bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XVI/02/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XII/39/2003

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 09:21:56 | Data modyfikacji: 2004-05-11 12:24:40.
 Uchwała Nr XVI/03/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 09:22:55 | Data modyfikacji: 2004-05-11 12:25:26.
 Uchwała Nr XVI/04/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 09:25:14 | Data modyfikacji: 2004-05-11 12:28:21.
 Uchwała Nr XVI/05/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w spawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 09:26:09 | Data modyfikacji: 2004-05-11 12:30:36.
 Uchwała Nr XVI/06/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 09:27:41 | Data modyfikacji: 2004-05-11 12:32:20.
 Uchwała Nr XVII/07/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 12:44:00.
 Załącznik do uchwały Nr XVII/07/2004

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 12:46:58 | Data modyfikacji: 2007-02-15 13:16:16.
 Uchwała Nr XVII/08/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 12:48:02 | Data modyfikacji: 2004-05-11 12:57:16.
 Uchwała Nr XVII/09/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 12:55:09.
 Uchwała Nr XVII/10/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 13:00:19.
 Uchwała Nr XVII/11/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 13:02:02 | Data modyfikacji: 2004-05-11 13:12:53.
 Uchwała Nr XVII/12/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 13:03:15.
 Uchwała Nr XVII/13/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie nabycia własności nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 13:04:41.
 Uchwała Nr XVII/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-05-11 13:08:33.
 Uchwała Nr XVIII/15/2004 z dnia 03 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 10:07:47.
 Uchwała Nr XVIII/16/2004 z dnia 3 czerwca 2004 roku sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 11:41:56 | Data modyfikacji: 2004-09-28 11:42:18.
 Uchwała Nr XIX/17/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 12:13:35.
 Uchwała Nr XIX/18/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 11:47:42 | Data modyfikacji: 2004-09-28 12:17:23.
 Uchwała nr XIX/19/2004 z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku polegającego na ograniczeniu jego zasięgu działania.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 12:16:46 | Data modyfikacji: 2004-09-28 12:17:59.
 Uchwała Nr XIX/20/2004 z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia nieruchomości po zlikwidowanym Ośrodku Zdrowia w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 12:19:35 | Data modyfikacji: 2004-09-28 12:20:33.
 Uchwała Nr XIX/21/2004 z dnia 28.06.2004 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 14:22:25.
 Uchwała Nr XIX/22/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlińsk na lata 2004-2013.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 12:53:09.
 Uchwała Nr XX / 23 / 2004 z dnia 03 w r z e ś n i a 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 13:10:58.
 U C H W A Ł A Nr XX /24 /2004 z dnia 03 w r z e ś n i a 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 13:38:11.
 U C H W A Ł A Nr XX/ 25/ 2004 z dnia 03 w r z e ś n i a 2004 roku w sprawie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jedlińsku.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-28 13:40:34.
 Uchwała nr XXI/26/2004 z dnia 21.10.2004 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 10:38:19.
 Załącznik do Uchwały Nr XXI/26/2004 - Statut Bibliioteki Publicznej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-14 10:42:56.
 Uchwała Nr XXI/27/2004 z dnia 25.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:31:50 | Data modyfikacji: 2004-12-15 12:48:34.
 Uchawła Nr XXI/28/2004 z dnia 25.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:35:19 | Data modyfikacji: 2004-12-15 12:47:30.
 Uchwała Nr XXI/29/2004 z dnia 25.10.2004 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:42:15 | Data modyfikacji: 2004-12-15 12:46:31.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:48:47.
 Uchwała Nr XXII/ 30/2004 z dnia 07.12.2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:50:42.
 Uchwała Nr XXII/31/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie ceny żyta przyjętej do obliczania podatku rolnego na 2005 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:52:16.
 Uchwała Nr XXII/ 32/ 2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:54:04.
 Uchwała Nr XXII/33/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:54:52 | Data modyfikacji: 2004-12-15 12:55:27.
 Uchwała Nr XXII/34/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:57:18.
 Uchwała Nr XXII/35/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:58:17.
 Uchawła Nr XXIII/36/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-01-11 14:57:34 | Data modyfikacji: 2005-01-11 15:01:44.
 Uchwała Nr XXIII/37/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-01-11 15:05:47.
 Uchwała Nr XXIII/38/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-01-11 15:07:06.
 Uchwała Nr XXIII/39/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-01-11 15:07:48.
 Uchwała Nr XXIII/40/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-01-11 15:09:35.
 Uchwała Nr XXIII/41/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-01-11 15:10:27.
 Uchwała Nr XXIII/42/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Nr XII/39/2003 z dnia 23 października 2003 roku o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-01-11 15:11:21.
 Uchwała Nr XXIII/43/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie przekazania środka trwałego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-01-11 15:12:23.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2005-01-11 15:12:23
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl