bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XXXVI/141/2021 Rady Gminy Jedlińsk w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-12-09 11:00:04.
 Uchwała Nr XXXVI/140/2021 Rady Gminy Jedlińsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-12-09 10:58:39.
 Uchwała Nr XXXVI/139/2021 Rady Gminy Jedlińsk w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/46/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk – sołtysów

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-12-09 10:57:03.
 Uchwała Nr XXXVI/138/2021 Rady Gminy Jedlińsk w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-12-09 10:53:39.
 Uchwała nr XXXV/137/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:24:57 | Data modyfikacji: 2021-11-10 14:26:38.
 Uchwała nr XXXV/136/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:21:17 | Data modyfikacji: 2021-11-10 14:22:53.
 Uchwała nr XXXIV/135/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:07:27 | Data modyfikacji: 2021-11-10 14:09:52.
 Uchwała nr XXXIV/134/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:05:38 | Data modyfikacji: 2021-11-10 14:08:43.
 Uchwała nr XXXIV/133/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:03:08.
 Uchwała nr XXXIV/132/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:00:19.
 Uchwała nr XXXIV/131/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-10 13:57:58.
 Uchwała nr XXXIV/130/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-10 13:55:52.
 Uchwała Nr XXXIII/129/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 23 września 2021 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na rok 2021

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-10-04 14:01:35 | Data modyfikacji: 2021-10-04 14:02:27.
 Uchwała nr XXXIII/128/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 23 września 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-10-04 12:25:16.
 Uchwała nr XXXIII/127/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-10-04 12:22:36 | Data modyfikacji: 2021-10-04 12:28:30.
 Uchwała Nr XXXII/126/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-07-16 09:53:58.
 Uchwała Nr XXXII/125/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na rok 2021.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-07-16 09:46:57 | Data modyfikacji: 2021-07-16 10:00:32.
 Uchwała Nr XXXII/124/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-07-16 09:45:17.
 Uchwała Nr XXXII/123/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedlińsk na rok szkolny 2021/2022

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-07-16 09:43:30 | Data modyfikacji: 2021-08-24 14:38:30.
 Uchwała Nr XXXI/122/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:31:21.
 Uchwała Nr XXXI/121/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:30:53.
 Uchwała Nr XXXI/120/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:30:39.
 Uchwała Nr XXXI/119/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jedlińsk na lata 2021-2026

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:30:22.
 Uchwała Nr XXXI/118/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021–2026

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:30:06.
 Uchwała Nr XXXI/117/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:29:44.
 Uchwała Nr XXXI/116/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2020 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:29:24.
 Uchwała Nr XXXI/115/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2020 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:18:43.
 Uchwała Nr XXXI/114/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:18:29.
 Uchwała Nr XXXI/113/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:18:09.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:13:09.
 Uchwała Nr XXX/110/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:11:51.
 Uchwała Nr XXX/109/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:11:16.
 Uchwała Nr XXX/108/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021–2026

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:10:50.
 Uchwała Nr XXX/107/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 25 marca 2021 roku organowi właściwemu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:10:35.
 Uchwała Nr XXX/106/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Jankowice

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:10:24.
 Uchwała Nr XXIX/105/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 16:06:18.
 Uchwała Nr XXIX/104/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie szczepionki Pfizer BioNTech.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 16:04:45.
 Uchwała Nr XXIX/103/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 16:01:12.
 Uchwała Nr XXIX/102/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 15:58:02.
 Uchwała Nr XXIX/101/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości – Kępiny i Czarna Rola.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 15:49:49 | Data modyfikacji: 2021-04-12 15:55:04.
 Uchwała Nr XXIX/100/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 15:11:54.
 Uchwała Nr XXIX/99/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2021-2025.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 15:07:21.
 Uchwała Nr XXIX/98/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2021 - 2024

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-04-12 15:04:49 | Data modyfikacji: 2021-05-18 07:56:40.
 Uchwała Nr XXVIII/97/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 14:01:01 | Data modyfikacji: 2021-04-12 15:53:36.
 Uchwała nr XXVIII/96/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 - 2026.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:59:47.
 Uchwała Nr XXVIII/95/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej równości mieszkańców.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:52:37 | Data modyfikacji: 2021-04-12 15:51:01.
 Uchwała Nr XXVIII/94/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce”.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:50:32.
 Uchwała Nr XXVIII/93/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:42:46.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:42:46
Opublikowane przez: Marta Feruś
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl