Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2022 roku.
Termin składania ofert: 20.12.2021 r. do godz.10:00

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 12:09:20.

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku w roku 2022
Termin składania ofert: 06.12.2021 r. do godz.10:00

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-12-02 11:32:09 | Data modyfikacji: 2021-12-02 11:33:10.

Dostawa oleju napędowego w 2022 roku
Termin składania ofert: 18.10.2021 r. do godz.10:00

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-10-12 11:15:22.

Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół na terenie gminy Jedlińsk w 2022 roku
Termin składania ofert: 15.10.2021 roku do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-10-11 10:07:57.

Dwuetapowa modernizacja budynku świetlicy w Lisowie poprzez przebudową ogrzewania gazowego i łazienki dla osób niepełnosprawnych.
Termin składania ofert: 01.10.2021 r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Przedłużenie terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-09-20 16:50:23 | Data modyfikacji: 2021-09-28 15:46:23.

Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działkami o nr ewid. 612/1 a działką o nr ewid. 662 w miejscowości Kruszyna, gmina Jedlińsk
Termin składania ofert do: 20.08.2021 r. do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Umowa na rozgraniczenie-wzór

Informacja z otwarcia ofert i rozstrzygnięcie postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-08-06 11:55:29.
Data wprowadzenia: 2021-08-06 11:55:29
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek