Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:04:05.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 09:15:14.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-09 15:19:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:48:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:46:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:45:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:45:05.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:01:35.
 Postanowienie Nr PRG.6733.17.2017.2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 17.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Jankowice

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:22:10.
 Postanowienie Znak PRG.6733.24.2017 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:13:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 15:31:38.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 15:29:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 15:28:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 15:27:52.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Lisowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:29:36.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o zakwalifikowaniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, na odcinku Warka – Radom LOT C, D, E od km 58,100 do km 100,850” jako sprawy szczególnie skomplikowanej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-22 14:58:20.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, na odcinku Warka – Radom LOT C, D, E od km 58,100 do km 100,850”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-16 11:12:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-11-06 16:27:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Lisowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:18:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:16:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:20:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:19:08 | Data modyfikacji: 2017-10-20 14:22:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-16 16:45:38.
 Postanowienie Nr PRG.6733.23.2017 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23.2017.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-12 15:04:25.
 Obwieszczenie PRG Nr 6733.27.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:53:26 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:39:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:40:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.20.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:39:58.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:38:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:37:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-29 14:05:04.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-29 14:01:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-29 14:00:44 | Data modyfikacji: 2017-09-29 14:02:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:17:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-19 15:12:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-19 15:08:47 | Data modyfikacji: 2017-09-19 15:11:31.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 14:32:47.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 14:31:30 | Data modyfikacji: 2017-09-13 14:32:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 14:30:42.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.20.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 14:29:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 14:29:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:48:10.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:47:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:46:51.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-09-04 16:43:01.
 Obwieszczenie Nr WI-R.7820.1.1.2017 Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa Obwodnicy Radomiua w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000.00 do km 22+350.00”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-01 10:13:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:02:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-17 15:37:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:10:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:08:16.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:32:17.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.20.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:31:32.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:30:48.
 Postanowienie Nr PRG.6733.15.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-04 08:02:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-08-03 14:17:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-01 11:27:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 14:28:03.
 Obwieszczenie wójta gminy Stara Błotnica o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w całości na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:43:47.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-07-27 07:43:57.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 14:36:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 14:35:25.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 14:34:14.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 14:33:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 15:53:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:55:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-06-20 15:53:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Klwaty

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:17:07.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.OI.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o sposobie dokonywania zawiadomień o decyzji i innych czynnościach w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 15:03:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:46:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:45:35.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.8.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:44:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-05-30 15:33:07.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.5.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Jedlanka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-24 14:32:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.8.OZ.2017 o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej w miejscowości Górna Wola

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:27:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:18:13.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.7.2017 p wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN i nn, budowie słupa SN, budowie złącza kablowego ZK3+2P oraz demontażu słupa SN w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:16:36.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.6.2017 p wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Narty

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:12:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Jedlanka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 12:05:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Nr 9.2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz stacji transformatorowej w miejscowości Wsola

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-25 12:03:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN i nn, budowie słupa SN, budowie złącza kablowego ZK3+2P oraz demontażu słupa SN w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-25 09:51:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.OZ.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Narty

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-25 09:50:14.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej NN, dla potrzeb zasilania zakładu produkcyjnego w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-13 11:22:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 17:03:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie wraz z nadbudową budynku remizy strażackie w Bierawach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-07 12:57:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 15:45:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 14:28:17.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 15:36:02.
 Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Błotnica o wniesieniu odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV GPZ Jedlińsk – Wyśmierzyce na odcinku od GPZ Jedlińsk do bramki sekcyjnej Zacharzów k-k Rogolin

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-21 11:23:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-20 16:49:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:22:36.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:21:00.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.OW.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:20:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-09 14:27:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-09 14:26:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:11:00 | Data modyfikacji: 2017-03-09 14:24:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:10:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:09:17.
 Obwieszczenie Nr 6733.41.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-24 09:22:26.
 Obwieszczenie Nr 6733.40.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-24 09:15:37.
 Obwieszczenie Nr 6733.39.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wsola

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-20 15:57:05.
 Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Błotnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV GPZ Jedlińsk-Wyśmierzyce na odcinku od GPZ Jedlińsk do bramki sekcyjnej Zachrzów k-k Rogolin

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:13:51.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z zabudową złączy kablowych nN w miejscowści Wsola

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-13 16:17:36.
 Obwieszczenie Nr 6733.37.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:30:01.
 Obwieszczenie Nr 6733.41.OZ.2016.2017 w sprawie zakończenia postępowania zmiezającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:05:54 | Data modyfikacji: 2017-02-08 15:31:05.
 Obwieszczenie Nr 6733.40.OZ.2016.2017 w sprawie zakończenia postępowania zmiezającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:03:00.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.OW.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii 15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej NN, dla potrzeb zasilania zakładu produkcyjnego w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-06 11:11:51.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.3.OW.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie wraz z nadbudową budynku remizy strażackiej w Bierwcach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-06 09:51:54.
 Obwieszczenie Nr 6733.36.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Jedlanka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:07:09.
 Obwieszczenie Nr 6733.35.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Gutowska

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:06:13.
 Obwieszczenie Nr 6733.34.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Jedlińsk, ul. Reja

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:05:12.
 Obwieszczenie Nr 6733.33.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Jedlińsk, ul. Reja

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:04:34.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-02 12:05:09.
 Obwieszczenie Nr 6733.33.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Romanów

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 16:42:22.
 Obwieszczenie Nr 6733.32.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Nowe Zawady

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 16:41:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-30 16:13:47.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-25 13:26:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-25 13:25:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.S.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o sprostowaniu omyłki pisarskiej dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-25 13:22:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.S.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o sprostowaniu omyłki pisarskiej dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-25 13:21:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o sprostowaniu omyłki pisarskiej dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-19 12:39:39 | Data modyfikacji: 2017-01-19 12:40:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-19 12:37:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-17 15:38:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-17 15:37:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-17 15:36:35.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.2016.2017 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2017-01-17 15:35:06.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.2016.2017 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Piastów

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-13 10:28:19.
 Zawiadomienie Nr B.6733.6.2016 Wójta Gminy Stara Błotnica o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV GPZ Jedlińsk – Wyśmierzyce na odcinku od GPZ Jedlińsk do bramki selekcyjnej Zacharzów k-k Rogolin – RE Radom

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-13 10:23:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OW.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:40:08 | Data modyfikacji: 2017-01-13 10:14:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OW.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:39:19 | Data modyfikacji: 2017-01-13 10:11:32.
Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:39:19
Data modyfikacji: 2017-01-13 10:11:32
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk