Odbiór Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (PUPZ) czyli zwłok padłych bezpańskich zwierząt z terenu gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 11.12.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-12-04 14:49:27.

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.nabiału i wyrobów mleczarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku w roku 2021.
Termin składana ofert: 24.11.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załącznik

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-11-20 12:42:01 | Data modyfikacji: 2020-11-25 11:03:08.

Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół na terenie gminy Jedlińsk w 2021 roku.
Termin skłdania ofert: 20.11.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-11-16 13:08:43.

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku w roku 2021.
Termin składana ofert: 19.11.2020 r. do godz. 10:00

UWAGA! Zmiana w części nr 1 oraz nr 4 załącznika do ogłoszenia!

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-11-13 14:06:14 | Data modyfikacji: 2020-11-17 14:40:44.

Dostawa oleju napędowego w 2021 roku.
Termin składania ofert: 16.11.2020 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-11-10 13:07:01.

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 10 oraz programem MS Office, dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Termin składania ofert: 13.07.2020 r. do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:58:54.

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 24 sztuk wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 10 oraz programem MS Office, dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Termin składania ofert: 08.06.2020 r. do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe

Pytania - odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-06-01 17:29:43.

Termomodernizacja ścian zachodniej i północnej budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przy ul. Krótkiej w Jedlińsku.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-07 13:35:54.

Gminne Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. Naprawa pokrycia dachu budynku zaplecza sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-05-07 13:26:04 | Data modyfikacji: 2020-05-21 15:19:13.

Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działkami o nr ewid. 393/11 i 393/12, a działką o nr ewid. nr 394 w miejscowości Wsola
Termin składania ofert: 26.03.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert i rozstrzygnięcie postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-02-26 20:14:07.

Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działkami o ewid. nr 364 i 97/3 w miejscowości Wola Gutowska
Termin składania ofert: 20.03.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja o rozstrzygnięciu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:31:45.

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych sądowych, (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Termin składania ofert: 25.02.2020 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-02-11 17:34:56.

Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działkami o ewid. nr 39310 i nr 394 w miejscowości Wsola
Termin składania ofert: 20.02.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja o rozstrzygnięciu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-20 16:02:02 | Data modyfikacji: 2020-02-17 16:20:01.

Wykonanie podziału geodezyjnego działki położonej w Klwatce Szlacheckiej
Termin składania ofert: 22.01.2020 r.

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:06:57.
Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:06:57
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek