bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Radomiu wraz z odpowiedzią na skargę

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:10:55.
 Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Jedlińsk na kadencję 2018–2023

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:09:03.
  Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:07:27.
 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:05:32.
 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:03:03.
 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:00:09.
 Uchwała NR III/19/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:54:34.
 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:52:52.
 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:45:19.
 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:41:14.
 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:34:16.
 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:26:10.
 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:24:59.
 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:22:16.
 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:21:08.
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:20:19.
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:19:29.
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:17:01.
 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:14:30.
 Uchwała Nr II/6/0218 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r., zmienianej uchwałą Nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:13:43.
 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:38:59.
 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:39:15.
 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:38:15.
 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:37:17.
 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:36:19.
 Uchwała Nr XLVIII/62/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:35:09.
 Uchwała Nr XLVIII/61/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:30:30 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:34:51.
 Uchwała Nr XLVIII/60/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:14:45.
 Uchwała Nr XLVI/59/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:11:40.
 Uchwała Nr XLVI/58/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:09:01.
 Uchwała Nr XLVI/57/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:50:40.
 Uchwała Nr XLVI/56/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:43:19.
 Uchwała nr XLVI/55/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlińsk na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022–2025”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:41:46.

Uchwała Nr XLVI/54/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013–2030” przyjętych Uchwał

Załącznik nr 1

Mapa

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:33:21.
 Uchwała Nr XLVI/53/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr V/11/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:20:13.
 Uchwała Nr XLV/52/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:18:55.
 Uchwała Nr XLV/51/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:18:01.
 Uchwała Nr XLV/50/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:16:42.
 Uchwała Nr XLV/49/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa, od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:15:57.
 Uchwała Nr XLIV/48/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:51:10.
 Uchwała Nr XLIV/47/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jedlińsk działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:50:18.
 Uchwała Nr XLIV/46/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:49:12.
 Uchwała Nr XLIV/45/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100 dla Cosinos Poland Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:47:37.
 Uchwała Nr XLIV/44/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100 dla Tullos Investments Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:46:38.
 Uchwała Nr XLIV/43/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:45:29.
 Uchwała Nr XLIV/42/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:43:28.
 Uchwała Nr XLIV/41/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:39:07 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:52:13.
 Uchwała Nr XLIII/40/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlińsk na lata 2018–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:37:29.
 Uchwała Nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:35:21.
 Uchwała Nr XLIII/38/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:31:36.
 Uchwała Nr XLIII/37/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:28:22.
 Uchwała Nr XLIII/36/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:26:14.
 Uchwała Nr XLIII/35/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:20:09 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:24:31.
 Uchwała Nr XLIII/34/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:17:47.
 Uchwała Nr XLIII/33/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z 22 marca 2018 r. dotyczącej podziału gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:17:20.
 Uchwała Nr XLIII/32/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:14:35.
 Uchwała Nr XLIII/31/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:13:38.
 Uchwała Nr XLIII/30/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:12:58.
 Uchwała Nr XLIII/29/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:10:38.
 Uchwała Nr XLIII/28/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:09:37.
 Uchwała Nr XLIII/27/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:08:29.
 Uchwała Nr XLIII/26/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:07:13.
 Uchwała Nr XLII/25/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:41:34 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:09:07.
 Uchwała Nr XLII/24/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:40:02 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:07:48.
 Uchwała Nr XLII/23/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:33:41.
 Uchwała Nr XLI/22/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:32:31 | Data modyfikacji: 2018-04-24 15:30:12.
 Uchwała Nr XLI/21/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:31:41.
 Uchwała Nr XLI/20/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:30:51 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:03:41.
 Uchwała Nr XLI/19/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:29:50 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:54:45.
 Uchwała Nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:28:17.
 Uchwała Nr XLI/17/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:27:31.
 Uchwała Nr XL/16/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:55:23.
 Uchwała Nr XL/15/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXI/39/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku, utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz nadania statutu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:54:30.
 Uchwała Nr XL/14/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:53:24.
 Uchwała Nr XL/13/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:52:39 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:50:27.
 Uchwała Nr XL/12/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:50:28 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:44:45.
 Uchwała Nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:49:23 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:52:06.
 Uchwała Nr XL/10/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Powiatem Radomskim w przedmiocie założenia i prowadzenia przez Gminę Jedlińsk branżowej szkoły I stopnia w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:48:00 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:54.
 Uchwała Nr XL/9/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:47:08 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:41.
 Uchwała Nr XL/8/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:46:02 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:27.
 Uchwała Nr XL/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:45:16 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
 Uchwała Nr XXXIX/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:54.
 Uchwała Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:06.
 Uchwała Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:20:08.
 Uchwała Nr XXXIX/3/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:19:06.
 Uchwała Nr XXXIX/2/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:56.
 Uchwała Nr XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl