Pracownicy Urzędu Gminy w Jedlińsku i jednostek organizacyjnych – oświadczenia złożone w trakcie roku

Elżbieta Łoboda – dyrektor PSP w Bierwcach

Agnieszka Szymańska – dyrektor PSP w Bierwcach

Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwikowie - na koniec kadencji

Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwikowie - na początek kadencji

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-11-08 10:20:02.

Oświadczenia złożone na koniec 2019 roku

Kamil Dziewierz - wójt gminy Jedlińsk

Ilona Starzyńska - skarbnik gminy

Łukasz Kurek - przewodniczący rady gminy

Andrzej Pawluczyk - sekretarz gminy

Agnieszka Gryzek - dyrektor GCKiKF w Jedlińsku

Urszula Romanowska – kierownik GOPS w Jedlińsku

Bożena Starzyńska – dyrektor GBP w Jedlińsku

Magdalena Kolasa – dyrektor CUW w Jedlińsku

Alicja Majcher – dyrektor SPZOZ w Jedlińsku

Dariusz Tępiński – kierownik ZGK w Jedlińsku

Anna Marszałek – inspektor ds. księgowości budżetowej w UG w Jedlińsku

Bronisława Mularska – kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego w UG w Jedlińsku

Piotr Okleja – kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami w UG w Jedlińsku

Jolanta Domańska – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w UG w Jedlińsku

Grażyna Walczak – zastępca głównego księgowego w UG w Jedlińsku

Grzegorz Walczak – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Agnieszka Szymańska – dyrektor PSP w Bierwcach

Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwikowie

Dorota Dobosz – dyrektor ZSP we Wsoli

Justyna Turzyńska – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Roman Wójcik – dyrektor PSP w Starych Zawadach

Elżbieta Religa – dyrektor ZSP w Jedlińsku

Ryszard Dziura – dyrektor PSP w Jedlance

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-08-20 09:39:02.
Data wprowadzenia: 2020-08-20 09:39:02
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek