Obwieszczenie Nr PRG.6733.46.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2022-01-04 09:00:21.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.43.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:36:31.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:36:13.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:35:20.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-29 12:02:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.42.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-29 08:22:39.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.41.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 08:53:06.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.47.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-20 15:16:02.
 Obwieszczenie Starosty Radomskiego znak: BA.6740.2536.2021.LP z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji zamieniającej decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W na odcinku Gulin – Wsola – Wojciechów, w części dotyczącej działek o nr ewid. 359 i 86/2 gm. Zakrzew oraz działki o nr ewid. 279/1 gm. Jedlińsk, polegających na zmianie pochyleń na 10 zjazdów indywidualnych”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-12-17 17:45:15.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.46.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-16 10:34:27.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.45.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-16 10:34:03.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.52.S.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o sprostowaniu omyłki pisarskiej

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:52:11.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.44.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:50:52.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.43.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:50:27.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.42.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:50:04.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.39.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:49:40.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.40.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 08:17:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.52.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 08:15:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.48.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:28:42.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.38.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-06 16:45:17.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:06:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.49.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:23:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.51.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:22:20.
 Obwieszczenie Nr WI-I.746.1.66.2021.DW Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 111/LOK/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż linii kolejowej nr 8 od przystanku osobowego Kruszyna w km 80+500 do budynku stacji PKP Kruszyna na działce nr 653/5 z obrębu 0017 Kruszyna oraz nr 1028/2 z obrębu 0003 Bierwce, jedn. ew. 142505_2 Jedlińsk, pow. radomski, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 07:58:00.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.50.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-30 13:06:37.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno - trzecie wyłożenie do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-29 10:16:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-29 09:24:25.
 Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID nr 1764.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W na odcinku Gulin-Wsola-Wojciechów"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-11-26 16:02:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 12:41:04.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.34.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-22 08:32:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.47.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-22 08:31:07.
 Informacja Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 listopada 2021 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-19 08:44:51.
 Obwieszczenie Nr PRG.6721.27.2018.2019.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-19 08:03:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-17 12:32:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-17 12:32:25.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.2021 z dnia 15.11.2021r. Wójta Gminy Jedlińsk o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-16 15:02:20.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.42.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-16 14:50:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 11:31:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 11:30:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 11:29:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 15:24:11.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.37.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 15:22:17.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.34.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 15:21:29.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.32.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 15:20:59.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-08 16:32:09.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-08 16:31:45.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-08 16:31:17.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-08 16:30:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.46.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 09:21:20.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.45.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 09:21:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.44.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 09:20:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.43.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 09:20:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.41.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-02 14:28:24.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-02 14:27:57.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-11-02 14:27:18.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.31.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-26 09:57:45.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.36.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:20:42.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.33.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:20:17.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.35.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:18:01.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.30.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:17:40.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.29.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:17:13.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.28.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:16:06.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.27.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:15:16.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.26.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:14:52.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.25.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:14:28.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.24.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:13:59.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.23.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:13:25.
 Obwieszczenie wojewody mazowiecki o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ciągu piszego wzdłuż linii kolejowej nr 8 w Kruszynie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-10-19 16:00:20.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-19 15:12:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:59:52.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:59:17.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie parametrów kładki pieszo-rowerowej na dz. o nr ew. 600, 608, i 668 obręb Piastów, prowadzonej przez rzekę Młynówkę.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-10-11 17:40:11.
 Obwieszczenie Nr IGK 6733.33c.11.2021 Wójta Gminy Zakrzew o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 12:57:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-04 15:24:16.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.20.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-10-01 14:27:47.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:22:03.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-24 11:21:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:57:46.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:57:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:56:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:56:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:56:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:55:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:55:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:54:45.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:54:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:53:56.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:53:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:53:05.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:52:36.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 15:50:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 12:08:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-20 08:30:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:38:40.
 Obwieszczenie Nr IGK 6733.33c.1a.2021 Wójta Gminy Zakrzew o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:23:18.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu Znak: SKO.ZP.440.185.1956.2021 w sprawie przekazania skargi do WSA w Warszawie na decyzję Kolegium znak:SKO.ZP.4110.103.1203.2021 z dnia 6.07.2021r.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:20:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-08 12:26:30.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.22.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-07 08:34:57.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.21.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-07 08:34:39.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.20.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-07 08:34:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-09-02 09:57:22.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.17.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-31 12:00:53.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.19.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 13:32:36.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.18.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 08:52:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 11:23:09.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-24 10:19:43.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 14:22:51.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 14:22:26.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.16.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:04:01.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.15.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:01:01.
 Obwieszczenie Nr IGK 6733.17c.11.2021 Wójta Gminy Zakrzew o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:28:49.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.10.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 10:07:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:02:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:01:51.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.20.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:01:34.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.11.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-04 14:35:24.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-08-02 10:02:07.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:30:07.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-28 11:07:01.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-28 11:06:38.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.14.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-23 12:12:28.
  Obwieszczenie nr PRG.6733.12.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-23 12:12:03.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.9.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-14 12:04:58.
 Obwieszczenie Nr IGK 6733.53c.2.11.2020.2021 Wójta Gminy Zakrzew o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:25:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 13:35:00.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.13.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:22:37.
 Obwieszczenie Nr WI-I.7840.8.3.2021.JK Wojewody Mazowieckiego "Budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego"

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-07-05 15:53:32.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-29 12:49:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:26:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:24:11 | Data modyfikacji: 2021-06-22 13:27:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:23:26 | Data modyfikacji: 2021-06-22 13:28:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:22:32 | Data modyfikacji: 2021-06-22 13:29:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-22 13:19:58 | Data modyfikacji: 2021-06-22 13:29:52.
  Obwieszczenie Nr IGK 6733.17c.1a.2021 Wójta Gminy Zakrzew o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-21 15:50:52.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-15 11:23:26.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:10:42.
 Obwieszczenie Nr WI-I.7840.8.3.2021.JK Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 12:58:08.
 Postanowienie Nr PRG.6733.8.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-05-26 10:26:14.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 14:36:16.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.O.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-05-18 15:12:42.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-05-13 09:43:52.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.O.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 15:10:23.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.7840.7.7.2021.RR dla inwestycji polegającej na: "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 80,315 do km 80,395" realizowana w ramach zadania.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:17:05.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-30 08:28:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-23 13:42:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-19 09:26:51.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO.ZP.4110.19.323.2021 z dnia 26.02.2021r.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 12:06:27.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.7.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 12:00:01.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.6.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 11:56:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:19:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 08:04:14.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 08:03:28.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.5.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-04-02 07:57:45.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.4.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-29 13:50:17.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.7840.7.7.2021.RR dla inwestycji polegającej na: "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 80,315 do km 80,395" realizowana w ramach zadania.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 08:12:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:34:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-18 14:25:32.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.3.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-18 08:06:38.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.2.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-18 08:06:21.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.1.OZ.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 08:47:01.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.7840.7.123.2020.JK inwestycji polegającej na "budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom w km 87+400 do km 87+500" realizowana w ramach zadania pn. "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów; C, D, E w formie "Projektuj i buduj" w ramach projektu POLiŚ 5.1-10".Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (LOT C, D, E)".

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:49:44.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.8.OZ.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-10 10:57:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-03-05 11:58:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:24:35.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.7840.7.7.2021.RR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla inwestycji polegającej na: "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 80,315 do km 80,395" realizowana w ramach zadania.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-24 08:08:33.
  Postanowienie Nr PRG.6733.36.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-23 09:22:03 | Data modyfikacji: 2021-02-23 09:24:36.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.747.2.9.2020.MP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 80.315 do km 80.395"

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-15 13:24:31 | Data modyfikacji: 2021-02-15 13:26:18.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 11:25:10.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 11:23:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:02:13.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.7840.7.12.2020.EA(MP) informujace, iż została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji: "budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom w km 79,251 do km 88,108 z wyłączeniem części działek ew. nr: 653/2 obręb 0017 Kruszyna od km 80,315 do km 80,395 oraz nr: 313/3 i 313/5 (powstałych po podziale dz. ewid. nr. 313/2) obręb 0020 Lisów od km 87+400 do km 87+500".

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:43:27 | Data modyfikacji: 2021-02-08 14:44:49.
 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno - drugie wyłożenie do publicznego wglądu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-02-08 09:02:07 | Data modyfikacji: 2021-02-08 09:05:39.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.7840.7.123.2020.JK inwestycji polegającej na "budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom w km 87+400 do km 87+500" realizowana w ramach zadania pn. "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów; C, D, E w formule "Projektuj i buduj" w ramach projektu POLiŚ 5.1-10".Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (LOT C, D, E)".

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 08:07:27 | Data modyfikacji: 2021-02-03 08:10:49.
 Informacja Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 stycznia 2021 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-29 08:17:45.


 Obwieszczenie Nr PRG.6721.19.2018.2019.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-29 08:02:24 | Data modyfikacji: 2021-01-29 08:19:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OW.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:15:58.
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu Znak: SKO.ZP.4110.308.2310.2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Jedlińsk znak:PRG.6733.8.2020 odmawiającej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:13:07 | Data modyfikacji: 2021-01-21 13:16:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.43.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-20 11:16:23 | Data modyfikacji: 2021-01-20 11:18:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.1.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji zmieniającej decyję lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-13 09:30:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.41.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:15:59.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.42.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 08:58:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.O.2020.2021 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Anna Brzezińska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 08:56:44.
Data wprowadzenia: 2021-01-07 08:56:44
Opublikowane przez: Anna Brzezińska