwały

Załącznik nr 5 do uchwały

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - Podsumowanie i uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 08:37:00.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.4.2015 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-06-26 10:13:36.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDLIŃSK o podjęciu przez Radę Gminy w Jedlińsku uchwały Nr VII/35/2015 z dn. 22 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej prz

Uchwała Nr VII/35/2015 wraz z załącznikami Nr 1-14

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 12:45:26 | Data modyfikacji: 2015-07-06 12:15:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.OZ.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-06-09 14:24:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.OW.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 12:49:25.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.2.2015 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:09:41.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-P.746.1.72.2014.KF w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:14:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OZ.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-03-31 11:06:17.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.1.2015 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-03-31 11:04:29.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-P.746.1.66.2014.KF w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-03-24 13:12:25 | Data modyfikacji: 2015-03-24 13:15:55.
 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Jedlińsk obejmującego część sołectwa Bierwce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:42:05.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OZ.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-12 12:46:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OW.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-12 12:45:59.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Jedlińsk obejmującego część sołectwa bierwce wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-04 10:57:56 | Data modyfikacji: 2015-03-04 19:14:24.
  Obwieszczenie nr PRG.6720.10.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obejmującej część obszaru sołectwa Bierwce

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-20 08:13:15.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.1.OWs.2015 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-12 14:06:23.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-P.746.1.72.2014.KF o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:19:07.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-P.746.1.66.2014.KF o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:17:10.
Data wprowadzenia: 2015-01-26 16:17:10
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek