Obwieszczenie nr PRG.6733.18.2014 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:18:40 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:27:55.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.17.2014 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:17:34 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-15 13:38:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-15 13:37:28.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.16.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:32:14.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.17.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:32:06.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.18.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-07 13:42:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-07 13:38:38.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.17.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 08:23:59.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.15.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-16 12:20:50.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.16.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:46:47.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.15.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 14:24:27.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.13.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:33:16.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.12.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-02 14:32:25.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:35:00.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.11.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-06 15:12:41.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-04 08:09:11.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.13.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:01:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-22 10:49:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6720.2.ZW.2014 o przystąpienieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:09:39.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.9.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:06:39.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.8.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:47:03.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.10.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:14:58.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.12.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:09:25.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.11.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-30 12:56:49.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-27 08:05:57.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-20 14:30:20.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:34:51.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.7.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-09 09:57:51.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.10.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-06 11:18:04.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.9.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-06 11:16:23.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-21 13:54:10.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.8.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-21 13:53:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.6.2014 w sprawie umorzenia postępowania w celu wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-16 08:24:34.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.4.2014 w sprawie umorzenia postępowania w celu wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:59:29.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.7.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:49:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-11 07:48:29.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.3.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-11 07:47:32.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.2.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-11 07:46:45.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-08 14:48:26 | Data modyfikacji: 2014-04-08 14:49:14.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.6.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-02 14:33:01 | Data modyfikacji: 2014-05-02 12:50:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:29:16.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:28:42 | Data modyfikacji: 2014-03-24 14:29:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.16.20.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:27:52.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.4.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-19 08:21:04.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.10.20.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-14 15:30:01.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.3.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-28 13:08:08.

UCHWAŁA NR XXVIII/6/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK Z DNIA 30 stycznia 2014 R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola w gminie J

 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6722.2.2014 o przystąpienieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-26 08:24:18 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.

UCHWAŁA NR XXVIII/5/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK Z DNIA 30 stycznia 2014 r. w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6720.2.2014 o przystąpienieniu do sporządzenia częściowej zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-26 08:22:09.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.O.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:54:24.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.O.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:53:46.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OZ.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:49:06.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.1.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:10:26.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.15.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-17 08:12:27.
 Obwieszczenie nr PRG.6733.5.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-11 15:18:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OZ.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 16:14:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.13.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-22 13:33:13.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.12.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-22 13:32:49.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.OZ.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-14 15:34:40.
Data wprowadzenia: 2014-01-14 15:34:40
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek