Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na wójta gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-01 10:48:59.
 Uchwała nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24.11.2014 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowaniaw wyborach ponownych Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:50:01.
 Ogłoszenie o terminie składania wniosków na udzielenie pełnomocnictw głosowania w II turze wyborów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:53:59.
  Wyniki wyborów na wójta gminy Jedlińsk - protokół.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:49:21.
 Wyniki wyborów do rady gminy Jedlińsk - protokół.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:00:15.
 Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Jedlińsk w dniu 30 listopada 2014 roku.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:01:01 | Data modyfikacji: 2014-11-19 10:01:47.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Jedlińsk w dniu 30 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-18 15:16:23.
 Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 03.11.2014 r. w sprawie skreślenia ze składu członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 Lisowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 14:40:04.
 Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zarządzania wydrukownia kart do głosowania w wyborach na Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 10:53:22.
 Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zarządzania wydrukowania kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-03 10:51:55 | Data modyfikacji: 2014-11-03 10:55:10.
 Uchwała nr 4/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie skreślenia ze składu członka Obwodej Komisji Wyborczej Nr 4 w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-29 12:03:16.
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawieo zarejestrowanych kandydatach na radnych do Sejmiku Województwa Mazwowieckiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-27 15:32:36.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Radomiu o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-27 15:26:22.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowancych kandydatach na Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:50:46.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Jedlińsku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-24 09:38:00.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 22.10.2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-22 13:30:51.
 Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 21.10.2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-22 13:29:01 | Data modyfikacji: 2014-10-24 01:56:41.
 Ogłoszenie o losowaniu kandydatów do składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 16:02:37.
 Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 15 października 2014 roku w sprawie rezygnacji kandydata na radnego do Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:16:52.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-16 07:49:04.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-13 12:43:34 | Data modyfikacji: 2014-10-17 16:03:32.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-13 12:41:41.
 Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:09:50.
 Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:07:59.
 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:06:28.
 Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:25:17.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie terminów zgłaszania list kandydatów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:23:48.
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-08 09:54:50.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDLIŃSK z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku w wyborach do Rady Gminy Jedlińsk, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:46:55 | Data modyfikacji: 2014-09-08 09:45:33.
 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-02 14:37:37.
 Komunikat komisarza o przyjmowaniu zawiadomień komitetów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-27 12:32:23.

Państwowa Komisja Wyborcza - link do strony internetowej - www.pkw.gov.pl

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-27 12:31:43 | Data modyfikacji: 2014-08-27 12:43:44.
Data wprowadzenia: 2014-08-27 12:31:43
Data modyfikacji: 2014-08-27 12:43:44
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek