bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XVII/1/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:50:37.
 Uchwała Nr XVII/2/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/33/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:51:31.
 Uchwała Nr XVII/3/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zasad współpracy Gminy Jedlińsk z gminą miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:52:15.
 Uchwała Nr XVII/4/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 14:58:33.
 Uchwała Nr XVII/5/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 15:11:41.
 Uchwała Nr XVII/6/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 15:14:28 | Data modyfikacji: 2008-04-02 15:18:20.
 Uchwała Nr XVII/7/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 15:15:06 | Data modyfikacji: 2008-04-02 15:16:44.
 Uchwała Nr XVII/8/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic sołectw Jedlanka, Wola Gutowska i Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-02 15:23:32 | Data modyfikacji: 2008-04-02 15:24:04.
 Uchwała Nr XVII/9/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie diety dla sołtysów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-03 08:45:37.
 Uchwała Nr XVIII/10/2008 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-03 08:46:36 | Data modyfikacji: 2008-04-11 10:32:53.
 Uchwała Nr XVIII/11/2008 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-03 08:47:43 | Data modyfikacji: 2008-04-03 08:49:46.
 Uchwała Nr XVIII/12/2008 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-04-03 08:49:28.
 Uchwała Nr XVIII/13/2008 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:53:01 | Data modyfikacji: 2008-04-03 08:50:20.
 Uchwała Nr XIX/14/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:25:48.
 Załącznik do Uchwały Nr XIX/14/2008

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:26:38.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/14/2008

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-02 15:41:11.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/14/2008

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-02 15:44:09.
 Uchwała Nr XIX/15/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlińsk do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:29:24 | Data modyfikacji: 2008-05-20 09:30:16.
 Uchwała Nr XIX/16/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:30:04.
 Uchwała Nr XIX/17/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:31:49.
 Uchwała Nr XIX/18/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej przedszkola publicznego i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:35:02.
 Uchwała Nr XIX/19/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zapilicze

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:36:35.
 Uchwała Nr XIX/20/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2002 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12.12.2002 r. w spraie uchwalenia Statutu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:38:31.
 Uchwała Nr XIX/21/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:44:38.
 Uchwała Nr XIX/22/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:48:58.
 Uchwała Nr XIX/23/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Jedlińsk do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-20 09:51:12.
 Uchwała Nr XX/24/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierwce

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:43:41.
 Uchwała Nr XX/25/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierwiecka Wola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:44:08.
 Uchwała Nr XX/26/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boża Wola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:45:36.
 Uchwała Nr XX/27/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarny Ług

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:46:13.
 Uchwała Nr XX/28/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierwce Górna Wola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:49:23.
 Uchwała Nr XX/29/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gutów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:51:56.
 Uchwała Nr XX/30/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:52:36 | Data modyfikacji: 2018-07-16 09:46:10.
 Uchwała Nr XX/31/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jankowice

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:53:09.
 Uchwała Nr XX/32/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jedlanka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:53:43.
 Uchwała Nr XX/33/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:54:11.
 Uchwała Nr XX/34/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeziorno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 08:54:46.
 Uchwała Nr XX/35/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:27:36.
 Uchwała Nr XX/36/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:28:30.
 Uchwała Nr XX/37/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klwaty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:28:59.
 Uchwała Nr XX/38/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszyna

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:30:12.
 Uchwała Nr XX/39/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lisów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:30:40.
 Uchwała Nr XX/40/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwików

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:31:07.
 Uchwała Nr XX/41/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mokrosęk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:31:32.
 Uchwała Nr XX/42/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Narty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:32:04.
 Uchwała Nr XX/43/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:32:44.
 Uchwała Nr XX/44/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Zawady

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:33:12.
 Uchwała Nr XX/45/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:33:48.
 Uchwała Nr XX/46/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piastów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:34:33.
 Uchwała Nr XX/47/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płasków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:35:07.
 Uchwała Nr XX/48/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romanów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:35:35.
 Uchwała Nr XX/49/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Zawady

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:36:02.
 Uchwała Nr XX/50/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Urbanów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:36:23.
 Uchwała Nr XX/51/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielogóra

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:36:48.
 Uchwała Nr XX/52/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchowiny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:37:16.
 Uchwała Nr XX/53/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wsola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:37:36.
 Uchwała Nr XX/54/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Gutowska

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:38:00.
 Uchwała Nr XX/55/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Jedlińsk na lata 2008-2015

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:40:13.
 Uchwała Nr XX/56/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:43:25.
 Uchwała Nr XX/57/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:44:01.
 Uchwała Nr XX/58/2008 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:45:46.
 Uchwała Nr XXI/59/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-16 13:18:36.
 Uchwała Nr XXI/60/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlińsk i zatwierdzenia do realizacji projektu w "Kobieta aktywna - kobietą jutra"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-16 13:20:03.
 Uchwała Nr XXI/61/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-16 13:21:14.
 Uchwała Nr XXI/62/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-16 13:22:25.
 Uchwała Nr XXII/63/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 08:36:57.
 Uchwała Nr XXII/64/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 08:37:49.
 Uchwała Nr XXII/65/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 08:39:47 | Data modyfikacji: 2008-11-21 08:40:39.
 Uchwała Nr XXII/66/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 08:42:02.
 Uchwała Nr XXII/67/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 08:55:50.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/67/2008

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 08:56:49.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/67/2008

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 08:57:36.
 Uchwała Nr XXII/68/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 09:08:22.
 Uchwała Nr XXIII/69/2008 z dnia 14.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-21 09:09:35.
 Uchwała Nr XXIV/70/2008 z dnia 01.12.2008 r. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:17:30.
 Uchwała Nr XXIV/71/2008 z dnia 01.12.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/24/2008 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bierwce

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:21:21.
 Uchwała Nr XXIV/72/2008 z dnia 01.12.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/25/2008 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierwiecka Wola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:23:36.
 Uchwała Nr XXIV/73/2008 z dnia 01.12.2008 r. w sprawie uchwalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:25:35.
 Uchwała Nr XXIV/74/2008 z dnia 01.12.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:26:33.
 Uchwała Nr XXIV/75/2008 z dnia 01.12.2008 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:27:44.
 Uchwała Nr XXIV/76/2008 z dnia 01.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmin Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:28:20 | Data modyfikacji: 2008-12-15 09:29:23.
 Uchwała Nr XXIV/77/2008 z dnia 01.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:28:56.
 Uchwała Nr XXV/78/2008 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-09 10:07:32 | Data modyfikacji: 2009-01-09 11:16:39.
 Uchwała Nr XXV/79/2008 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-09 10:09:30.
 Uchwała Nr XXV/80/2008 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" z siedzibą w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-09 10:18:18.
 Uchwała Nr XXV/81/2008 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie przekonania środka trwałego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:09:18.
 Uchwała Nr XXV/82/2008 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:10:09.
 Uchwała Nr XXVI/83/2008 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:11:39.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:11:39
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl