Danuta Durak – dyrektor CUW w Jedlińsku

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-10-25 08:23:52.

Oświadczenia złożone na koniec 2017 roku.

Kamil Dziewierz - Wójt Gminy Jedlińsk

Marcin Drewnowski - Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Deleska – dyrektor PSP w Starych Zawadach

Dorota Dobosz – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Jolanta Domańska – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w UG w Jedlińsku

Ryszard Dziura – dyrektor PSP w Jedlance

Agnieszka Gryzek – dyrektor GCKiKF w Jedlińsku

Elżbieta Łoboda – dyrektor PSP w Bierwcach

Alicja Majcher – dyrektor SPZOZ w Jedlińsku

Anna Marszałek – inspektor ds. księgowości budżetowej w UG w Jedlińsku

Bronisława Mularska – kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego w UG w Jedlińsku

Piotr Okleja – kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami w UG w Jedlińsku

Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy

Elżbieta Religa – dyrektor ZSP w Jedlińsku

Urszula Romanowska – kierownik GOPS w Jedlińsku

Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwikowie

Bożena Starzyńska – dyrektor GBP w Jedlińsku

Ilona Starzyńska – skarbnik gminy

Paweł Stępnikowski – dyrektor ZSP we Wsoli

Dariusz Tępiński – kierownik ZGK w Jedlińsku

Grażyna Walczak – zastępca głównego księgowego w UG w Jedlińsku

Grzegorz Walczak – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-05 15:48:03.

Oświadczenia radnych złożone na koniec 2017 roku

Zbigniew Dobosz - Radny Gminy Jedlińsk

Marek Janiec - Radny Gminy Jedlińsk

Danuta Kozłoska - Radna Gminy Jedlińsk

Henryk Krzak - Radny Gminy Jedlińsk

Łukasz Kurek - Radny Gminy Jedlińsk

Radosław Langierowicz - Radny Gminy Jedlińsk

Dariusz Lipiński - Radny Gminy Jedlińsk

Maciej Makulski - Radny Gminy Jedlińsk

Agata Nowakowska - Radna Gminy Jedlińsk

Ewa Ofiara - Radna Gminy Jedlińsk

Robert Rędzia - Radny Gminy Jedlińsk

Waldemar Sulisz - Radny Gminy Jedlińsk

Bogdan Wójcik - Radny Gminy Jedlińsk

Aneta Żurowska - Radna Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-30 12:22:53.
Data wprowadzenia: 2019-08-30 12:22:53
Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek