Obwieszczenie Nr PRG.6733.45.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:53:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.43.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:52:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.41.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:51:06.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:49:52.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:48:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:47:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:45:44.
 Obwieszczenie nr PRG.6730.187.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-30 14:51:11.
 Obwieszczenie Znak: SKO.ZP.314.2433.2019 o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:21:04.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.48.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:14:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.54.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-12-19 15:01:04.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-12-19 14:58:54 | Data modyfikacji: 2019-12-20 07:58:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-12-19 14:56:01.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy mostu w km 88+139 w ramach przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od 38+800 do 100+850 (wg kilometraża istniejącego)" w miejcowości Lisów, gm. Jedilńsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-12-19 08:51:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.53.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-18 12:41:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.52.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-18 12:34:00.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.46.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-18 12:32:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-18 12:28:53.
 Obwieszczenie nr PRG.6730.189.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-17 15:00:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:47:07.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.51.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:45:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.50.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:42:57.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.40.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-16 13:24:18.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.33.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-13 13:56:37.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.47.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-13 08:55:16.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.43.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-12 10:37:44.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.45.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:51:26.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.44.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:49:45.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.41.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:47:39.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.39.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:41:26.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.38.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:38:27.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.37.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:32:37.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.36.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:29:38.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.35.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:27:38.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.34.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:24:09.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.49.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:22:13.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.32.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-29 12:24:34.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.31.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-28 15:04:57.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.30.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-28 15:03:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:34:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:27:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.48.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:16:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.47.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-20 16:09:17.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-20 10:35:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.46.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-14 12:31:46.
 Postanowienie Nr PRG.6733.29.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-14 10:18:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-12 15:09:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.45.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-12 15:02:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.44.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:37:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.43.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:30:32.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.41.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:23:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:19:31.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:17:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:12:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:08:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:04:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:02:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:58:05.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.28.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:31:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-04 17:00:38.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-04 16:40:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-04 16:36:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-30 14:50:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.2019 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od strony postępowania

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-30 14:01:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:24:47.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-28 12:43:20.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.27.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:15:46.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-21 12:40:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-15 14:59:50.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.25.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-15 09:57:26.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.24.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-15 09:55:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.S.2019 Wójta Gminy Jedlińsk - sprostowanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-03 12:09:03.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:47:57.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:45:14.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-01 14:09:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-27 13:44:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:31:07.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.23.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-16 13:18:57.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.22.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-16 13:17:38.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.21.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-16 13:15:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:34:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:08:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-26 16:37:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-21 12:21:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-19 15:19:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:11:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:09:35.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o umorzeniu postępownania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:56:36 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:58:59.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.18.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-06 09:28:24.
 Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu decyzji nr 1764.2019 z dnia 17.07.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-08-05 08:13:04.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.17.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-26 10:16:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-26 10:00:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-24 10:06:31.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-24 09:57:36.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.9.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-17 07:50:48 | Data modyfikacji: 2019-07-17 07:54:11.
 Obwieszczenie Znak: SKO.ZP.170.1435.2019 o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:27:55.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.16.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-09 11:20:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-05 11:41:21.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.15.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:30:29.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.14.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-03 09:25:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:28:06.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:15:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-14 09:19:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:23:20.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.13.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-10 14:46:42.
 

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:48:31.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:46:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:33:07.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.2019 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od strony postępowania

Opublikowane przez: Joanna Wąsowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:08:57.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.12.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-05-27 10:30:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:39:56.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:37:33 | Data modyfikacji: 2019-05-08 14:37:49.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:27:19 | Data modyfikacji: 2019-05-08 14:28:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:51:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-04-30 10:38:13.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.3.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:26:31.
 Obwieszczenie Starosty Radomskiego Nr BA.6740.80.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:45:32.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.8.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-23 08:27:26.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.10.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:08:45.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.9.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:07:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-04-10 08:34:38.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.4.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 10:41:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 10:13:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 10:12:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 10:10:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:00:07.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 12:58:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-20 12:56:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:15:28.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:26:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:25:28.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.7.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-04 14:36:47.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.6.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-04 14:35:51.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.5.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-04 14:33:40.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.2.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-03-04 14:32:21.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.1.OZ.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:48:14.
 20190228084657338.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:47:00.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.52.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:33:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 16:03:32.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:18:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.50.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:02:49.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.49.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:01:35.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.48.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:59:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.47.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:15:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.46.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:13:53.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.43.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-01-30 13:44:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.52.OZ.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:20:46.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.OW.2019, PRG.6733.6.OW.2019, PRG.6733.7.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 08:33:49.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 41.2018.2019 z dnia 09.01.2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:21:56.
Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:21:56
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek