Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:49:23.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-21 09:56:53.
 Informacja w sprawie przebudowy dróg gminnych w sąsiedztwie linii kolejowej nr 8

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-15 13:46:56.
 Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-05 09:21:21.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013–2030” (aktualizacja 2018)

Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013–2030 (aktualizacja z 2018 roku)

Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013–2030 (aktualizacja z 2018 roku) – mapa

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-30 13:17:39.
Data wprowadzenia: 2018-04-30 13:17:39
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk