Obwieszczenie Nr PRG.6733.45.2018.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:24:45.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:34:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.48.OZ.2018, PRG.6733.50.OZ.2018, PRG.6733.49.OZ.2018, PRG.6733.43.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:33:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 15:23:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OW.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 15:22:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.47.2018 Wójta Gminy Jedlińsk dotyczące wycofania wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:19:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.46.2018 Wójta Gminy Jedlińsk dotyczące wycofania wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:18:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.45.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:30:57.
 Obwieszczenia znak PRG.6733.29.2018, PRG.6733.31.2018, PRG.6733.32.2018, PRG.6733.33.2018, PRG.6733.36.2018, PRG.6733.37.2018, PRG.6733.40.2018, PRG.6733.42.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:58:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.52.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:53:50.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.50.1.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 12:42:59.
 Postanowienie o sprostowaniu decyzji Nr PRG.6733.22.2018 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:23:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:32:10 | Data modyfikacji: 2018-12-27 12:00:22.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 13:30:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 13:28:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-13 15:29:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.43.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 15:26:32.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:33:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:28:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:26:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:25:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:24:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:12:27.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 11:23:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:23:07.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.42.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:22:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:21:20.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:20:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:19:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.OS.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o sprostowaniu omyłki pisarskiej

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:41:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.OS.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o sprostowaniu omyłki pisarskiej

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:40:42.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.50.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:42:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.49.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:41:42.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.48.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:40:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.48.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:40:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.41.1.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:39:05.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.OZ.2018 o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej „Bierwiecka Wola”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-30 08:28:30 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:36:24.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:13:32.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.47.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:27:15.
 Obwieszczenie Nr FEIT.6733.48c.11.2018 Wójta Gminy Zakrzew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 13:48:38.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 13:47:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:05:36.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:04:19.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:03:18.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:01:55.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:00:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:58:58.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:58:16.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:57:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 11:41:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 11:40:54.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.25.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 11:40:04.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 11:38:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.46.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:08:01.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.45.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:47:57.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.27.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:46:47.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:24:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.213.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:22:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:07:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.41.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 15:31:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.41.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 15:30:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.42.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-30 15:23:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:04:36.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:03:24.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.40.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-26 14:25:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:56:38.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:55:29.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:54:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:52:49.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.39.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:51:19.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.38.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:50:24.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.37.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:45:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:44:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:43:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.28.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:11:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.24.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-18 15:50:18.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-18 15:49:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:38:10.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.26.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:05:33.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.23.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 09:59:20.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.22.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 09:57:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 16:47:58.
 Obwieszczenie Nr FEIT.6733.48c.1a.2018 Wójta Gminy Zakrzew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 16:46:59.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-03 13:58:03.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:12:37.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.20.OU.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:54:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.OS.2018 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:52:59.

Obwieszczenie Nr PRG.6721.1.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Uchwała Nr XLIII/35/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki

Załącznik graficzny do uchwały Nr XLIII/35/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/35/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r.

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-14 09:06:13.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:25:27 | Data modyfikacji: 2018-09-12 13:26:39.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 13:51:43.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 13:49:54 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:50:56.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokali

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:40:53.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokaliz

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:38:31 | Data modyfikacji: 2018-09-05 14:42:48.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-09-03 15:54:58.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-28 13:12:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii SN-15 kV kablowej – odgałęzienie „Jedlińsk Działki” w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-27 16:10:26.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.19.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-23 13:54:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.21.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:21:01.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.OW.2018 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nN z przyłączami kablowymi i napowietrznymi nN ze stacją transformatorową „Czarny Ług” w miejscowości Czarny Ług

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:59:44.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:00:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk - sprostowanie obwieszczenia o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:41:50.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.14.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii SN – 15 kV kablowej – odgałęzienie „Jedlińsk Działki” w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:18:25.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:18:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej (na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego) w miejscowości Kruszyna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:34:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-02 15:28:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-02 15:21:32.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OU.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 14:35:26 | Data modyfikacji: 2018-07-26 14:36:25.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej (na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego) w miejscowości Kruszyna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-24 17:16:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-24 12:29:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 15:25:27.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 11:37:32.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kruszyna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-13 15:35:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-06-11 16:44:45.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-06-11 16:41:11.
  Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:45:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:46:21.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:28:00.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:25:48.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:13:12.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Wola Gutowska

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:12:05.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:50:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV Jedlińsk – Gulin od GPZ Jedlińsk do odgałęzienia Wsola

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-08 13:41:52.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o wyznaczeniu nowego terminy na załatwienie sprawy – odwołanie od decyzji Wójta Gminy Jedlińsk znak: PRG.6733.17.2017.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV Jedlińsk – Wyśmierzyce na odcinku od GPZ Jedlińsk do bramki sekcyjnej Zacharzów k-k Rogolin

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-27 11:44:04.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w miejscowości Wola Gutowska

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-27 11:40:31.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-27 11:39:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w miejscowości Jedlanka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:26:02.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:26:43.
 Postanowienie Wójta Gminy Jedlińsk znak PRG.6733.33.2017.2018 w sprawie sprostownia oczywistej omyłki pisarskiej.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-04-17 12:25:56.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-04-13 12:45:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-04-11 08:56:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-09 16:45:36.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:24:28.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-22 15:32:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-22 15:29:50.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:09:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:07:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Wola Gutowska

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:07:24 | Data modyfikacji: 2018-03-19 14:08:42.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.6.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:02:47 | Data modyfikacji: 2018-03-19 14:08:31.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:00:38.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-13 15:15:35.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.4.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 16:44:13.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-07 15:25:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:16:34.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.OZ.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:37:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 16:46:04.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:13:30.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:56:40.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:52:11.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:51:22.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:50:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 16:54:02 | Data modyfikacji: 2018-02-12 16:55:02.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce

Tekst planu

Załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko – załącznik nr 1

Prognoza oddziaływania na środowisko – załącznik nr 2

Prognoza oddziaływania na środowisko – załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:46:09.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.36.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:56:52.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.34.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:56:03.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.33.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:54:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:52:50.
 Obwieszczenie Nr PRG.6722.12.2016.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:18:15.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.35.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:54:31.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.32.1.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii do 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Płasków

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 09:21:55.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.31.1.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii do 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowościach Bierwiecka Wola, Obózek i Janki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 09:21:07 | Data modyfikacji: 2018-01-29 09:22:39.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.30.1.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii do 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Gutowska

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 09:20:18.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.29.1.OZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 09:19:08.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OW.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 15:11:59 | Data modyfikacji: 2018-02-07 14:57:56.
 Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.PZ.2017.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokaliza

Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 15:05:59 | Data modyfikacji: 2018-02-07 14:58:15.
Data wprowadzenia: 2018-01-25 15:05:59
Data modyfikacji: 2018-02-07 14:58:15
Opublikowane przez: Katarzyna Wojciechowska