Zaproszenie do składania ofert na wykorzystanie powierzchni reklamowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-25 10:30:31.
 Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-01 11:30:20.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2017 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 06.07.2011 r. znak: WIŚ.R/PP/7119-Rd/4/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000.00 do km 22+350.00”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-14 07:31:27.
 Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji do spraw Mieszkaniowych odbytego w dniu 29.05.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-29 15:28:55.
 Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:21:36.
 Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:02:24.
 Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-03 16:14:06.
 Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-14 15:45:22.
 Informacja o wysokości kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę wychowanków przedszkoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:46:23.
Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:46:23
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek