Pobierz wzory
 DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:17:48 | Data modyfikacji: 2008-11-26 14:22:41.
 ZN-1/A - Dane o nieruchomościach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:21:57.
 ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:24:22.
 IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:25:22.
 DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:26:12 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
 ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:26:48.
 ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:27:36.
 IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:28:20.
 DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:29:04.
 ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:30:42.
 ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:31:34.
 IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:38:46.
Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:38:46
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek