Oświadczenia wójta i radnych złożone na koniec 2018 roku

Kamil Dziewierz – Wójt Gminy Jedlińsk

Łukasz Kurek – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

Patrycja Bartula-Jakubowska - Radna Gminy Jedlińsk

Waldemar Dabiński - Radny Gminy Jedlińsk

Zbigniew Dobosz - Radny Gminy Jedlińsk

Marcin Drewnowski - Radny Gminy Jedlińsk

Barbara Kołodziejska - Radna Gminy Jedlińsk

Wojciech Kowalczyk - Radny Gminy Jedlińsk

Dariusz Lipiński - Radny Gminy Jedlińsk

Maciej Makulski - Radny Gminy Jedlińsk

Janusz Mazurek - Radny Gminy Jedlińsk

Tomasz Plewiński - Radny Gminy Jedlińsk

Ewa Ofiara - Radna Gminy Jedlińsk

Robert Rędzia - Radny Gminy Jedlińsk

Magdalena Trzmiel - Wieteska - Radna Gminy Jedlińsk

Lidia Żurowska - Radna Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-30 08:23:26 | Data modyfikacji: 2019-08-30 08:25:09.

Oświadczenia wójta i radnych złożone na początek kadencji

Kamil Dziewierz – Wójt Gminy Jedlińsk

Łukasz Kurek – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

Patrycja Bartula-Jakubowska - Radna Gminy Jedlińsk

Waldemar Dabiński - Radny Gminy Jedlińsk

Zbigniew Dobosz - Radny Gminy Jedlińsk

Marcin Drewnowski - Radny Gminy Jedlińsk

Barbara Kołodziejska - Radna Gminy Jedlińsk

Wojciech Kowalczyk - Radny Gminy Jedlińsk

Dariusz Lipiński - Radny Gminy Jedlińsk

Maciej Makulski - Radny Gminy Jedlińsk

Janusz Mazurek - Radny Gminy Jedlińsk

Ewa Ofiara - Radna Gminy Jedlińsk

Tomasz Plewiński - Radny Gminy Jedlińsk

Robert Rędzia - Radny Gminy Jedlińsk

Magdalena Trzmiel - Wieteska - Radna Gminy Jedlińsk

Lidia Żurowska - Radna Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:20:55.

Oświadczenia wójta i radnych złożone na koniec kadencji

Kamil Dziewierz – Wójt Gminy Jedlińsk

Marcin Drewnowski – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

Zbigniew Dobosz - Radny Gminy Jedlińsk

Marek Janiec - Radny Gminy Jedlińsk

Danuta Kozłoska - Radna Gminy Jedlińsk

Henryk Krzak - Radny Gminy Jedlińsk

Łukasz Kurek - Radny Gminy Jedlińsk

Radosław Langierowicz - Radny Gminy Jedlińsk

Dariusz Lipiński - Radny Gminy Jedlińsk

Maciej Makulski - Radny Gminy Jedlińsk

Agata Nowakowska - Radna Gminy Jedlińsk

Ewa Ofiara - Radna Gminy Jedlińsk

Robert Rędzia - Radny Gminy Jedlińsk

Waldemar Sulisz - Radny Gminy Jedlińsk

Bogdan Wójcik - Radny Gminy Jedlińsk

Aneta Żurowska - Radna Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:18:57 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:19:32.

Pracownicy Urzędu Gminy w Jedlińsku i jednostek organizacyjnych – oświadczenia złożone w trakcie roku

Wojciech Nalberski – dyrektor CUW w Jedlińsku

Barbara Deleska – dyrektor PSP w Starych Zawadach

Dorota Dobosz – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Dorota Dobosz – dyrektor ZSP we Wsoli

Magdalena Kolasa – p.o. dyrektora CUW w Jedlińsku

Magdalena Kolasa – dyrektor CUW w Jedlińsku

Wojciech Nalberski– dyrektor CUW w Jedlińsku

Paweł Stępnikowski – dyrektor ZSP we Wsoli

Justyna Turzyńska – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Roman Wójcik – dyrektor PSP w Starych Zawadach

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:01:54 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:19:24.

Pracownicy Urzędu Gminy w Jedlińsku i jednostek organizacyjnych – oświadczenia złożone na koniec 2018 roku

Dorota Dobosz – dyrektor ZSP we Wsoli

Jolanta Domańska – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w UG w Jedlińsku

Ryszard Dziura – dyrektor PSP w Jedlance

Agnieszka Gryzek – dyrektor GCKiKF w Jedlińsku

Magdalena Kolasa – dyrektor CUW w Jedlińsku

Elżbieta Łoboda – dyrektor PSP w Bierwcach

Alicja Majcher – dyrektor SPZOZ w Jedlińsku

Grażyna Walczak - z-ca głównego księgowego

Anna Marszałek – inspektor ds. księgowości budżetowej w UG w Jedlińsku

Bronisława Mularska – kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego w UG w Jedlińsku

Piotr Okleja – kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami w UG w Jedlińsku

Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy

Elżbieta Religa – dyrektor ZSP w Jedlińsku

Urszula Romanowska – kierownik GOPS w Jedlińsku

Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwikowie

Bożena Starzyńska – dyrektor GBP w Jedlińsku

Ilona Starzyńska – skarbnik gminy

Dariusz Tępiński – kierownik ZGK w Jedlińsku

Justyna Turzyńska – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Grzegorz Walczak – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego w UG w Jedlińsku

Roman Wójcik – dyrektor PSP w Starych Zawadach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-16 07:28:00 | Data modyfikacji: 2019-11-08 11:01:28.
Data wprowadzenia: 2019-07-16 07:28:00
Data modyfikacji: 2019-11-08 11:01:28
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek