Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 06.07.2011 r. znak: WIŚ.R/PP/7119-Rd/4/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000.00 do km 22+350.00”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:57:25.
 Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-09 11:33:31.
 Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:37:14.
 Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:35:35.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:35:35
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk