bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XXVII/42/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-28 12:45:48.
 Uchwała Nr XXVII/41/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-28 12:45:04.
 Uchwała Nr XXVII/40/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-28 12:44:31.
 Uchwała Nr XXVII/39/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-28 12:43:45.
 Uchwała Nr XXVI/38/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-26 15:24:59.
 Uchwała Nr XXVI/37/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-26 15:23:45.
 UCHWAŁA Nr XXVI/36/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-26 15:19:10.
 UCHWAŁA Nr XXVI/35/2013 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-26 15:17:54.
 Uchwała Nr XXVI/34/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-26 15:17:17.
 Uchwała Nr XXVI/33/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-26 15:16:25.
 Uchwała Nr XXVI/32/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-26 15:15:27.
 Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:04:16.
 Uchwała Nr XXV/30/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:03:52.
 U C H W A Ł A Nr XXV/29/2013 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:03:05.
 Uchwała Nr XXV/28/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:02:34.
 Uchwała Nr XXIV/27/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2013 r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:51:52.
 Uchwała Nr XXIV/26/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania skargi Pani Barbary Piaseckiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:50:45.
 Uchwała Nr XXIV/25/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania skargi prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:48:08.
 Uchwała Nr XXIV/24/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:47:23.
 Uchwała nr XXIV/23/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:45:20.

Załącznik do uchwały nr XXIII/22/2013

 Uchwała Nr XXIII/22/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:58:57.
 Uchwała Nr XXIII/21/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010 - 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:58:27.
 Uchwała Nr XXIII/20/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:58:01.
 Uchwała nr XXIII/19/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na 2013-2016 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:57:13.
 Uchwała nr XXIII/18/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:55:28 | Data modyfikacji: 2013-07-08 15:57:38.
 Uchwała Nr XXII/17/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:53:36.
 UCHWAŁA Nr XXII/16/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:53:07.
 UCHWAŁA Nr XXII/15/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:52:37.
 UCHWŁA Nr XXII/14/2013 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:27:38.
 UCHWAŁA Nr XXII/13/2013 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:25:29.
 Uchwała Nr XXI/12/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:09:43.
 Uchwała Nr XXI/11/2013 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:05:01.
 UCHWAŁA Nr XXI/10/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:04:01 | Data modyfikacji: 2013-05-16 10:10:04.
 Uchwała Nr XXI/9/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:03:03.
 Uchwała Nr XX/8/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Wola Gutowska i Jedlińsk w sprawie zmiany granic.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:32:10.
 Uchwała Nr XX/7/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:31:31.
 Uchwała Nr XX/6/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2013 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:30:51.
 Uchwała Nr XX/5/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby ich przyznawania.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:30:16.
 UCHWAŁA NR XX/4/2013 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XIX/60/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:29:51.
 Uchwała Nr XX/3/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:28:52.
 UCHWAŁA Nr XX/2/2013 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:28:06.
 Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:26:49.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:26:49
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl