Uchwała Nr XXVII/1/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-16 08:14:40 | Data modyfikacji: 2009-04-01 14:08:16.
 Uchwała Nr XXVII/2/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-16 08:15:37.
 Uchwała Nr XXVII/3/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-16 08:15:42 | Data modyfikacji: 2009-03-16 08:36:22.
 Uchwała Nr XXVII/4/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-16 08:33:47.
 Uchwała Nr XXVII/5/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/55/2008

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-16 08:39:38.
 Uchwała Nr XXVII/6/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-16 08:40:45.
 Uchwała Nr XXVII/7/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-16 08:41:48.
 Uchwała Nr XXVII/8/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlińsk do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-16 08:42:45.
 Uchwała Nr XXVIII/9/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-01 14:03:57.
 Uchwała Nr XXVIII/10/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie nadania nazawy drodze wewnętrznej położonej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-01 14:04:29.
 Uchwała Nr XXVIII/11/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowę zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-01 14:05:13.
 Uchwała Nr XXVIII/12/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie kontynuacji przez Gminę Jedlińsk w 2009 r. realizacji projektu systemowego "Kobieta aktywana kobietą jutra"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-01 14:06:08.

Uchwała nr XXIX/13/2009 - załącznik

 Uchwała nr XXIX/13/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2008 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-13 11:46:14.
 Uchwała nr XXIX/14/2009 w sprawie wprowadzeina zmian w budżecie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-13 11:46:56.
 Uchwała nr XXIX/15/2009 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-13 11:47:41.
 Uchwała nr XXX/16/2009 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-16 08:45:17.
 Uchwała nr XXX/17/2009 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-16 08:46:37.
 Uchwała nr XXX/18/2009 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-16 08:47:41 | Data modyfikacji: 2009-06-16 08:51:45.
 Uchwała nr XXX/19/2009 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie diety sołtysów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-16 08:48:05.
 Uchwała nr XXXI/20/2009 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-02 13:58:02.
 Uchwała nr XXXI/21/2009 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-02 13:59:03.
 Uchwała nr XXXI/22/2009 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:00:23.
 Uchwała nr XXXI/23/2009 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:00:58.
 Uchwała nr XXXII/24/2009 z dnia 24.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminny Jedlińsk na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:22:45.
 Uchwała nr XXXIII/25/2009 z dnia 21.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminny Jedlińsk na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-09-28 11:25:24.
 Uchwała nr XXXIV/26/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:25:32.
 Uchwała nr XXXIV/27/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:26:11.
 Uchwała nr XXXIV/28/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:27:24.
 Uchwała nr XXXIV/29/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:28:43.
 Uchwała nr XXXIV/30/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia gminy Jedlińsk do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu kapitał ludzki 2007-2013

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:31:00.
 Uchwała nr XXXIV/31/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierwiecka Wola na lata 2009-2017

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:32:35.
 Uchwała nr XXXIV/32/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:33:01.
 Uchwała nr XXXIV/33/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie ropatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:33:23.
 Uchwała nr XXXIV/34/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:34:18.
 Uchwała nr XXXIV/35/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk na terenie położonym w miejscowości Klwaty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-09 14:35:28 | Data modyfikacji: 2009-12-09 14:43:40.
 Uchwała nr XXXV/36/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlińsk na 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:02:36.
 Uchwała nr XXXV/37/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:16:28 | Data modyfikacji: 2009-12-16 13:19:54.
 Uchwała nr XXXV/38/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrywania w wodę dla odbiorców na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:23:32 | Data modyfikacji: 2009-12-16 13:24:47.
 Uchwała nr XXXV/39/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:25:38.
 Uchwała nr XXXV/40/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Programy Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:30:05.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/40/2009

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:32:44 | Data modyfikacji: 2009-12-16 13:34:38.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/40/2009

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:35:34.
 Uchwała nr XXXV/41/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:36:32.
 Uchwała nr XXXV/42/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie intencji przystąpienia Gminy Jedlińsk do Związku Międzygminnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:37:10 | Data modyfikacji: 2009-12-16 13:38:22.
 Uchwała nr XXXV/43/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin "Radomka"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:37:44.
 Uchwała nr XXXVI/44/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-26 09:02:19.
 Uchwała nr XXXVI/45/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-26 09:04:50.
 Uchwała nr XXXVI/46/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-26 09:07:07 | Data modyfikacji: 2010-01-26 11:24:25.
 Uchwała nr XXXVI/47/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-26 11:23:24.
 Uchwała nr XXXVI/48/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie rozpatrzenia (skargi) wezwania Pani Dyrektor SPZOZ w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-26 11:26:06.
Data wprowadzenia: 2010-01-26 11:26:06
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek