Wycinka drzew z zakupem drewna i uporządkowaniem terenu.
Termin składania ofert: do dnia 13.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:08:15.

Zadanie OSP – 2018. Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jedlińsk w sprzęt specjalistyczny
Termin składania ofert: 10.12.2018 r. do godz. 10:00

Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:32:12.

Zakup artykułów żywnościowych.
Termin składania ofert: 05.12.2018 r. godz.12:00

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Oferty cenowe

Ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-11-27 16:19:06 | Data modyfikacji: 2018-11-27 16:19:37.

Dostawa oleju napędowego w 2019 r.
Termin składania ofert: 06.12.2018 r. do godziny 11:00

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:55:22.

Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół na terenie gminy Jedlińsk w 2019 roku
Termin składania ofert: 07.12.2018 r. do godziny 11:00

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:51:21 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:53:49.

Budowa wodociągu w miejscowości Kruszyna gm. Jedlińsk
Termin składania ofert: 23.10.2018 do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:28:39.

Wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 05.11.2018r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:21:21.

Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Jedlanka
Termin składania ofert: 03.10.2018 do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-24 09:16:31 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:23:40.

Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Jedlanka
Termin składania ofert: 14.09.2018 do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:36:43 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:23:07.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Piastów, Wielogóra
Termin składania ofert: 14.09.2018 do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Sprostowanie zaprowszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-03 07:31:24 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:22:47.

Odwodnienie drogi gminnej w miejscowosci Jedlanka
Termin składania ofert: 28.08.2018 do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-20 15:51:50.

Odwodnienie drogi gminnej w miejscowosci Jedlanka
Termin składania ofert: 17.08.2018 do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-06 15:15:37.

Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Jedlińsk w okresie wrzesień – grudzień 2018 r.
Termin składania ofert: 14.08.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-01 14:25:53.

Odwodnienie drogi gminnej w miejscowosci Jedlanka
Termin składania ofert: 03.08.2018 do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-24 14:28:15.

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Jedlance
Termin składania ofert: 26.07.2018 do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-16 12:44:02.

Montaż piramidy linowej oraz huśtawki typu bocianie gniazdo.
Termin składania ofert: 05.07.2018 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-06-27 23:18:07.

Wykonanie parkingu z płyt ażurowych na terenie Świetlicy w Mokrosęku.
Termin składania ofert: 04.07.2018 r. do godz. 10:00

Unieważnienie zapytania ofertowego

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Załączniki

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-06-26 07:59:05.

Budowę pochylni dla niepełnosprawnych i daszka nad schodami wejścia głównego budynku PSP w Starych Zawadach.
Termin składania ofert: 18.05.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:45:26.

Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wsola i Wielogóra – ETAP II
Termin składania ofert: 29.04.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Sprostowanie omyłki

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja - cz. 1

Dokumentacja - cz. 2

Dokumentacja - cz. 3

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:10:00.

„Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk” – Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem obejmuje również okres obowiązywania gwarancji, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 05.03.2018 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:12:42.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Narty, Wsola, Klwaty
Termin składania ofert: 10.02.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:30:17.

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Termin składania ofert: 30.01.2018 r.

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:03:05.

Sprzedaż drewna "na pniu".
Otwarcie ofert nastąpi 19.01.2018 r. do godz.10:15

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:35:31 | Data modyfikacji: 2018-01-10 13:39:04.
Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:35:31
Data modyfikacji: 2018-01-10 13:39:04
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek