Decyzja uznająca za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 157, obręb Jeziorno, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:13:20 | Data modyfikacji: 2022-01-04 13:14:02.
  Decyzja uznająca za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone jako działki nr 756, 764, 1028/1, 766, 757, obręb Bierwce, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-12-14 09:10:40.
 Decyzja uznająca za mienie gromadzkie nieruchomość oznaczoną działką nr 749, obręb Bierwce, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-11-23 08:48:06.

II przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Piastowie- działka nr 135/1

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Regulamin Przetargu

Zgłoszenie udziału w przetargu

 informacja o wyniku przetargu 17.12.2021r..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-11-16 15:00:54 | Data modyfikacji: 2021-12-20 13:53:41.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Bierwce (1141, 1142, 1148 część))

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-11-05 10:29:37.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Jedlińsk prawo własności nieruchomości oznaczonej działkami nr 58/1, 58/3, 42 położonymi w Nartach

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:35:54.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Jedlińsk prawo własności nieruchomości oznaczonej działką nr 58/1 położoną w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-08-02 14:55:18.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Piastowie, działka nr 135/1

Informacja o wyniku I przetargu

 Ogłoszenie o I przetargu (17.08.2021r.)

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:19:58 | Data modyfikacji: 2021-07-09 12:25:02.
 Informacja o wyniku III przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-07-09 11:46:12 | Data modyfikacji: 2021-07-09 11:48:12.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Jedlińsk prawo własności nieruchomości oznaczonej działkami nr 159, 302/1, 302/4 położonymi w Kamińsku

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-24 12:56:43 | Data modyfikacji: 2021-06-24 12:59:10.
 Zawiadomienie o toczącym sie postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk nieruchomości ozn. działkami nr 58/1, 58/3, 42 położonymi w Nartach

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-24 12:51:48.
 Zawiadomienie o toczącym sie postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk nieruchomości ozn. działką nr 58/1 położonej w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-24 12:50:06.
 Zawiadomienie o toczącym sie postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk nieruchomości ozn. działką nr 242/2 położonej w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-09 11:41:06.
 Zawiadomienie o toczącym sie postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk nieruchomości ozn. działką nr 151/1 położonej w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-09 11:39:23.
 Zawiadomienie o toczącym sie postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk nieruchomości ozn. działką nr 152/2 położonej w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-09 11:38:57.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Jedlińsk prawo własności nieruchomości oznaczonej działka nr 143/2, 143/3 w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-09 11:28:37.
 Ogłoszenie o III przetargach na sprzdaż nieruchomości położonych w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-02 09:07:18 | Data modyfikacji: 2021-06-02 09:08:41.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży_Klwaty_dz. 645-649

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-06-01 10:36:52.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Jedlińsk prawo własności nieruchomości oznaczonej działka nr 109/3 o pow. 0,3299 ha w Ludwikowie

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:05:20.
 Zawiadomienie o toczącym sie postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk nieruchomości ozn. działką nr 232/2 położonej w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:04:50.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia_04.05.2021

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-05-04 14:52:24.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Jedlińsk prawo własności nieruchomości oznaczonej działką nr 243/2 o pow. 0,0003 ha w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:37:13 | Data modyfikacji: 2021-04-28 11:15:14.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Jedlińsk prawo własności nieruchomości oznaczonej działka nr 148/2 o pow. 0,0218 ha w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-04-19 13:34:45.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – Bierwce, dz. 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-04-16 09:07:26.
 Zawiadomienie o toczącym sie postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk prawa własności nieruchomości oznaczonych działkami nr 159, 302.1, 302.4 w Kamińsku

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:36:21 | Data modyfikacji: 2021-04-12 13:36:48.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Jedlińsk prawo własności nieruchomości oznaczonej działka nr 365 o pow. 1,1900 ha w Piastowie

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:14:19 | Data modyfikacji: 2021-04-12 13:41:17.
 Zawiadomienie o toczącym sie posępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk prawa własności nieruchomości oznaczonych działkami nr 143/2 i nr 143/3 w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-04-09 11:54:43.

Sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Piastowie - działka nr 135/1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 135/1 Piastów

 

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-03-30 11:21:52.
 Zawiadomienie o toczącym sie posępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 148/2 w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-02-24 10:32:06 | Data modyfikacji: 2021-02-24 10:33:04.
 Zawiadomienie o toczącym sie postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Jedlińsk prawa własności nieruchomości oznaczonej działka nr 243/2 w Bierwieckiej Woli

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-02-24 10:30:48.
 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego - Klwaty, dz. 612

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:53:59.

Informacja o wyniku II przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Gutowskiej

 Ogłoszenie o II przetargach na sprzdaż nieruchomości położonych w Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-02-09 08:37:48 | Data modyfikacji: 2021-02-09 08:39:09.
 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Jedlińsk prawa własności nieruchomości położonej w Ludwikowie- działka nr 109/3

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-01-29 07:55:43.

III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Piastowie

Ogłoszenie

Informacja o wyniku III przetargu

 

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:51:35 | Data modyfikacji: 2021-03-30 11:24:27.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - dz. 151.8_Wsola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-01-11 16:59:42 | Data modyfikacji: 2021-01-11 17:00:55.
Data wprowadzenia: 2021-01-11 16:59:42
Data modyfikacji: 2021-01-11 17:00:55
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek